Gruppetto SYKKELSPORT 22-2018

M ”

TB HJU DE V R E

TT SE L E T S S N

mtbr.c ” T ES RK

om E

 kun 1. 555 g (27, 5 ”). ĆEH 2 % 3 RJ Se l v med den n toppkva l itet 

 XOVHWWHW M HU YHLHU K N U HL de y e 20mm fe l ghø y v og ei på både fe l g, na   at det ikk barhet og kjøreg l ede. Eik er l egen stivhet, k en v o får du i forho l d ti l tr HG GH SDWH 0 asjon og momentum. e l ask r seriøse mtb - rytter c l one Disc LX er uttvik l et for den Xy  erne er så omfort, ho l d e adisjone ll e eik HU N ĆEHUHL 2 % 3 QWHUWH e er begrensninger på rytterv , som vi l ha 

Bak: 1 4 2 x 12 T or: 1 5 mm T F

A / BOOST 1 4 8 x 12 T A / BOOST 110 x 1 5

Pris N OK 8.8 5 0, -

Se a lle Sp in ergy MTB hjulsett på www.juhlcycl in g. d k B ES T ILL DI T S P INERGY HJULSE TT HOS DIN LOKALE SYKKELFORHANDLER

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease