Gruppetto SYKKELSPORT 3-2014

ende utvikling. Skulle de miste mange ryttere kunne det bli for få igjen til å holde rulla i gang de siste milene. Ekspressguttas håp så ut til å reduseres allerede før Dovre skulle forseres. De satt igjen med like mange ryttere på begge lag. Gudbrandsdalen Vel nede fra fjellet, og det som var 9 mi- nutter på Hjerkinn hadde nå økt til 15 mi-

tørre veier. Verken iskaldt regn, eller mos- kus truet på turen over fjellet. Et mulig scenario som var snakket en del om på forhånd var at Rye kunne sitte igjen med langt flere ryttere enn Team Pro Aktiv når farten skulle skrus opp gjennom Gudbrandsdalen. Team Pro Ak- tiv’s plan om å kjøre ekstremt tøft fra start, og bruke opp ryttere for å holde en høy fart, skaper muligheter for en spenn-

Ekspressrulla går fint, men Team Pro Ak- tiv har tydeligvis kommet enda litt bedre i gang. På Hjerkinn er Ekspressen 9 mi- nutter bak, og 30 er blitt til 20 mann. At laget er redusert med ti mann allerede er litt dårligere enn vi hadde håpet, sier kaptein Christer Braathen.

Avstanden øker noe over Dovre, som viste seg fra den gode siden, med vindstille og

Det kalde regnet tapper krefter

56 GRUPPETTO # 3

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease