Gruppetto SYKKELSPORT 15-2018

TIPS - ERNÆRING

Endagsløp vs. etappeløp

Bør kostholdet tilrettelegges på en annen måte omman skal kjøre et etappeløp i motsetning til et tradisjonelt endagsløp?

Morten Mørland

Du skal slippe å lete langt nedover i artikkelen for å finne svaret på spørsmålet, som kanskje ikke overraskende er; ja! Likevel vil du ved videre gjennomlesning få verdifull informasjon om hvorfor det er slik, og hvilke praktiske til- tak du kan foreta deg dersom du står ovenfor et etappeløp, enten det er to-tre dager eller mer. Endagsløp I tidligere utgaver har jeg dis- kutert optimale strategier for ernæringsinntak, både før, under og etter konkurranse. Riktignok har da fokuset vært rettet mot en enkeltstående konkurranse, på sykkelspråket bedre kjent som en- dagsløp. Under slike løp er det en ting som er viktigere enn noe annet, nemlig å sørge for tilst- rekkelig tilførsel av energi og karbohydrater for å kunne holde ut lengst mulig ved høy intensitet. Endagsløp skiller seg ofte fra etap- peløp ved at de er mindre kon- trollert og dermed gjennomføres ved relativt høy intensitet løpet gjennom. Et etappeløp derimot vil ofte kunne bære preg av at det er lag som tar kontroll for å forsvare en ledelse eller som en del av et taktisk spill som gjør at in- tensiteten ikke blir like høy hele løpet gjennom. Oppladningen dagene før konkurranse er enormt viktig både før endagsløp og etap- peløp. Riktignok er det kanskje desto viktigere under endagsløp å være bevisst på hva slags inntak man har underveis. Under et en- dagsløp som for eksempel har en

varighet på fire timer vil noe av det viktigste være å opprettholde glykogen (karbohydrat) til- gjengeligheten så godt som mulig gjennom løpet for å unngå at prestasjonsevnen reduseres. Dersomman spiser mat med høyt fiber, protein eller fettinn- hold, vil tarmens tømmingstid forlenges. Det betyr i praksis at det tar lengre tid før nærings- stoffene i maten blir tatt opp og omdannet til energi. Kort sagt vil det kunne bety at energien som inntas under konkurransen ikke blir frigjort før du ligger med beina på bordet etter kon- kurransen, noe som naturligvis vil være lite hensiktsmessig. Under høyintense endagsløp er det derfor viktig å gi kroppen så

Morten er utdannet ernæringsfysiolog, og tar nå også en spesialisering innenfor idrettsernæring gjennom IOC. Han driver firmaet "Finishline", og rådgir innen ernæring og trening. Morten har flere år som syklist bak seg, hvor han syklet for "Team Sparebanken Sør". Hans høydepunkt i karrieren var NM-gull i lagtempo med Thor Hushovd på hjemmebane i Grimstad i 2013. Morten jobber i dag som trener for flere av rytterene og er ansatt som lagets ernæringsfysiolog. Samtidig er han også ansatt i olympiatoppens ernæringsavdeling.

rask energi sommulig for å demme opp for ”høy oktan

lagrene” som gradvis tømmes. Sportsdrikk og energigels er der- for gode alternativer under slike konkurranser. Riktignok bør man trene på å benytte seg av slike konsentrerte karbohydrat- produkter før kon- kurransedagen, ettersommange opplever mageproblemer ved inntak av slike produkter om tarmen ikke er vandt til det. Selv om de fleste av oss ikke stiller i Tour de France er det andre andre anstrengelser over flere dager som krever riktig ernæring.

Ernæring

76 GRUPPETTO # 15

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease