Gruppetto SYKKELSPORT 26-2018

1.05-1.15 Harde korte intervaller. Kort temporitt. Dette er basert på hjertefrekvens og ikke minst at du har lagt inn en ters- kelwatt på sykkelcomputeren. Training stress score, beregnes ut fra watt- forbruk under hver tur. Det hjelper deg til å anslå hvor mye hvile du trenger. Mindre enn 150 - Lite behov for restitusjon (helt uthvilt dagen etter). 150-300 betyr at du kan føle deg litt sliten dagen etter trening, men helt uthvilt neste dag. 300-450 kan kjenne deg sliten i to dager etterpå. Over 450 meget sliten og du vil merke det i flere dager. Tråkkeffektivitet, forteller deg hvor effektivt du trår, om du har et såkalt bra “rundtråkk” som betyr at du også trekker pedalen opp og ikke bare tråkker den ned. det måles altså hvor bra du “spinner pedalene” rundt. Det er nokså vanlig å ligge rundt 75-80%. Dette er målinger som kan hjelpe deg om du trener hardt, og det er interessant å se hvor forskjellige tall du får på variasjon i intensitet. Konklusjon Etter noen måneder med Stages watt er det kun positivt. Jeg brukte 10 minutter på montering og noen få minutter på å pare den med Garminen. Siden har den fungert problemfritt på hver tur. Da jeg ikke hadde kadensmåler er det en ekstra liten bonus du kanskje ikke tenker på når du vurderer en wattmåler som dette. Pris til Campagnolo Record 8.999,- Du får som nevnt Stages til: Shimano, FSA, Sram, Campagnolo, Race Face, Cannondale og andre løsninger. Pris varierer fra ca 5.500 til 12.000,-

Hva betyr informasjonen på Garminen når du ser på tallene etter turen? Det dukker opp informasjon på skjermen du vanligivs ikke får etter en treningstur. Tall som er opplagte er; Gjennomsnittlig wattforbuk og maksimum watt. Mindre kjent informasjon er; Normalized Power, som er den faktiske watten når alle forhold som vind, kupert løype etc er tatt i betraktning. Kraft intensitetsfaktor, viser hvor hard inn- satsen i forhold til din fysiske form har vært under turen. Under 0.75 regnes som rolig restitusjons- trening. 0.75-0.85 hard og intens tur 0.85-0.95 Tempoøkt, eller intervalltrening, eller lange turer. 0.95-1.05 Harde intervaller, rittempo.

Her vises hvor liten wattmåleren er på den originale Campagnolo krankarmen. Den ekstra vekten på Campagnolo er kun 15 g.

puter, eller smarttelefon. Jeg bruker en Garmin Edge og da valgte jeg “sensorer” fra menyen og “legg til sensor” trykk på “power.” Velg sensoren som kommer opp på skjermen. Drei på kranken for å sjekke at det er forbind- else mellom computer og krankarm. Ved starten av turer får du spørsmål om du ønsker å kalibrere. Sett krankarmen (den venstre) med måleren på i vertikal stilling (venstre pedal ned, og ikke bruk kraft). Det tar noen sekunder og så er det klart. Bruken av Stages er fullstendig problemfri, noe som er befriende i jungelen av utstyr, apper osv. Når du ruller avgårde er det morsomt å se hvordan watten hele tiden varierer. Den reagerer raskt og du få også samtidig kadensmåling.

# 26 GRUPPETTO 21

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease