Gruppetto SYKKELSPORT 1-2014

REDBIKE

Sliten på en annen måte – Han var helt rå. Så god kunne jeg tenke meg å bli. Ronny Øverby smiler og forteller ommøtet med sykkelproffen Nordhaug. Han setter pris på at mange engasjerer seg. For Ronny ble RedBike det første møte med sykling som treningsmetode. – Du veit, her inne pumper vi jern. Men nå har flere blitt hekta på sykkel. Å trene utholdenhet er bra. Du blir sliten på en annen måte enn i styrkerommet. Jeg digger det, sier Ronny, som tid- ligere også har syklet med WayBack-laget – en gruppe tid- ligere straffedømte som i fjor sykler Oslo-Paris.

På bare noen få måneder er det skapt sykkelfeber i Oslo fengsel. Sure kilometer opp Tryvann krever sitt av Espen Bøvre (t.v) og kompisen Fredrik Ellingsen. Advokatene fra Thommesen fikk kjørt seg kraftig i møtet med innsatse i Oslo fengesel og en virtuell Boasson

Vil fortsette på sykkel – Red Bike og ”Nettverk etter son- ing” er viktig for at jeg skal klare meg på utsiden. Planen er helt

klar å fortsette med syk- lingen, sier Ronny, som har blitt i merkbart bedre form bare på noen få måneder. På avdelingen har de inn- satte tilgang til ruller. Ronny liker allsidighet, og er på sykkelen 2-3 ganger per uke. Ronny Øverby har en drøm for livet utenfor fengselet – å starte en klubb som skal bruke sykkel i arbeidet med vanskeligstilt ung- dom. Han veit hva han snakker om, etter et liv

Hagen. I prosjektet RedBike bidrar ulike

firmaer helt konkret til en lettere overgang mel- lom fengsel og et liv uten- for murene.

med mye rus og kriminalitet. G

Tankesmie for aktivitet

GjensidigeStiftelsen. Det jobbes bredt med en rekke aktivitetstiltak og kommunikasjon både mot politikere og befolkningen generelt. Jan –Ole Hesselberg, kjent fra blant annet programmet Folkeopplys- ningen på NRK, snakket om menneskelig adferd, og hvordan vi reagerer mer dersom vi har noe å tape.

– Dette evige jaget og fokuset på kropp, prestasjon og resultater favner ikke alle. De som ikke føler at de ”ideelle” målene er realistiske, er troende til å tenke at fysisk aktivitet rett og slett ikke er noe for dem.

Tidligere proffsyklist Mads Kaggestad var en av innlederne da Aktivitets- alliansen tidligere i år inviterte 16 unge opinionsledere til tankesmie på

– Dersom vi ble trukket 100 kroner hver gang vi droppet kveldsturen eller treningsøkten, hadde stati- stikken for fysisk aktivitet sett temmelig bra ut. Det er neppe en løsning på problemet, men indikerer at finnes andre måter å tenke på om vi skal få folk opp av sofaen, sa Hesselberg. Etter faglig inspirasjon og påfyll, skisserte deltagerne åtte utfordringer og åtte løsinger som kan bidra til å snu dystre tendenser for folks aktivitetsnivå. Et av forslagene å innføre ”åtteturen” – en daglig trimtur fra klokken åtte hver kveld.

idrettshøgskolen i Oslo. Ambisjonen var – nye taker om fremtidens løs- ninger for å få flere fysisk aktive. Kaggestad mener personlig fremgang er det man skal forholde seg til, hvor man i stedet for å sammenligne seg med andre eller topputøvere på TV, eller skal ut- fordre egen ferdigheter. Aktivitetsalliansen har som mål å få flere voksne i aktivitet sammen. Bak kampanjen står Den norske turistforening, Skiforeningen, Syklistene, Grete Roede, Sports- bransejn, Virke trening og

28 GRUPPETTO # 1

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease