Gruppetto SYKKELSPORT 14-2016

Nabolaget

torie på veien mot Drøbak - Hølen. Hølen som ligger mellom Vestby og Son har en lang og spennende historie. Det er gjort funn fra eldre steinalder i Hølenområdet, men det var først etter middelalderens slutt tettstedet oppsto. På 1600-tallet, (det nøyaktige årstallet er ikke kjent), ble Hølen et ladested under Christiania med egne tollrettigheter. Ved folketellingen i 1876 var Hølen med sine 266 innbyggere Norges minste by. Stor aktivitet på 1800 tallet I tiden som ladested hadde Hølen blitt nokså velstående, og som by fikk stedet flere rettigheter. I 1850 hadde man åtte sagbruk, to møller, syv detaljhandlere, en brennevinshandel, to skreddere, fire skomakere, seks snekkere, tre smeder, en blikkenslager, tre garvere, en farger og en hattemaker. Det var totalt 80 skattytere, hvilket var en høy andel for en så liten be- folkning. Skatteparadis I 1896 ble Brennevinssamlaget opprettet som aksjeselskap ved folkeavstemning. Det betalte skatt til byen, og på grunn av en langt høyere omsetning enn forventet fikk kommunen store skatteinntekter. Hølen hadde i storhetstiden hele tre brennevinsutsalg. Til sammenligning hadde den langt større byen Moss ingen. Etter en tids vurdering av hva disse pengene skulle brukes til, ble det bestemt at man skulle sette ned skattesatsen til halvannen prosent på inntekt og en promille på formue. Denne inntektskilden forsvant brått, da avholdsfolket vant en ny folkeavstemning i 1913. Etter en avviklingsperiode ble samlaget nedlagt i 1915. I perioden hvor samlaget fylte byens kasse hadde flere selskaper etablert seg i Hølen for å nyte godt av den lave skatte- prosenten. Trelasteksportøren og rederiet La Compania de Maderas kom i 1912, Ess- vik & Granvik i 1914 og dampskipssel- skapet Klaveness året etter. I 1915, da samlaget hadde blitt nedlagt, sto disse selskapene for 87,2 prosent av skatteinntektene, mens innbyggerne slapp unna med i gjennomsnitt 12 kroner og 17 øre i utlignet skatt. Dermed kunne man fortsette med lav skatteprosent.

Hølen - Norges Monaco

54 GRUPPETTO # 14

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease