Katalog Żłobek Przedszkole 2023/2024. Nowa Szkoła

GOTOWE MEBLE

Moduł 1 ZC1100

Moduł 2 ZC1200

Moduł 3 ZC1300

Moduł 7 ZC2200

595 zł

800 zł

1 125 zł

1 695 zł

• wym. 39 x 40 x 49 cm

• wym. 39 x 40 x 97 cm

• wym. 39 x 40 x 124 cm

• wym. 76 x 40 x 87 cm

morski - do wyczer - pania zapasów

nowy odcień niebieskiego

Moduł 8 ZC2201

Moduł 9 ZC2300

Moduł 10 ZC2301

Moduł 6 ZC2602

995 zł

2 555 zł

950 zł

1 610 zł

• wym. 76 x 40 x 87 cm

• wym. 76 x 40 x 124 cm

• wym. 76 x 40 x 124 cm

• wym. 76 x 40 x 113 cm

32

Made with FlippingBook Proposal Creator