Gruppetto SYKKELSPORT 26-2018

TIPS - ERNÆRING

Høsten assosieres ofte med forfall, alderdom og mørke. Når det gjelder syklister er det viktig å unngå at dette også skal gjelde prestasjonsutviklingen. Når bladene faller

Færre konkurranser Når høsten har gjort sitt inntog er det stort sett et ut- tynnet rittprogram her til lands. For de mest ivrige byr etterhvert muligheten seg til å delta på noen cyclocross arrangementer, men for de aller fleste uteblir dette. Når man ikke lenger har noen kon- kurransemål å strekke seg etter, og det er over et halvt år til nye mål i 2019, kan det oppleves vanskelig å motivere seg for trening. Dette fører svært ofte til at man trener mindre på denne tiden av året enn på vårparten. Mindre trenings- volum, og kanskje også mindre kvalitet i treningen, får naturligvis en del kon- sekvenser. Ikke bare gjelder dette for det fysiologiske ut- gangspunktet man har når man starter opp igjen på senhøsten, men også hvilke forandringer man må foreta seg på kostholdsfronten. Endret treningsbelast- ning Når treningsbelastningen reduseres, eller man introduserer nye trenings- former (for eksempel styr-

Morten Mørland

bakgrunn av at vi mennesker stort sett trives godt med innarbeidede vaner, kan det ofte være vanskelig å gjøre forandringer når treningen plutselig tar en ny vending. Sultføl- elsen kan fort oppfattes annerledes, samtidig som mengdebehovet reduseres når det totale aktivitets- nivået går ned. Dersom man også reduserer antall kvalitetsøkter (enten med lang varighet eller mid- dels/høy intensitet) så vil også karbohydratbehovet reduseres. Samtidig vil proteinbehovet kunne øke dersom man introduserer nye treningsformer og bevegelses- mønstre. Dette gjelder særlig de første ukene, og spesielt ved for ek- sempel ved styrketrening hvor den lokale muskulære belastningen kan bli svært høy. Konsekvenser av endret kropps- sammensetning Dersom endret treningsbelastning ikke blir tatt høyde for i kostholdet, ”Når treningsbelast- ningen reduseres, eller man introduserer nye treningsformer vil dette også påvirke kroppens behov for energi og nærings- stoffer.»

Morten er utdannet ernæringsfysiolog, og tar nå også en spesialisering innenfor idrettsernæring gjennom IOC. Han driver firmaet "Finishline", og rådgir innen ernæring og trening. Morten har flere år som syklist bak seg, hvor han syklet for "Team Sparebanken Sør". Hans høydepunkt i karrieren var NM-gull i lagtempo med Thor Hushovd på hjemmebane i Grimstad i 2013. Morten jobber i dag som trener for flere av rytterene og er ansatt som lagets ernæringsfysiolog. Samtidig er han også ansatt i olympiatoppens ernæringsavdeling.

Under ritt og trening er det greit å få i seg mye næring, men det er lurt og bremse litt når aktiviteten er mindre.

Ernæring

ketrening, løping eller annet) så vil dette også

påvirke kroppens behov for energi og næringsstoffer. På

64 GRUPPETTO # 26

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease