Gruppetto SYKKELSPORT 12-2016

I TA L I E N S K K VA L I T E T S I D E N 6 0 - TA L L E T

®

Racin team

g De tøy i h

pot l

ever

er e!

ele N

org

ar landets bes Vi h

alini og San alitet fra N te kv

om begg tini, s

d i Italia. e syr for hån

COOP ØSTERHUS MED TEAM- BEKLEDNING FRA SANTINI. Coop Øster Hus sykler rundt 30.000 km årlig, og er meget fornøyd med tøyet.

osterhus-ridley.no

g hi Racing Depot har lan ber og bedri a lokale klub alt fr satsing. Nå har også fler tiv måte gjenn rty og posi spo essig bør dere prø Prism risguns an vi lage en p k en kv en og d til eliterytter v

bekl ed levering av team storie m tore PRO-lag med in er til s ft fter sett verdien av å pr e bedri y sine ansatte sykk om å tilb tivt overr e vil bli posi er e oss - d er d en ell ter jon til turryt olleks tig k yklist. visste s alitetsbe

g til ednin al ternasjon eg på en ofilere s edning elbekl . en asket. Samm er beste et all

, 51 68 62 70 Racing Depot om@racingdepo cust t.no

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease