Gruppetto SYKKELSPORT 1-2014

01

PROLOG

Ansvarlig for Styrkeprøvens voldsomme utvikling. Gir seg som sjef. Sykkel somnasjonalsport – bare rett og rimelig

Navn: Ingar Wilhelmsen

Alder: 65 år

Aktuell: Går av med pensjon, etter å ha ledet Styrkeprøven i 17 år. Turrittet fra Trondheim til Oslo ble første gang arrangert i 1967. Distansen den gang var 560 km og 121 ryttere stilte til start i Bispegata i Trondheim på St. Hansaften. 25 ryttere startet fra Dombås hvorav 5 kvinner. Den korteste dis- tansen fra Hamar til Oslo hadde 5 påmeldte. Av de startende fra Trondheim fullførte 115 innenfor tids- rammen på 48 timer. Astrid Loe var første kvinne i mål på dis- tansen fra

Gruppetto: Mandag 30. juni er din siste arbeidsdag i Styrke- prøven. Er det med vemod eller lettelse? I. W.: Både og. Jeg ser fram til mer egenaktivitet sammen med barn og barnebarn samt ”dårlige kamerater”. Det har vært hyggelige, men krevende å utvikle Styrkeprøven. Mange hyggelige deltagere, gode samarbeids- partnere og kolleger i en liten ad- ministrasjon (2 personer) har gitt spennende dager med mye godt humør. Idrett uten humør må være kjedelig.

Gruppetto: Hvor mange ganger har du selv syklet fra Trondheim? I. W.: To ganger hele distansen. I 1978 kun til Lillehammer. Gruppetto: Hvordan opplevde du turen over fjellet? I. W.: I 1981 var det minus syv grader over Dovre. Det var en ”h… tur”. Men etter å ha brutt Vätternrunden 14 dager før, var jeg fast bestemt på å fullføre. Frostskadde tær og andre her- ligheter forfulgte meg den sommeren. Stortærne kom til seg selv i august. Gruppetto: Enkelte som gjen- nomfører 540 km, setter seg aldri på en sykkel igjen. Er Styrke- prøven den ultimate testen? I. W.: For mange er det en ”once in a lifetime”- hendelse. Med de alternative distansene gjør at du kan bli med år etter år uten å øde- legge familieliv og forsommeren. Sommerværet er også mer stabilt om en legger starten sør for Dovre. Gruppetto: H va blir viktig for at Styrkeprøven skal beholde sin popularitet? I. W.: At vi klarer å utvikle rittet innen trafikksikre rammer i sam- arbeid med politi- og vegmyndigheter. Styrkeprøven er ikke bare et sykkelritt. Det er en opplevelse på hjul sammen med mange andre sykkelentusiaster – en fysisk og mental prøvelse som går utenpå det meste. Gruppetto: Hva skal du gjøre – ut over seinsommeren? I. W.: På solfylte dager sykle og gå i fjellet – i det hele tatt trekke frisk luft og svette så lenge helsa holder.

nomføringen av rittet. Parallelt med økt oppslutning ble det krevende å rekruttere sykkelkom- petanse til viktige oppgaver. Syk- listene i klubbene ville heller sykle selv enn å bidra til arrangementet. Gruppetto: Første rittet i 1967 hadde 121 deltagere fra Trondheim. I 2011 – nesten 10 000 totalt. Hva er årsaken til denne voldsomme veksten? I. W.: Medias oppmerksomhet og fokus på noen ”fyrtårn” i norsk og internasjonal sykkelsport. Det er også viktig at det i hele sykkel-

“I 1981 var det minus syv grader over Dovre. Det var en ”h… tur”. Men etter å ha brutt Vätternrunden 14 dager før, var jeg fast bestemt på å fullføre”. IngarWilhelmsen

Gruppetto: Trodde du noen sinne at det skulle holde på i 17 år? I. W.: Det vært perioder hvor det var mildt sagt usikkert. Da jeg be- gynte i OCK var det for å snu trenden med færre deltagere, og til et forsvarlig sportslig og øko- nomisk nivå. Rundt årtusens- kiftet ble det faktisk vurdert av- vikle Styrkeprøven. Heldigvis ble det besluttet å se på muligheter

Norge vært jobbet godt med barn og ungdom, stjerner i terreng og på landevei og medlemsvekst i klubbene. At sykkelsporten manøvrerer seg opp på sida av langrenn som ”nasjonalsport” er bare rett og rimelig. Gruppetto: Er det noe du husker spesielt godt fra dine 17 år som leder? I. W.: Først og fremst alle hyggelige og positive mennesker som har konstruktive og positive tilbakemeldinger. Det har bidratt til utviklingen av Styrkeprøven. Gruppetto: Hva angrer du på? I. W.: At jeg dessverre ikke har herredømme over sol og medvind. Det har vært mye dårlig vær. Både deltakere og arrangører hadde for- tjent bedre ”samarbeid” med høyere makter.

Trondheim. Hun brukte 45 timer. John Friberg og

Harald Kristiansen fra IK Hero var de raskeste i herre- klassen. De syklet på 16.38.28. Solorekorden fra 2001 innehas av Fred Magne Hval fra SK Rye på 14.32.43. 12:51:02 er rekorden til Velo Club Zoncolan fra 2009.

for å få flere deltakere til å ”spleise”, slik at en kunne

videreføre flaggskipet Trondheim – Oslo. Særlig har utviklingen for Lillehammer og Eidsvoll bidratt til å sikre et økonomiske fundamentet. Gruppetto: Hva husker du best fra ditt første år som ansvarlig leder for Styrkeprøven? I. W.: Usikkerheten om vi fikk alle viktige funksjoner besatt til gjen-

20 GRUPPETTO # 1

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease