Gruppetto SYKKELSPORT 22-2018

TOUR OF GUANGXI 2017

fotograf. Uten felles språk og forståelse, er vi fortapt. Frustrasjonen min vokser i takt med alle mulighetene jeg går glipp av underveis, og hans manglende erfaring gjør det livsfarlig å manøvrere seg forbi feltet. Jeg forstår etterhvert at våre vans- keligheter like mye skyldes hans redsel for å gjøre feil som ren mangel på er- faring. I et siste forsøk på å finne en dugelig arbeidsform, lager jeg små lapper med enkle instrukser på kinesisk som jeg kan spille ut for min pilot: «Hold deg foran!», «Senk farten!», «Kjør til mål!». Til ingen nytte, dessverre. Vi fortsetter vår hasardiøse ferd i et ubrukelig tospann, og femti kilometer før mål må jeg gi opp. Oversettelsen fra engelsk var muligens helt feil, men trolig satt frykten så sterkt i min kinesiske følgesvenn at forsøket var dømt til å mislykkes. G uilin, sjette etappe. Det er kollektiv styrke i Kina. For hver tjuende meter langs løypa sto det enten en politimann, en soldat eller en frivillig vakt med ryggen vendt mot rittet og opp- merksomheten rettet mot alt som potensielt kunne forstyrre ro og orden. Litt rask hoderegning tilsier at om lag

FARGERIKT: Smil, latter og glede langs løypa i Guangxi.

KOLOSSALT: Enorme dimensjoner i Folkerepublikken Kina.

15.000 vakter sto utplassert på veiene i Guangxi på hver enkelt etappe. Det kan virke overdrevent og nærmest skremmende for oss med et vestlig tankesett, men dette er altså den kinesiske tilnærmingsmåten, og den må vi bare venne oss til nå som sykkels- porten forsøkes globalisert. David Yang, direktør hos Wanda Sports, den penge- sterke eieren av Tour of Guangxi, inn- rømmer glatt at det voldsomme sikker- hetsoppbudet kunne virke fryktinngytende, men forklarer at hensikten har vært å ivareta rytternes sikkerhet hele veien fra Beihai til Guilin. Kineserne ville for enhver pris unngå ulykker med uvørne tilskuere, som natur- lig nok ikke vet hvordan de skal forholde seg til et felt med syklister som raser forbi i høy hastighet.

40 GRUPPETTO # 22

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease