Gruppetto SYKKELSPORT 1-2014

ITALIA

De Rosa

Cristiano De Rosa som tar seg av markedsføringen er tydelig stolt av det faren har skapt. Gruppetto: Hvordan har dere greid å holde dere på toppen i 60 år? Cristiano De Rosa: Kvalitet fremfor kvantitet. Vi har funnet en teknikk som fungerer bra med alle materialer, stål, titan, aluminium og karbon. Vi er en av få produsenter som hele tiden har laget “custom” rammer i alle materialer. Gruppetto: Dere har holdt dere unna billigsyklene, strategisk planlagt? Cristiano De Rosa: For oss har det aldri vært noe mål og selge flest mulig sykler. Vi satser på bevisste kunder og kunn- skapsrike forhandlere. Vår billigste modell er egentlig en mellomklasse sykkel til ca 20.000 kroner. Vi skal være et toppmerke. Vi rusler gjennom hallen mens vi snakker, og med ett dukker det opp et rom hvor jeg må love å ikke ta bilder. Her står neste års modeller som skal presenteres på Interbike til høsten. En ting ser jeg; Det er noen grunner til å vente noen måneder med sykkelkjøpet… Gruppetto: Hvordan fungerer spons- ingen av topplag i dag i forhild til tid- ligere? Cristiano De Rosa: For førti år siden fikk lagene kjøpe billige sykler. Så fikk de gratis sykler. Så snudde det til det verre. Lagene skulle ha 4-5 sykler til hver rytter, noe som betyr mellom 120 og 150 toppsykler. Dette har selvfølgelig utviklet seg videre, og nå skal lagene i tilleg til gratis sykler ha godt betalt for å bruke syklene. Dette er synd, da det vil føre til at de små og spennende merkene ikke klarer å være med.

De Rosa damemodell klargjøres.

flinke til å komme med tilbakemeldinger. Den andre gruppen er “normale” mo- sjonister på forskjellige nivåer med god sykkelerfaring. Gruppetto: Jeg ser de samme modellene som jeg så for 25 år siden. Et langt liv? Cristiano De Rosa: Ja, vi vil at kundene skal føle at når de kjøper en De Rosa sykkel er det en modell som vil leve lenge og ikke være utdatert etter kort tid. Ut- viklingen foregår på rammen hele tiden, men det synes ikke. Forandringer i farger etc. gjør vi selvfølgelig. En modell varer i minimum fem år. Gruppetto: Noen hemmeligheter til slutt? Cristiano De Rosa: Hmm, det er ikke helt umulig at det dukker opp en ter- rengsykkel med De Rosa logo i 2015. G

Ugo De Rosa med den første sykkelen han produserte for 60 år siden.

Gruppetto: Foregår all nyutvikling her? Cristiano De Rosa: Ja alt forgår i vårt la-

“Det ekstraordinære skapes ikke ved det første idéutkastet, men når du finner ut hva somkan gjøres bedre, og gjør det”. Ugo De Rosa

boratorie her på huset. Det tar tre år fra vi begynner utviklingen av en ny modell til den er i butikkene. Først et år med tek- nisk utvikling, så ett år med testing. Gruppetto: Hvordan tester dere? Cristiano De Rosa: Alt blir selvfølgelig testet i laboratoriet i forhold til spenst og stivhet i rammen. Men det som er viktigst er hvordan den føles for syklistene. Du kan si vi har to typer testere. Den ene gruppen er proffryttere som er veldig

De Rosa nå også med skivebremser.

74 GRUPPETTO # 1

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease