Katalog Szkoła Podstawowa 2023/2024. Nowa Szkoła

BLATY I NOGI SPRZEDAWANE OSOBNO. DOSTĘPNE NA STR. 179

STOŁY EKOSTEEL Z METALOWYMI NOGAMI

Bogaty wybór blatów idealnych do aranżacji przestrzeni dostosowanej do potrzeb i możli- wości pomieszczeń w placówkach oświato- wych. Prezentowane modele różnią się mię- dzy sobą kształtem, wielkością i kolorystyką. W zestawieniu z metalowymi nogami (sprze- dawane osobno) o różnych wysokościach, gwarantują wygodne miejsce pracy i zabawy dopasowane do wieku i wzrostu użytkownika. Dzięki specjalnym łącznikom (NTH0001) blaty można ze sobą łączyć w różne konfiguracje, zapewniając swobodę i komfort pracy dla szerszego grona osób. Wszystkie blaty zo- stały wykonane z płyty wiórowej laminowa- nej o grubości 25 mm z obrzeżem multiplex.

DOSTĘPNE KOLORY BLATÓW

DOSTĘPNE KOLORY OBRZEŻY

multiplex

RODZAJ STOŁU blaty i nogi sprzedawane osobno BLAT • płyta laminowana (gr. 25 mm)

DOSTĘPNE KSZTAŁTY BLATÓW

bez regulacji wysokości

z regulacją wysokości

100 cm

136 cm

NOGI • sprzedawane osobno • bez regulacji, dostępne wysokości 2 (53 cm), 3 (59 cm), 4 (64 cm), 5 (71 cm), 6 (76 cm) • z regulacją, dostępne wysokości 1-3 (46 - 53 - 59 cm), 3-6 (59 - 64 - 71- 76 cm) CERTYFIKATY I NORMY INT CERT PN-EN 1729-1:2016-02 PN-EN 1729-2:+A1:2016-02

69 cm

138 x 69 cm

180 x 80 cm

109 x 77 cm

140 x 123 cm

146 cm

146 x 68 cm

68 x 135 cm

174

Made with FlippingBook Proposal Creator