Gruppetto SYKKELSPORT 15-2018

Pilt-Ola (1779-1858) fra Songesand Ole Olsen Songesand gikk under navnet Pilt-Ola. Han var en norsk even- tyrer og for det første kjent for sine voldsomme turer til fots. Han er blant annet kjent for å ha gått fra Songesand til Finnmark for å kjøpe tamrein som han tok med seg tilbake til Ryfylke. Disse dyrene er trolig opp- havet til villreinstammen i Setesdal- Ryfylke. For å verne reinen brukte han gift for å utrydde ulven i Sør-Norge, noe han langt på vei klarte. I 1825 bestemte han seg for å gå til L angs Lysefjorden

Amerika: Han be- gynte å gå østover, og sies å ha kommet til Bering-stredet før han snudde. Turen tok 7,5 år.

Heinrich Mohr Hengjane-tyskeren kalles han.

Hengjanegarden ble ryddet i 1860- årene, men er mest kjent fra tiden etter l. verdenskrig. Da bodde tyskeren Heinrich Mohr på stedet - en driftig kar, men med et meget tvilsomt rykte. Tilfeldigheter førte han til Lysefjorden, hvor han giftet seg med Sikke Andreasdatter, som da satt på Hengjane. Heinrich startet et storstilt arbeid for å forbedre garden. Han ansatte to svensker til å bygge vei fra Skogavatnet (kan fortsatt benyttes) og ut mot fjorden. Fra toppen av stupet ved garden monterte han taubane helt ned til sjøen. Han tok ut tømmer, skar i egen sag og solgte likkister og annet trevirke. Taubanen ble riktig nok først og fremst brukt til frakt av ingrediensene han trengte til det han i dag er mest kjent for, produksjon av hjemmebrent, som skal ha holdt høy kvalitet. Før han tok sjansen på å frakte de dyrebare ingre- diensene med taubanen sendte han kona på testtur ned for å sjekke at den holdt. Den ulovlige hjemmebrenten, samt mye annet, som nokså utstrakt tyveri- og småsvindelvirksomhet, gjorde at han etter hvert kom i konflikt med loven. Han endte opp med å bli utvist fra Norge.

E tter en aperitiff som var en nokså flat runde rundt kysten, og så en langt mer kupert tur er det lett å forstå at sykling er stort her i vest. Snøfattige vintre forlenger også sesongen i forhold til de fleste deler av landet. - Det har dukket opp uvanlig mange klubber innenfor små områder i Rogaland. I et område på ti kilometer finnes det faktisk ti klubber. De tilfredsstiller forskjellige be- hov. Sykkelklubber er ikke lenger kun for- beholdt de som har som har veldig dårlig

tid. Det er flere om sykler, men mange av turrittene trekker færre deltakere. Over ti prosent av alle som er registrert i en sykkelklubb i Norge, kommer nå fra Roga- land. Etter den fine oppvarmingen dagen før i det flate landskapet rundt kysten, var det i dag klart for turen jeg egentlig kom hit for. Lørdag morgen 08.00 og primus motor, lokal guide og kjentmann Arild Toft i Sandnes Sykleklubb stod klar i Sandnes

# 15 GRUPPETTO 57

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease