Gruppetto SYKKELSPORT 19-2017

Toppturer og treningsturer på Hafjell

Lokalprofil Ingrid Hokstad, NOTS Lillehammer

-Hvor lenge har du syklet i dette området? -Jeg har syklet på Øyerfjell i fire år. Stiene og friluftsmulighetene var en av årsakene til at jeg flyttet hit, og jeg er ikke blitt skuffet! -Hva er du liker med syklingen her? -Det er et fantastisk område med endeløse flytstier på fjellet og morsomme nettverk av skogstier nærmere Lillehammer. Opp- lever at Øyerfjell har snillere topografi enn andre fjell jeg har syklet i, det er småkupert men uten særlig bratte bakker. Folk snakker mye om syklingen på Skeikampen, jeg mener stiene her på østsiden av dalen er minst like bra! Setter også pris på jords- monnet som er sykkelvennlig med lite røtter og stein. Som NOTS-medlem er jeg ellers opptatt av å bevare stiene og prøve å spre trafikken. -Har du tips til aktuelle dekk for dette om- rådet? -Min erfaring er at du stort sett kan klare deg med relativt raske og lettrullende dekk. Har hatt gode erfaringer med Specialized Fast Trak 2,4. Siden jeg ikke skifter dekk etter værforhold har jeg to sykler med henholdsvis Continental Trail King 2,4 og en med Schwalbe Hans Dampf, da har jeg grep under forskjellige forhold.

Turforslag

Egen stiskilting Hafjell/Øyertraktene har satset bevisst på stisykkelturister og vet at gjester som sykler feil, eller helt sykler seg vill, gir dårlige ferie- opplevelser. En rekke dedikerte stisykkelskilt er satt opp, med fargegradering etter vans- kelighetsgrad. Et smart trekk som gjør at selv førstegangssyklister her oppe kan finne fram til stier som passer deres ferdighetsnivå. Slik skilting fører også til at man kan få kanalisert syklingen til steder og stier som tåler en del trafikk. Serveringssteder En tur innom en fjellkafe kan være belønn- ingen etter en strevsom tur, eller et sted å unnslippe en regnbyge. Serveringsteder det kan være aktuelt å dra innom på sykkel i Øyerfjell & omegn, er Pellestova kafe, rett sør for Hafjell, Hornsjø hotell, ved Hornsjøen noe lenger øst, Nordseter fjellpark (kafe/stor- kiosk), eller restaurant Skavlen på Moseter- toppen. Noen setre har også enkle kafeer i sommersesongen, lurt å sjekke åpningstider.

Toppsanker-runde nord for Reinsvatn Jernbanestien og Grevestien Rute: Pellestova-Hafjell-Moksjølia-Hita seter- Hitfjell-Kriksfjell-Reinsfjell-Malmtjørnet- Pellestova Distanse: 23 km Vanskelighetsgrad: hovedsakelig lett til mid- dels krevende Rutedetaljer og høydeprofil: www.lomme- kjent.no/ruter/1801138 Utfordring: med tanke på at man skal bestige fire fjell, er det faktisk ganske få problemer på denne runden. I fjellskogen over Moksjølia er stien stedvis noe smal, og det vokser einerbusker ganske tett innpå stien, kan skrape opp dem som bare sykler i shorts. Mel- lom Moksjølia og Hitsetra er det et stykke myrterreng som er tungsyklet, noe av det samme møter du østsiden av Hitfjelltoppen. Regn med noe trilling opp mot Kriksfjell. Den største bøygen er utvilsomt stigningen opp fra Reinsfjells østside, her er det for bratt og stei-

88 GRUPPETTO # 19

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease