Greenity32

‘Innovatie zit in DNA van bedrijf’ Karel Bolbloemen streeft naar efficiëntie door vernieuwing

2018 was een veelbewogen jaar voor Karel Bolbloemen. Het familiebedrijf uit Bovenkarspel nam de opstallen van buurman Bloomia over voor bedrijfsuitbreiding en richtte OK Tulips op samen met collega-bedrijf G. Oud & Zn Tulips. In 2019 dient de volgende uitdaging zich aan: de Brexit. Maar: “de Brexit kan ook kansen bieden”, zeggen directieleden Bert Karel en Dennis Koomen.

Tekst: Annemarie Gerbrandy | Fotografie: René Faas

I n de verwerkingshal van Flower Valley, het verpakkings- bedrijf van Karel Bolbloemen in de voormalige gebou- wen van Bloomia, is het bedrijvig. Aan twee verwer- kingslijnen wordt druk gewerkt, aan een derde, nieuwe, mixlijn wordt geëxperimenteerd met het automatiseren van een mooie gelijke bos tulpen. “We zijn 2019 van start gegaan met mooie tulpen van een gezonde kwaliteit”, laat Bert Karel zien. “De verkoop gaat goed, boven verwachting zelfs. Dit is een goed begin van het seizoen. Wij zijn positief gestemd.” Karel Bolbloemen is gespecialiseerd in het kweken van bloembollen en het broeien van tulpen. Het bedrijf begon tien jaar geleden met het verpakken van tulpen voor export. Sindsdien zijn de kwekerij, broeierij en exporttak elk jaar flink gegroeid. „De export is een weloverwogen beslissing geweest, omdat dit een groeiende markt is”, zegt Dennis Koomen. Dit heeft tot gevolg dat ons bedrijf anders is gaan werken. We zijn van een aanbodgerichte naar een vraagge- stuurde productie gegaan.” IDEALE UITBREIDING Door de voortdurende groei van de kwekerij en broeierij ontstond ruimtegebrek op de oude locatie van het bedrijf. “We streven naar optimalisatie en efficiëntie: elk jaar komen er meer machines en kuubskisten bij”, aldus Karel. “We zijn gaan zoeken naar een plek om uit te breiden en dachten daarbij aan een schuur achter onze kassen. Het punt is dat daar een hoogspanningsmast staat. De gemeente wilde wel meewerken aan de uitbreiding, in principe konden we plan- nen gaan maken. Maar de ideale uitbreiding was voor ons toch aan de oostkant van het bedrijf.”

Bert Karel en Dennis Koomen vormen de directie.

57 miljoen stelen tulpen Karel Bolbloemen in Bovenkarspel is gespecialiseerd in het kweken van bloembollen en het broeien van bolbloemen. De teelt omvat 90 hectare tulpenbollen voor de kwekerij en ongeveer 57 miljoen ste- len tulpen voor de broeierij. De tulpen worden van december tot en met half juni gebroeid in de kassen. Dit gebeurt op stilstaand water en op eb-en-vloed. Karel Bolbloemen levert zijn bloemen voor een groot deel aan een Britse supermarktketen. Er werken 32 mensen bij het bedrijf en in piektijden circa 140 medewerkers.

10

17 januari 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online