Gruppetto SYKKELSPORT 1-2014

Aleksander Kri- stoff skriver seg inn før starten på Milano-Sanremo. En av grunnene til suksessen er at han har trent spesifikt på å spurte etter en lang og hard dag på sykkelen. Han utklasset raske spurtere som fjorårsvinner Gerald Ciolek Mark Cavendish og Peter Sagan.

”70/30” – formel. Faktorene som påvirker resultatet er nødvendig- vis 100 % totalt. Av de er det ca. 70 % man kan gjøre noe med, så det er lurt å konsentrere seg om det. De andre 30 % kan man ikke gjøre noe med. Ikke bruk tid på det. Det er en god tankeøvelse å tenke gjennom hvordan tiden brukes, hvor mye tid går med til det man ikke kan gjøre noe med? Utvikling i treningsprosessen er skriftlighet og toveis kommunika- sjon. Men, det ligger også en gjensidig forventing og forplikt- else her. Trener/du forventer at utøver/du gjør det beste for å

lykkes med de prioriterte ut- viklingsområdene. Utøver/du for- venter systematisk oppfølging og coaching. Vi har mange dyktige trenere i Norge. Det som kjennetegner de beste er at de er gode til å involvere utøverne i prosessen, de er gode til å plassere ansvar og selv ta ansvar. De er gode på sys- tematikk i utviklingen, og til å holde tak i det sommå utvikles. Det er dermed ikke bare å sette opp treningsprogram, det er kun en del av trenerjobben. Men, det hviler også et stort an- svar på utøverne eller rytterne, eller deg selv i din verden uten trener. En må være villig til å ta tak og få på plass det som ikke er godt nok. Hvis den viljen ikke er til stede, kan du/utøvere ikke for- vente særlig utvikling og oppfølg- ing fra trener for dem som har det.

din for å få trent mer og bedre? Sykle til og fra jobb? Stå opp tid- ligere i helgene? Sykle til sosiale sammenkomster der det er litt av- stand? Alternative former for trening som ikke tar så mye tid? Det er en realitet at du må sykle tre ganger så lenge med samme intensitet på rolige turer, for å oppnå effekten du får ved å løpe. Så en times løpetur i jevnt, god fart oppveies med opp mot tre timer sykling. G Hva ville jeg gjort med tren- ingsmuligheter til fem dager i uka og full jobb? DAG 1: Hvis mulig, sykle til og fra jobb. Kortere og roligere om morgenen. Legger inn ekstra sløyfe hjem fra jobben – tid 1 ½ time. Der du legger inn noe hardere drag i de kuperte partiene opp mot anaerob terskel(AT). Kall det gjerne fri fartslek. AT er det høyeste intensitetsnivået hvor det er full likevekt mellom produksjon og eliminasjon av melkesyre. Målet med treningen er å flytte dette «nivået». Dvs. å kunne kjøre lenger opp i en lang bakke med samme intensitet før AT-punktet passeres. Alternativt at du sykler 1 ½ time med samme «frie fartslek».

Impulser utenfor sykkelsporten

I utviklingsprosessen har jeg god erfaring med å hente impulser fra andre idretter som har kommet langt. Det er flere likheter enn for- skjeller på de enkelte idrettene Da jeg trente landets beste langdis- tanseløpere hentet jeg mange im- pulser fra sykling, fordi jeg var sikker på at sykling var verdens hardeste utholdenhetsidrett. Da måtte det jo være noe å lære der- fra. Hvilket det også var. Spør deg regelmessig – hva er grunnen til at de lykkes godt i den idretten? Kanskje de trener bedre og mer enn oss, og har mer relevant atferd og holdninger relatert til det å prestere? De beste er generelt også mest nysgjerrige. Mange skal kombinere trening med jobb og sosiale forpliktelser. Tid kan bli en minimumsfaktor. Hvordan kan du organisere tiden

DAG 2: Løping 1 time

DAG 3: Som dag 1. Alternativt - en time spinning

DAG 4: Sykling 2 timer, der du legger inn 4x5 min. styrketråkk i motbakke. Styrketråkk er spesifikk styrketren- ing. Du trår med lav tråkkfrekvens på tunge gir. Merk at det er styr- ketrening og ikke trening av «motoren». Derfor skal hjertefre- kvensen ikke være for høy. DAG 5: Langtur 3 timer +. Husk at sykkeldistansene er lange i forhold til andre idretter. Det er viktig å trene opp evnen til å være ute lenge. Kjør rolig, men også her kan det legges inn noe hardere kjøring i enkelte motbakker på intensitet under AT–nivå.

# 1 GRUPPETTO 57

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease