Gruppetto SYKKELSPORT 19-2017

TeamFollo

NIMI-TEST - Rett før Styrkeprøven Kort omtestene

maksimale oksygenopptaket (VO2maks), som er definert som ”den største mengde oksygen som kroppen ta opp i løpet av ett minutt under dynamisk arbeid ved bruk av store muskelgrupper ”. Testens varighet

ligger normalt i området 4-7 minutter.

av melkesyre. Det vil si at går du over dette området øker forbruk av karbohydrater som energikilde fremfor fettforbrenning. Melkesyreopphopning starter.

*Anaerob terskel; defineres som den høyeste arbeidsbelastning hvor det er likevekt mellom produksjon og eliminasjon

Frank Røstgård - Drøbak SK Variabler TEST 1

Frode Ellingsen - Drøbak SK Variabler TEST 1

TEST 2

Endring %

TEST 2

Endring %

Prestasjonsevne TTU (sek) Start belastning (W)

Prestasjonsevne TTU (sek) Start belastning (W)

244 200 350 3,75 50,2 194 13,5

245 200 350 4,09 55,8 180 13,4

0,0 0,0 0,0

329 225

308 225 425 4,73 63,3 192 16,4

- 6,4

0 0

Peak arbeidsbelastning (W)

Peak arbeidsbelastning (W) 425

VO2maks L·min-1

VO2maks L·min-1

+ 9,1

4,38 58,2 195 12,2

+ 8,0 + 8,8 - 1,5 + 34 - 0,4 + 0,3 - 4,9 - 7,2

mL·kg-1·min-1

+ 11,2

mL·kg-1·min-1

Makspuls (slag ∙ min-1) Blodlaktat (mmol·L) Laktat terskel Arbeidsbelastning (W)

- 7,2 - 0,7

Makspuls (slag ∙ min-1) Blodlaktat (mmol·L) Laktat terskel Arbeidsbelastning (W)

223 2,99

228 3,10

+ 2,2 + 3,7 - 5,6 + 2,6

255

254 3,40

Arbeidsbelastning pr kg (W)

Arbeidsbelastning pr kg (W) 3,39

% av VO2maks % av makspuls

89 77

84 79

% av VO2maks % av makspuls

81 83

77 77

Arbeidsøkonomien VO2 (L·min-1) ved 150 W VO2 (L·min-1) ved 175 W

Arbeidsøkonomien VO2 (L·min-1) ved 150 W VO2 (L·min-1) ved 175 W

2,49 2,76

2,54 2,82

+ 2,0 + 2,2

2,40 2,69

2,47 2,70

+ 2,9 + 0,4

Begrepsforklaringer:

TTU = tid til utmattelse under VO2maks test • VO2 = oksygenopptaket • VO2maks = maksimalt oksygenopptak • W = Watt

kunder, og i noen tilfeller også en økning i peak arbeidsbelastning på ca 25 W, under en VO2maks test. Slike endringer registrerte vi altså ikke hos Frank og Frode. Den positive endringen i VO2maks kan derfor skyldes målevariasjon på testutstyr og fysiologiske dag-til-dag variasjoner som man alltid må ta hensyn til ved slike tester. Det skal imidlertid nevnes at både Frank og Frode, subjektivt sett, føler at de er i bedre form når de sykler ute, både på trening og i ritt. Vi kan derfor ikke utelukke fullstendig at de kan ha forbedret den aerobe uthold- enheten noe, selv vi ikke klarte å påvise dette ved objektive målinger på testlaben.

Kommentarer til resultatene: VO2maks måles betydelig høyere ved post-test (test 2), sammenlignet med pre-test (test 1), hos både Frank og Frode. Imid- lertid ser vi ingen endring i prestasjonsevne eller arbeidsbelastning ved laktat terskel («terskelbelastningen») hos noen av dem. VO2maks bestemmer i stor grad terskelbelastningen. Det vil si at når det registreres en betydelig økning i terskelbelastning etter aerob trening, så ser man ofte at dette skyldes økt VO2maks. En faktisk økning i VO2maks tilsvarende ca 0,3-0,4 L·min-1 (ca 5-6 mL·kg-1·min-1) skal derfor normalt medføre en økning i terskelbelastning tilsvarende ca 25 W. Typisk støttes dette av en økning i TTU på ca 60-90 se-

26 GRUPPETTO # 19

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease