Gruppetto SYKKELSPORT 3-2014

STYRKEPRØVEN

er å se der du står på et ikke spesielt sjarmerende industriområde på Løren i Oslo. Nei, belønningen må du selv ta deg av. Den kommer som en enorm tilfreds- stillelse, og du kan med rette noen dager gå og kjenne på en følelse av sterk selvtil- fredshet. Mentale barrierer brytes, og dine egne grenser forskyves under den urimelig harde anstrengelsen. Bena kan du for- berede med trening. De mentale sving- ningene med nedturer, og lyst til å stå av vil komme snikende når du minst venter det, eller aller minst trenger det. 24. September 2013 53 optimister som sannsynligvis har sørget for særeie og en kompis som er skilsmisseadvokat, er samlet. God start på en 9 måneders treningsøkt. Kaptein Christer Braathen har fått med flere enn han drømte om. En blanding av unge lovende syklister i god form, og noen som har rundet 50 men som heldigvis ikke er så gode med tall, skal kjempe om de tretti plassene. Ingen tilfeldigheter Går man rundt med planer om rekord, noe denne gjengen gjør, betyr det over 42 km/t i snittfart. Da nytter det ikke med en treningstur i ny og ned når det passer, og været er fint. For å kunne legge opp et individuelt til- passet treningsopplegg var det samling allerede i oktober for lactattest hvor terskelverdiene ble målt. (Se forrige side) Vinteren er over Mars, snøen ligger her hjemme, og det er ikke de lange turene i slaps som lokker. Velbrukte Mallorca er også Ekspressens valg når mange mil skal fortæres på kort tid. For å teste langturformen gir den 313 kilometer lange turen rundt øya en bra pekepinn på lagets form. Det så bra ut. Fjorårets 10 timer og 23 min. ble slått. Rittene nærmer seg raskt. Den første testen mot de andre lagene, og spesielt Team Pro Aktiv (Atea) er 1. Mai og Ene- bakk Rundt. Før det, står en langturhelg i slutten av april tur-retur Fredrikstad på planen. Etter det kommer Ceres lagkon- kurranse, Nordmarka Rundt, Vestfold Rundt, Mjøsa Rundt og Tyrifjorden Rundt før den store helgeturen fra Trondheim. ‹

Toget går i 40-60 km/t over Dovre

# 3 GRUPPETTO 53

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease