Gruppetto SYKKELSPORT 12-2016

Sufferfest Marathon 10 timer på rulle

Tor Arne Skjævestad Hvordan var det? Fantastisk opplevelse! Neste år? JA!

sommeget entusiastisk forteller hvorfor han har satt i gang dette. Alle partnere i arrangementet betaler direkte bidrag til "Vann for Livet" for sin deltakelse. Ut over dette vil overskuddet av dette ar- rangementet gis til prosjektet. Vi vil gjøre en forskjell for mennesker. Australiabaserte Sufferfest.com som leverer markedets beste sykkelvideoer stod bak opplegget. De har produsert mange filmer som syklister verden over lider seg igjennom. Det var morsomt,

Initiativtaker Stein Magnus Olafsrud sitter på rulla og inspirerer gjengen.

Mark White Hvordan var det? Hardt! Neste år? Kanskje, tror det, men spør om en time

Anne Kristine Næss Hvordan var det? Veldig morsomt. Bedre med litt motstand. Gira på slutten Neste år? Ja

• Bygge latriner og etablere enkle søppelhåndteringssystemer. • Styrke lokalsamfunnets evne til å for- valte vann- og sanitærinfrastruktur ved å opprette vannkomiteer og trene Røde Kors-frivillige. • Øke folks bevissthet rundt helse og hygiene gjennom opplysnings- kampanjer og ved opplæring, og slik hindre spredning av diaré, kolera og andre vannbårne sykdommer.

hardt, vondt og tøft var gjen- nomgangstonen til deltakerne. Hver film varte ca 1 time.

Mer informasjon her: www.thesufferfest.com

I "Sufferfest Marathon - Oslo 2016" ble det syklet 10 Sufferlandria- filmer etter hverandre, med 10 minutters pause

Vi arrangerer der- for " Sufferfest Marathon" med slagordet "Suffer for life!” sier Stein Magnus Olafsrud

Anne Grete Haugan Hvordan var det?

Morsomt, særlig når det kommer litt på avstand Neste år? Ja, særlig hvis det blir hjemme i Trondheim

34 GRUPPETTO # 12

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease