Gruppetto SYKKELSPORT 22-2018

Helhjertet kan bli halvhjertet

ponert for en AF tilstand. Når du er i 20 eller 30 årene, og trapper noe ned etter som alderen stiger vil du med riktig hvile kunne lindre den eventuelle slitasjen på hjertet. 50 år gammel, og du fort- satt trener like hardt, og ofte vil det kunne føre til akselerert ald- ring eller hypertrofi – det vil si, en stiv muskel i ditt brystet. (Har du høyresidig hjertesvikt blir hjertemuskelen din så stiv at den ikke klarer å slappe godt nok av til å fylles tilstrekkelig med blod. Har du venstresidig hjertes- vikt er hjertemuskelen svekket og klarer ikke å pumpe godt nok. Re-

sammenhengen mellom lang- varig idrettsaktivitet og AF (Av kjente syklister kan vi nevne, Ro- bert Gesink i Lotto-JumboNL. Han ble operert for atrieflimmer i 2014, og gjør det fortsatt bra i proffeltet). Selv om undersøkelsene ikke kan presenteres som absolutte, indikerer de et mønster: "Yngre pasienter med mindre trening har lavere AF-risiko. Eldre pasienter med høyere doser trening har påviselig høyere AF- risiko, sier Mandrola.” Enkelte i forskningsmiljøet har kritisert studien da de mener grunnlaget er for tynt. ”Hadde re- sultatene vært basert på kun én studie, kunne jeg vært enig,” sier Mandrola. Alle studier har avvik. Antall testdeltakere kan være for få, og utvalget er nødvendigvis ikke bredt nok. ”Men resultatene jeg snakker om her er en sammenfat- ning av 20 enkeltstående studier som alle viser denne tendensen. Sammenfatter man resultatene, er det grunn til å tro at utholdenhets- utøvere lettere kan utvikle AF. " I den mest inngående studien om AF-mekanismer i idrettsutøvere har man også foretatt en studie av rotter og effektene av uthold- enhetstrening på atriaen. Testen ble utført av en gruppe spanske forskere og publisert i tidsskriftet Circulation i 2010. Rottene løp en time i døgnet, fem dager i uken, i opptil 16 uker. Resultatene var de samme som vi ser hos mennesker. Sammenlignet med de som ikke var i aktivitet hadde de aktive rottene utviklet symptomer på AF. "Utholdenhetsutøveres hjerter er utsatt for høyt volum, høyt trykk, intens elektrisk og adrenalin- stimulering, og samtidig lang- somme hjertefrekvenser under hvile.

sultatet for begge typene er redusert blodforsyning til kroppen).

En omfattende forskningsrapport om temaet, utgitt i 2011 i Journal of Applied Physiology, studerte hjertet til topptrente veteraner i alderen 50 til 67 år. MR-studier viste at rundt 50% av veteranutøverne hadde hjerte som var merket av lang hard trening (en utvikling vi ser i hjerter med infarkt) En tilstand som innebærer nedsettelse av hjertets muskelceller, og arrdannelse er oppstått i vevet. I kontrollundersøkelser av folk i samme alder som ikke konkur- rerte, eller trente hardt, og unge idrettsutøvere fant man ingen tilfeller av dette. Videre var fibrose signifikant forbundet med antall års trening, antall maraton og andre ekstreme konkurranser de hadde fullført. På en annen side har andre studier vist at Tour de France-ryttere og andre tidligere profesjonelle syk- lister lever lenger enn gjennom- snittet, og har en lavere forekomst av hjerteproblemer senere i livet. Dette kan høres motstridende ut, fordi disse idrettsutøverne ut- setter seg for ekstreme anstreng- elser over lang tid. Men det er en viktig forskjell.

Lennard Zinn med bilde fra tiden han syklet på det amerikanske landslaget.

Min erfaring som lege og hjerterytmespesialist, er at opp- leveslen som Zinn, meg selv, og andre som får dette, har én ting til

felles. Veldig hard trening i voksen alder over lang tid.

Felles er at de ikke har høyt blodtrykk, ikke diabetes, de er ikke overvektige, og de drikker ikke for my alkohol. Det betyr at de problemene nevnt over, som er vanlige årsaker til hjerterytmeproblemer, har ikke utholdenhetsutøveren. Det eneste som er felles er hard utholdenhetstrening - for mye ut- holdenhetstrening, over en lang tidsperiode. Trening er bra for deg Jo mer du sykler, jo hardere du sykler, jo raskere du sykler, desto bedre syklist kan du bli på kort sikt. Men over flere tiår med for harde anstrengelse begynner hjerteceller i hjertet å bare falle fra hverandre, og du kan være dis-

50 GRUPPETTO # 22

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease