Katalog Żłobek Przedszkole 2023/2024. Nowa Szkoła

ZESTAWY

ZESTAW 1 NS2800 długość zestawu: 492 cm • NS2815, NS2817, NS2816, NS2812, NS2814, NS2813, NS2811

6 835 zł

492 cm

ZESTAW 2 NS2801 długość zestawu: 369 cm • NS2816, NS2817, NS2812, NS2813, NS2811

ZESTAW 3 NS2802 długość zestawu: 287 cm • NS2816, NS2817, NS2813, NS2811

3 615 zł

4 720 zł

369 cm

287 cm

sklep.nowaszkola.com

85

Made with FlippingBook Proposal Creator