Gruppetto SYKKELSPORT 1-2014

Voss-Geilo

FULL DISTANSE KORT DISTANSE akulær v spekt 2014. Det v s-Geil Vos Lørd

or 2. gang lør es f anger o arr ag 23. augu

er i t dag 23. augus st 2014

tlands- og høyfjellsnatur es er 160 km og 2150 høydemet ent . all) sen (182 m f øringsf • V tigning - 0 til 1230 moh) en (35 km s • Måbødal d (0 moh) • Eidfjor oen (1300 m lang) dangerbr • Har et (355 moh) viksfjell • Ul all) sen (135 m f efos • Skjerv • Voss (start) o 55 km anut-Geil Dyr o 160 km s-Geil Vos www ormasjon og påmelding: tartgruppe frem til 1. au å innen 2. juni til en lav o (mål km 160) • Geil dangervidda (3422 km²) • Har ortdis tart k anut (1230 moh), s • Dyr os gust. ere pris, tanse

LØYPEN

or mer inf F og endre s Meld deg p

o.no sgeil .vos

www.vossgeilo.no

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease