Gruppetto SYKKELSPORT 1-2014

Famliebedrtene

LA FAMIGLIE Italia

Limet i det italienske samfunnet - ikke mafiafamiliene, men familiebedriftene

Ryggraden Pizzeriaer, skomakere, sykkelprodusenter og skreddere; Ryggraden i Italias økonomi er fortsatt familiebedrifter og småentreprenører. Det finnes over 4 millioner av dem, og de små og mellomstore bedriftene står for ca 70 prosent av Italias brutto nasjonalprodukt. På industri- eller makronivå har frykten for kollaps blitt noe dempet de siste månedene. Men de mange småbedriftene sliter fortsatt. Under samtalene med de tre familiebedriftene vi har besøkt, var det naturlig og ta opp temaet med produksjon i Italia versus Østen. Hvordan klarer så mange av de små og sårbare bedriftene fortsatt å produsere i Italia. Svaret er kvalitet. Vi klarer ikke å konkurrere mot de lave lønningene og samtidig konkurrere på pris. Vi har i stedet satset enda hardere på kvalitet. OK, så er det kanskje noe dyrere, men faktisk ikke så mye som vi hadde fryktet, er svaret. Et annet og viktigere poeng er måten disse ofte familieeide bedriftene er drevet på. Familiene står på i sammen, og alle bidrar til at det lar seg gjøre. I

tillegg er det en annen æreskodes i Italia når det gjelder bedrifter som tidligere generasjoner i din familie har bygget opp. Det er ikke noe du selger for å tjene noen raske kroner om du som arving trer inn i bedriften. Det er også store skattefordeler som gjelder når familien er medeiere i bedriften. Et annet poeng er Italienernes ofte dårlige er- faringer med det offentlige. Det har gjort kunsten å ordne seg viktig − “l’arte di arrangiarsi”. Et uttrykk som kan ha både en positiv og en negativ betydning. Den positive er evnen til selv å finne løsninger og være kreativ i vanskelige situasjoner. Oppfinn- somheten er kanskje ekstra stor når byråkratiet legger hindringer i veien for en. Men i Italia blir dette av mange sett på som en nasjonal egenskap, noe de er stolte av. Uten sammenligning med Sopranos forøvrig, men evnen til å finne smarte løsninger kan av og til drives så langt at lover og regler forsvinner i det fjerne. Uttrykket “furbo” som betyr lur på en positiv måte, men også slu eller listig med negativ betyd- ning er ikke så sjelden i bruk. Uansett; lover, regler, resesjon, doping og dårlige tider - familiene jobber videre. ‹

# 1 GRUPPETTO 71

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease