Gruppetto SYKKELSPORT 1-2014

Et vårkaldt regn sildrer ned Waldemar Thranes gate. Køen av biler mot lyskrysset er 100 meter langt – hvert femte minutt. Enkelte av bilistene kaster et blikk til høyre, der to fakler rammer inn et smalt og unnselig butikklokale. På veggen – en beige sykkelramme. I vinduet – to seter i vakkert lær. Sadlene gir assosiasjoner til en tid

”Den største bragden innenfor varig design er å skape et produkt som ikke blir kastet, resirkulert eller blir overflødig. Et godt laget produkt vil bli mer elsket av sin eier”

av nederlandske Colossi Cycling. Holker, pedaler og andre kom- ponenter er nøye utvalgte kvalitetsprodukter. Syklene veier rett under 10 kilo. Stål har flere fordeler fremfor andre materialer. Rammene er sterke, lette og stive. En god stålramme er også veldig stabil, og har en nesten uendelig holdbarhet. En sykkel av denne typen er en investering. Butikkens mek – Thomas Moi – har fått sykkel Passer for de fleste Mange blir overrasket første gang de prøver en av våre sykler. De er lette å sykle på fordi de har tett geometri og er designet for ett gir, forklarer Kloster-Jensen. Og han snakker av erfaring. Ikke bare bruker han singlespeed i velkuperte Nordmarka. I 2013 syklet han den fjerde etappen i Tour de France – totalt 220 km – med singlespeed, og holdt følge med gruppettoen helt inn. Han forteller at alle rammer og kom- ponenter blir grundig testet før eventuell lansering. Selv om de fleste kundene i dag er i kategorien ”høyt utdannet med interesse for estetiske produkter”, er Kloster-Jensen sikker på at dette den typiske bysykkelen passer for de fleste.

director og grafisk designer fra Westerdahls, og har en bakgrunn sommusiker og produsent(fra blant annet Madrugada, Rico- chets og Ingrid Olava). Han ledet også teamet ”Get a bike break free” som var en av vinnerne under Future Build-kon- kurransen om å redesigne Oslo sentrum for sykkel. Oslo Sykkel- kompani ble startet for å tilby enklere og estetisk mer inter- essante kvalitetssykler enn dem vi finner hos kjedebutikkene. Byens hus og fasader gjenspeiles i fargene på rammene. De er basert

helt uten skivebremser, dempegaffel og karbon.

på originalfargene som by- antikvaren har registrert på fasadene i Kvadraturen og Grünerløkka på 1890-tallet.

Fornuftig og effektivt Oslo Sykkelkompani er en liten juvel av en butikk, med blikket både rettet bakover mot tra- disjonell sykkeldesign og frem- over som et bidrag til økende trafikkutfordringer i store byer. – Oslo er en ypperlig sykkelby. Forholdsvis flat med korte av- stander, og marka innen rekkevidde. Stadig flere oppdager at sykkel er veldig fornuftig og veldig effektivt. Og for Oslo, som alle storbyer, er sykkelen viktig når en skal finne løsninger på øk- ende trafikkutfordringer. Gode forhold for sykling må være en sentralt i byutviklingen, sier Alex- ander Kloster-Jensen. 1890-inspirasjon Kloster-Jensen (39) forteller at han med Oslo Sykkelkompani ville gjøre noe positivt for byen der han bor og lever. Han er utdannet art Oslo Sykkelkompani og grunn- legger Alexander Kloster-Jensen lager sykler inspirert av Oslo, og med – i prinsippet – evig holdbarhet.

Setter et tak Kundene kan velge mellom 16 ulike rammefarger, som re- presenterer Oslos 16 bydeler. Vestre Akers bydel er dypt grå, mens Frogner er lys grønn osv. De fleste kundene velger naturlig nok fargen for ”sin” bydel. – Oslofargene i kombinasjon med forskjellige farger på sadler og styretape gjør at en får en ganske unik sykkel, sier Kloster-Jensen. Oslo Sykkelkompani har for øvrig ingen ambisjoner om å bli storleverandør av sykler. I fjor solgte en beskjedne 20 modeller, men venter en dobling i 2014. – Vi ønsker ikke å selge flest mulig sykler. Vi er et nisjemerke. I 2014 setter vi et tak på 50 sykler, sier han. Håndbygde rammer Hver eneste sykkel som triller over den beskjedne dørstokken i Waldemar Thranes gate er montert i butikkens verksted i kjelleren. Samtlige tre rammemodeller har såkalte sing- lespeed (uten giring, men med fri- krans). Stålrammene håndbygges

OSK-modellene har farger in- spirert av hoved- stadens bygårder på 1890-tallet, og komponenter som krever lite repara- sjon og vedlikehold. Oslo Sykkelkom- pani er Oslo minste butikk. I kjelleren monteres syklene, som er håndbygde kvalitetsrammer fra Nederland.

Mye vil skje – Oslo har i dag ingen

sykkelkultur. Men vi tror mye vil skje i løpet av få år. Politikerne må prioritere ulike sykkeltiltak mye høyere. Syklister og bilister må lære seg å leve med hverandre. Jeg tror ikke det blir et problem så lenge Oslo kan tilrettelegge og prioritere sykkel, gående kollektiv fremfor bil. Vi har faktisk ikke noe valg, Alexander Kloster- Jensen, som er involvert i flere sykkelrelaterte prosjekter i Oslo. G

# 1 GRUPPETTO 31

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease