Gruppetto SYKKELSPORT 22-2018

Helhjertet kan bli halvhjertet

Zinn og Endicott, er kun to av mange tusen som lever på denne måten, med ekstrem trening kombinert med et stressende hverdagsliv. "Det er nok ikke så mange lesere av denne artikkelen som gjør for- andringer basert på det som står her,” sier Zinn. "Men hvis de tenker gjennom sin egen situasjon og kanskje prioriterer hvile kan det føre til at noen færre ender som hjertepasienter." ”Vi vet, og føler kanskje hva som er for lite aktivitet; Vi har også en ide om hva som er for mye; Men det er et stort spenn mellom ytterpunktene. Og husk, er du ak- tiv kan du aldri hvile for mye! Noen ganger kan sykkelturene ta oss for langt,” sier Mandrola. G

å forutsi når, og ikke minst hvem som vil bli rammet av en alvorlig hjertesvikt.

"I mange år har forskjellige studier vist de samme teg- nene, men forskere konkluderer alltid med at mer forsk- ning må gjøres. Og de sier fortsatt det” sier Endicott. "Hei forskere, jeg har bidratt til forskningen. Det skjedde med meg. Jeg har hatt venner som døde av lignende hendelser, og de som har overlevd. Resultatene er der ute i samfunnet; Hør på dem som har opplevd det," sier Endicott. Har du noen gang følt rare og urytmiske hjerteslag? Du har kanskje tenkt, "Det var rart. Hva var det?" Du har kanskje som de fleste i god form avvist det. Jeg er jo i god form. Du ville ikke være den første, eller den siste til å avvise signalene.

Hvorfor skjedde det med Endicott da det gjorde?

50 år med ulike belastninger ligger bak hendelsen og danner grunn- laget for hva som gikk galt den dagen i skiløypa. Mye av årsaken vil være genetisk relatert. Hadde han litt høyt blod- trykk? Ja. Hva med kolesterol? Hans målinger var alltid godt under gjennomsnittet. Hva med plakk, eller åreforkalkning? Litt, men ingenting utenom det vanlige. Disse små tegnene ville være enkle å av- vise, men i kombinasjon med hans stressende jobb, lange og tøffe tren- ingsturer ser vi et mønster som ofte skaper problemer.

Men når er signalene så kraftige at man skal ta det alvor- lig? Hvor går grensen?

”Hvis du har et hjerterytmeproblem, har du kanskje allerede passert grensen,” sier Dr. Mandrola. "Det vil all- tid være en gråsone. Uansett ”trening er sunt. Uthold- enhetsutøvere som får alvorlige problemer, er oftest et resultat av overanstrengelser."

Forstå hjertearytmiermed Dr. JohnMandrola

Hva er signalene for atrieflimmer, eller ”harehjerte?” Hos idrettsutøvere oppstår atrieflimmer som regel som ”for tidlige” slag, som er korte uregelmessigheter. Hvis du er en utholdenhetsutøver og du får disse varselsignalene er det på tide å sjekke hjertet. I de fleste tilfellene er de ikke farlige eller livstruende. Fastlegen har kanskje en av tusen pasienter som er like aktive som Gruppettos lesere, og har derfor ikke den erfaring som skal til. Hva forteller du folk som utvikler atrieflimmer? Det første med AF burde gjøre er å tenke gjennom hele livssituasjonen. "Det er det første vi som leger spør om,” sier Mandrola." Er AF forbundet med hjertesvikt eller ventilsykdom, eller er det noe annet medisinsk al- vorlig? Så en grunnleggende medisinsk kontroll, og kontroll av hjertet er første steg. Pasienten må være klar over at deres livsstil sannsynligvis påvirker situasjonen. Jeg sier ikke at de må slutte å trene. Legene er trent til å se problemer isolert. En lege ser kanskje pasientens konkrete problem, i disse tilfellene, hjerterytmeproblemet.

Også at hjertefrekvensproblemet sannsynligvis kom fra en del av hjertet som hadde arr og at det konkrete problemet må løses.

”Men ser man hele personenen? Vi leger er ofte spesialister innen våre felt, men kanskje ikke gode nok til å se større sammenhenger,” avslutter Mandrola. Boken gir en interessant innføring, og økt forståelse av hva disse problemene er. Ikke minst for en som ikke er lege.

52 GRUPPETTO # 22

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease