Gruppetto SYKKELSPORT 12-2016

SYKKELPOLITIKK

M an trenger ikke å være spesielt overrasket over at eier Wang Jianlin kan ha en langsiktig tanke om å få kontroll over de største rittene, og dermed sitte med en kommersielt meget verdifull merkevare. Kanskje kan en ny ”sykkelliga” oppstå nå som tilgjengeligheten til TV, bredbåndssendinger og ny teknologi nærmest er ube- grenset. Med spredningen er muligheten til å tiltrekke seg globale sponsorer og nye fans betydelig større. Dalian Wanda kan være en aktør som er dristig, og finansielt sterkt nok til å ta disse ideene videre. D iscovery og IMG har tydeligvis også fått øynene opp for sporten. Discovery Communications er verdens- omspennende og vil kunne bidra til å kringkaste RCS’s ritt (Giro d’Italia, Milano-Sanremo, Lombardiet rundt osv.) til eksisterende seere, og sikkert skaffe seg mange nye. Deres dokumentarprogrammer har allerede en lojal og stor seerskare. De har mot alle odds klart å gjøre pro- grammer om krabbefiske og arktisk overlevelse til seersuksesser. IMG derimot er et av de største sport/underholdning og markedsføring/forvaltningsselskaper i verden. Det har

også ressurser til å sørge for en vekst i RCS (Giro d’Italia).

har alle de potensielle nye aktørene betydelige midler.

Går de store aktørene inn vil det svekke ASO’s ”monopol,” utvide sportens økonomiske potensiale, og videre redusere UCI’s inn- flytelse på utviklingen. Uansett, det blir spennende å se hva ASO gjør. Tekniske forandringer Andre ting som ikke dreier seg om TV-sendinger, eller de store pengene er tekniske forandringer. Det er fra i år av lov med skive- bremser under World Tour, Pro Kontinental og Kontinentalritt. Det er også lempet på reglene når det gjelder setehøyde/vinkel på temposykler. Vektgrensen for racere sommange trodde skulle justeres forble uendret på 6,8 kg.

Ingen tvil om integriteten og den velmenende intensjonen til UCI president Cookson, men slagordet "evolusjon, og ikke revolusjon" be- gynner å bli en litt forslitt klisjé. UCI’s konservative, og litt for for- siktige tilnærming til det ”nye” markedet, er kanskje litt treg i en verden som stadig går raskere. ASO – monopol på hell? På den andre siden har vi ASO som er opptatt av å beholde kon- trollen over de største rittene. Men hvor høy er prisen for at ASO skal la seg friste til å selge til en av de store aktørene? Uansett om det bare er RCS som får et eierskifte i nær fremtid –

ASO - Et eksempel påatmonopol ikke erbra Amaury Sport Organisation’s (ASO) truer med å trekke sine ritt fra World Tour kalenderen om UCI’s forslag til endringer vinner fram. Det er nokså ulike oppfatninger mellom UCI og ASO om hva som er best for sporten. ASO sier de gjør det for å bevare en mer åpen og sunn konkurranse.

K onsekvensene om ASO gjør alvor av trusselen vil være at det påfører ytterligere økonomisk press på lagene. De er nok først og fremst ute etter å styrke det konkurransefortrinn som ar- rangør av det største rittet (Tour de France) gir. Forskjellen mellomUCI og ASO ASO ønsker: E ssensen i saken er at ASO ønsker at World Tour lagene skal få lisens for kun ett år av gangen. Dette mener de skal gi rytterne bedre sikkerhet fordi lagene må være ekstra skjerpet, og at det vil skape større interesse for de mindre rittene. UCI ønsker: U CI på den andre siden har foreslått en utvidelse av World Tour lagenes

lisenser fra ett år til tre år. Dette er vi i Gruppetto enige i at er et viktig argument for at lagene skal klare å tiltrekke seg sponsorer, noe som er vanskeligere enn noen gang. W orld Tour lisenshaverne mottar automatisk invitasjon til Tour de France og de andre store rittene (alle rittene på World Tour kalenderen). For mange sponsorer er dette hovedgrunnen til at de sponser et profflag. U CI’s velmente forslag var tenkt å gi lagene større forutsigbarhet, bedre økonomisk stabilitet, og for- håpentligvis vekke større interesse blant sponsorer. Reformene ble god- kjent av UCI’s kommisjoner og utvalg – også komiteer hvor ASO er re- presentert. Likevel, når reformene på

# 12 GRUPPETTO 53

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease