Gruppetto SYKKELSPORT 1-2014

REDBIKE - spinning for håp

”Sykkeløktene”er ukas høydepunkt”. Ronny Øverby sitter inne, og tråkker for et bedre liv utenfor fengselsmurene.

TEKST OG FOTO - Eirik Arnesen

etter soning”. Vi møter mye en- tusiasme ute blant bedriftene. For enkelte er dette det første, og kanskje litt smertefulle, møte med rulle-sykling. Men etter øktene er det utelukkende store smil og high fives. Det er flott å se hvordan RedBike bringer personer med ulik bakgrunn og livssituasjon nærmere hverandre, sier Johansen. Med proffene på laget ”Nettverk etter soning” har som mål å bistå straffedømte i å etab- lere sosiale nettverk etter soning eller gjennomført straff. De tid- ligere straffedømte blir koblet med frivillige fra Røde Kors som fungerer som samtale- og ak- tivitetspartnere i den vanskelige overgangsfasen mellom fengsel og verden utenfor. Da prosjektet ble startet i september 2013 ut- talte president i Røde Kors Svein Mollekleiv blant annet: – Dette handler om å gi mennes- keverdet en sjanse. Om å gi den enkelte en sjanse til å være en res- surs for seg selv, for familien og for samfunnet. Alle har rett på muligheten til å være en ressurs. Ikke bare bedrifter har latt seg en- gasjere av Red Bike. Som nevnt sitter alle å titter på rumpa til Edvald Boasson Hagen opp bakken mot Holmenkollen. Også Belkin-rytteren Lars Petter Nord- haug er bidragsyter. På en hviledag siste vinter stilte han opp som hare og motivator. ‹

Både her og i andre fengsler i Norge. Mange innser at dette typen samarbeid er et konkret og samfunnsnytt bidrag til at mange kan få en lettere overgang fra son- ing til et liv utenfor murene. Det er Ivar A. Johansen, pro- sjektleder i RedBike, som sier dette. Ideen om å bruke sykkel i rehabiliteringsarbeidet ble født for et par år siden. Det er Røde Kors som står bak opplegget i Norge. Det første pedaltråkket ble tatt i fjor høst, og inntektene går til ”Nettverk etter soning”. I slutten av mars ble det gjen- nomført et Red Bike Race – hvor 50 deltagere (både sivile og straff- dømte) konkurrerte opp samme løypa. Ivar A Johansen tror Red Bike vil vokse seg stort og livs- kraftig. Nærmere på rulla – På litt sikt tror vi prosjektet vil gi gode inntekter til ”Nettverk

Ronny Øverby tørker forgjeves svetten som sildrer langs neseryggen. 43-åringen fra Oslo puster tungt. Ronny er en av de innsatte i Oslo fengsel som deltar i Red Bike – en prosjekt hvor be- drifter møter straffedømte til 20 minutter virtuell tvekamp opp bakkene til Tryvann i Oslo. For Ronny har sykkeltiltaket vært viktig. – Vi er en fin gjeng kompiser som sykler her inne. Når jeg kommer ut skal jeg fortsette å sykle, helst i en klubb. Det hadde vært helt glimrende, sier mannen, som soner åtte for narkorelatert vinn- ingskriminalitet. (Ronny Øverby er ferdig med sin soning i løpet av våren 2014. Red anm). Advokater mot Edvald Det oser av nysvett lycra, kon- kurranseinstinkt og nye vennskap denne ettermiddagen i Oslo fengsel. Advokatfirmaet Thommesen i Oslo har betalt 50 000 kroner for å få konkurrere mot Ronny og 10 andre innsatte. En komplisert teknisk rigg gjør at alle hele tiden kan se hvordan de ligger an i det virtuelle rittet. Deltagerne bruker ordinære landeveissykler på ruller. Pro- sjektert mot lerret med video- kanon tråkker Edvald Boasson Hagen. 50 for nettverk - I dag er det 10 selskaper som er med i Red Bike prosjektet. Vi tror og håper tiltaket vil vokse videre.

Røde Kors står bak Red Bike”. Prosjektleder Ivar A Johansen tror appellerer til selskaper som vil gi et helt konkret

og samfunns- nyttig bidrag.

26 GRUPPETTO # 1

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease