Katalog Szkoła Podstawowa 2023/2024. Nowa Szkoła

NASZE PROJEKTY

KLASA I-III

PROFESJONALNE WSPARCIE PRZY PROJEKTACH

Oferujemy wsparcie na 3 etapach:

1. DOBÓR WYPOSAŻENIA 2. PRZYGOTOWANIE WIZUALIZACJI 3. REALIZACJA

Zapraszamy na naszą platformę: strefaprojektu.nowaszkola.com

KLASA IV-VIII

8

Made with FlippingBook Proposal Creator