Gruppetto SYKKELSPORT 12-2016

SYKKELPOLITIKK

Virkelighetenerkanskje ikkeoppladbar? Med valgkampargument om støtte til alle i Oslo som kjøper el-sykkel ble jeg litt nysgjerrig. Hva var tanken bak dette – bortsett fra at det var valgkamp. Utnytte situasjonen nå sommiljøsaker topper bestselgerlistene, eller er det noe mer?

TEKST: Vidar Petterson

M ed gedigen utsikt over Råd- husplassen og havna i Oslo finner vi byråden for samferdsel og transport Lan Marie Nguyen Berg. Spennende og høre hva neste trekk er. Er det sykkelinter- esse, miljøhensyn, generelt ønske om å fjerne alle biler fra Oslo- gatene eller ønske om å løse trafikkproblemene i Oslo som er det viktigste? Gruppetto: Hva med tilskuddord- ningen som allerede er oppbrukt. Hva blir fortsettelsen? Berg: Det tok bare tre uker å bruke opp prøveordningen. Vi ønsker å evaluere ordningen for å se hva vi gjør videre. Gruppetto: Hva med de som be- nyttet seg av ordningen, er det ikke folk som ville ha kjøpt sykkel uansett? Berg: Vi tror vi traff en del nye syklister som ikke nødvendigvis ville syklet. Dette må evalueres nærmere. Vi skal bygge 60 kilometer med sykkelvei de neste årene. Grunnen til at ikke flere sykler er de dårlige sykkelveiene. Syklistene føler seg ikke trygge. Gruppetto: Hva med de som sykler på vanlige sykler – uten motor. Ekstra støtte siden de heller ikke bruker strøm? Berg: Har ikke tenkt på det, men vi skal bygge mange nye sykkelveier. Gruppetto: det er trangt rundt Oslo, hvordan blir det plass til sykkelveier? Berg: Redusere biltrafikken for å gjøre plass til syklistene må til.

Gruppetto: Er det realistisk at mange tusen mennesker skal gå over fra bil og kollektivtransport til sykkel? Berg: Innenfor ring 2 er det raskeste framkomstmiddelet sykkel. Sykkel- bruken i januar i år økte med 50%. Det å legge til rette for sykling vil være løs- ning på framtidens transportbehov i Oslo. (red. anm.) Det var nokså kaldt i januar, men mindre snø enn vanlig, kun 1/3 del i forhold til 2015. Det kan tyde på at snømengden styrer syklingen mer enn temperaturen). Gruppetto: Hva med helseeffekten av sykling? Er vel bra at det blir mindre sykefravær som en effekt av syklingen. Hva med å premiere bedrifter som bidrar og støtter ansatte? Berg: Vi har ikke tenkt på det. Gruppetto: Er det ikke smart å starte å skape gode holdninger til sykling fra barna er små. Barn som er med i en klubb når de er små er i utgangspunktet

positive til bruk av sykkel som transportmiddel som voksne. Hva med støtte til barneritt, dekking av politikostnader etc? Berg: Jeg har ikke tenkt på det. Det er en annen avdeling som tar seg av slike spørsmål… D a var vå lille prat med by- råden for samferdsel og transport over, og det blir spenn- ende å følge med på videre sykkelsatsing. Det må nok mer til enn noen kroner til noen få som går i elsykkelbutikken for at vi skal få en markant økning i sykkelbruken i de store byene. K anskje kan det finnes løs- ninger som oppfordrer be- drifter til å satse på sykkel for sine ansatte. Hva med å sam- arbeide med sykkelimportører. Stians Sport for eksempel lager smarte bedriftsløsninger med både el-og vanlige sykler.

Det tok ikke lang tid før den nye by- råden for samferdsel og trans- port Lan Marie Nguyen Berg kom med kontro- versielle forslag

# 12 GRUPPETTO 55

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease