Gruppetto SYKKELSPORT 20-2017

TIPS - ERNÆRING

Hold deg i væskebalanse

Får man ikke i seg nok væske på trening kan det få store kon- sekvenser for treningsutbyttet!

til huden reduseres. Dette fører til at vi ikke klarer å kvitte oss med varme like godt, noe som fører til en økt kroppstemperatur, og igjen redusert prestasjonsevne. Det er med andre ord viktig å unngå å bli for dehydrert dersom man skal få mest igjen for treningen man gjør. Samtidig som væske i seg selv er viktig, skal vi også ”I kulden tålerman et noe større væsketap enn i varmere klima. I varmen vil et tap på omlag 2 % tap av kroppsvekt kunne gi betydelig effekt på pres- tasjon, mens flere forsk- ningsrapporter viser at man tåler et enda høyere tap enn dette under kalde forhold. Somregel sierman at en be- tydelig dehydrering på over 3 % tap av kroppsvekt, vil kunne redusere presta- sjonenmed om lag 10 %”

Sykkel er en krevende idrett når det kommer til å opp- rettholde en god væs- kebalanse. Selv om man har muligheten til å ha to drikkeflasker på sykkelen, er ofte varigheten på tren- ingen eller konkurransen så lang at hyppige påfyll på disse kan bli avgjørende.

Morten Mørland

Morten er utdannet ernæringsfysiolog, og tar nå også en spesialisering innenfor idrettsernæring gjennom IOC. Han driver firmaet "Finishline", og rådgir innen ernæring og trening. Morten har flere år som syklist bak seg, hvor han syklet for "Team Sparebanken Sør". Hans høydepunkt i karrieren var NM-gull i lagtempo med Thor Hushovd på hjemmebane i Grimstad i 2013. Morten jobber i dag som trener for flere av rytterene og er ansatt som lagets ernæringsfysiolog. Samtidig er han også ansatt i olympiatoppens ernæringsavdeling.

Hydreringsstatus Når man trener i kaldt klima, tåler kroppen et

større væsketap uten at det går ut over prestasjon. Når temperaturen stiger deri- mot, vil også kroppens væs- ketap toleranse bli lavere. Hva er det egentlig som skjer når vi blir dehydrert, og hvorfor påvirker dette treningseffekten? I varmen og særlig når man passerer tjue grader vil et væsketap på 2-3 % av kroppsmassen gjøre at plasmavolumet vårt reduseres. Dette påvirker kroppen spesielt på to om- råder. For det første fører det reduserte plas- mavolumet (mindre væske i blodårene) til at blodsirkulasjonen til og fra muskelvevet blir dårligere. Dette gjør at melkesyren (laktat) hoper seg opp ras- kere enn normalt, noe som fører til en redusert pres- tasjonsevne. For det andre vil også blodsirkulasjonen

se på hvordan noen væske-tiltak kan være smartere enn andre i varmen.

Riktignok skal du også være klar over at et ekstremt væskeinntak ikke er helt ufarlig. Overdrevne mengder væske kan blant annet gi overbelast- ning på nyrene, som i verste fall kan resultere i nyresvikt. Dersom urinen

Ernæring

80 GRUPPETTO # 20

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease