Gruppetto SYKKELSPORT 12-2016

ridley-bikes.com

AH SL NO

HIGH END

e 900 gr eier bar Rammen v omis når det k ompr te på k ingen må

am, men går på

SYKKEL

UTSTYR

tivhet! ommer til s ant el og v ykk e highend s t e og kan anc our de Fr v T der! ye rekor ampen mot n

ys nyes AH SL er Ridle NO 15-utgaven a 3 etapper i 20 åpen i k ye v også bli ditt n

#BUILTF

ORGLORY

MAVIC CROSSMAX SL ULTIMATE

o utviklet ansesk urr XC konk ere offrytt samarbeid med pr . a Carbon err gy Grip T y Ener gy tivhet. Ener or s SL såle f oten e rundt f or støtt ame+ f or omp f gy Lock C og Ener e gir maximal tøtt t hels erfek øring og minimum kraftoverf or o som er klar f t. En sk vek . dringene or e utf øffest de t

3: 340g tr 42 2/ Vekt s

MAVIC COSMIC ULTIMATE

veis- opp lande Absolutt t v eutvikling a , en vider sko smodell. ets sukses fjorår - tilpasningsmulig esise Pr t t og ultima heter, lav vek øring gjør denne kraftoverf ørstevalg oen til et f sk t. avstore syklis or den kr f

CSL7/ IGNITE

CSL9

y har vunnet Nor Ridle eldig. K e tilf e er ikk og dett

te årene, et de sis dsjøritt verer a MTB som le anonbr ern amme med int en. ort omf te k en å mis

ons carbonr /24 t er gang! 30 hv tivhet ut ye s øring og m abelf k

3: 240g tr 42 2/ Vekt s

e CSL7 2 Ignit

,5” og CSL9 29” 7

KSYRIUM ELITE HJUL 3 farger

y k tand og hø v rullemots La yrium Elit . Ks velse elopple sykk . pengene t: 1550g Vek

ar til en super ort bidr omf

or e hjul f y e hjul er m

Sjekk ut vår nye nettside: racingdepot.no

4306 Sandnes

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease