Gruppetto SYKKELSPORT 6-2015

06

PROLOG

Horten og Drammen får Nordisk i 2015

Tøffinger i tøffe utfordringer

Årets nordiske mesterskap i både utfor og terreng rundbane er tildelt norske sykkelklubber, henholdsvis Drammen CK og Horten OCK. For Hortens del blir dette første gang klubben ar- rangerer nordisk nesterskap. Klubben er godt kjent med å arrangere sykkelritt, da de har arrangert NC i flere år og NM i 2011. - Vi ser veldig fram til dette og gleder oss – vi tar tildel- ingen som en kompliment og en tillitserklæring, sier rittleder Georg Askjer fra HOC. Mesterskapet som ar- rangeres 15. august har både NorgesCup- og UCI status kategori E . På søndag blir det UCI- og Norges- cupritt i samme løypen. Nordisk mesterskap i utfor ar- rangeres i forbindelse med Norgescup-avslutningen 13. september. - Det er gledelig å igjen kunne invitere til et interna- sjonalt ritt i Drammen, sier rittleder Silje Katarina Holmsen fra Drammen CK. Hun fortelle at det arbeides med å konkretisere program og opplegg begynner i fe- bruar. – Straks snøen går, vil vi begynne å tenke løype. Ellers er det stort sett den samme Drammen CK-gjengen som står bak arrangementet igjen, etter at SK Rye gjorde en god jobb i fjor med å arrangere NM i «våre løyper», sier Katarina Holmsen.

I juli blir det Activity i Salten i Nordland, der personer med nedsatt funksjonsevne kan være med på flere tøffe utfordringer i fantastisk natur. Terreng - og utforsykling er med på programmet. Kurset gjen- nomføres med erfarne syklister/in- struktører fra sykkelklubber som har kjennskap til de forskjellige terrengdisiplinene og tilhørende sykler. Kurset egner seg for personer over 16 år. For øvrig passer kursopplegget for alle syk- lister med nedsatt funksjonsevne. Ak- tiviteten tilpasses deltagerne, og kurset blir lagt opp etter ferdighetene til deltakerne. Kontakt NCF eller www.activity.no for å få vite mer.

Liten endring Langsomt i riktig retning

Ole Hem blir forhåpentligvis en av deltagerne under Nordisk mester- skap terreng rudnbae.

Reisevaneundersøkelsen i regi av Trans- portøkonomisk institutt (TØI) viser markert økning i antall sykkelreiser i Bergen, Trondheim og Stavanger. Men det er fortsatt de yngste som sykler mest. Bortsett fra dette går utviklingen sakte. Sykkelandelen har økt fra 4,4 til 5 prosent, noe som må sies å være moderat. Folk i Trondheim sykler mest (9 prosent), etterfulgt av Stavanger (8 prosent). I Norge bruker vi mest sykkel til skolen eller til arbeid. Bilkjøringen øker også, og vi reiser stadig lengre. Men antallet daglige reiser er kon- stant. Dette er sjuende gang undersøk- elsen gjennomføres. Resultatene gir informasjon om alle typer reiser for befolk- ningen i hele landet. Dataene brukes av til en lang rekke planleggingsformål, særlig til arbeid med Nasjonal transportplan. 10 000 på spinningsykkel, for tredje gang Tirsdag 24. mars arrangeres Spinningens dag, et samarbeid mellom Virke Trening, Syklistenes Landsforening og Sportsbran- sjen. Målet er å få flere som sykler til å teste spinning, flere som spinner til å sykle ute og flere som ikke er aktive til å prøve noe nytt. I fjor åpnet over 150 trenings- sentre dørene for gratis spinning, og over hele landet deltok rundt 10 000 nordmenn deltok på spinning-timer. Spinningens dag er en del av kampanjen ”Heia deg!”, melder Syklistenes Landsfor- ening.

NCF-ja til Velodrom I begynnelsen av januar godkjente styret i NCF velodrom-prosjektet på Sola. Det er nettstedet procycling.no som melder dette. Om alt går etter planen, håper sykkelforbundet at spaden kan stikkes i jorden allerede i 2016. Det er imidlertid langt fram. Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen forteller at det nå starter en rekke prosesser, hvor dialogen med idrettsforbundet og med Sola kommune er de mest sentrale. Sola Arena er tiltenkt som en internasjonal konkurransearena for banesykling, og ha en kapasitet på 2000 tilskuere. Ambisjonen er at Sola Arena skal bli nasjonalanlegg for sykkel. Tiedemann Hansen

mener en velodrom vil bety mye for hjemlig sykkelsport. – Det vil innebære at vi kan utvikle utøvere til et langt høyere nivå. Sola Arena er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg. Prisen er beregnet til om lag 315 millioner kroner. Norge har for øvrig ikke hatt en helårsvelodrom siden 1946, om vi da ser bort fra velodromen som ble bygget i Vikingskipet på Hamar til Sykkel-VM i Oslo i 1993, og etterpå revet.

Guttorm Tysnes , Lastebileierforbundet: ”Vi må være venner på vegen” – Vi er svært glade for at store grupper på vegen kan snakke sammen. Lastebileierforbundet har vært helt strålende i denne saken. Det er rittelder i Styrkeprøven, Morte Mørk (bildet), som sier dette til NRK etter at det ble klart at landets største mosjonsritt på sykkel og Norges Lastebileierforbund vil samarbeide for å minimere trafikken – og

dermed risikoen, rittdagen. Opprinnelig ønsket Styrkeprøven at visse deler av traseen skulle stenges for trafikk. Det viste seg å bli umulig, men lasebileierne er innstilt på å oppfordre sine medlemmer til å, om mulig, begrense trafikken den ak- tuelle helgen. – Vi må være venner på vegen og ta hensyn til hverandre. Det gleder både den store lastebilen og personen på sykkelen. Vi får ikke dette til ved å nekte samarbeid, sier Guttorm Tysnes, som er lastebileierforbundets regionsjef i Hedmark og Opp- pland. At NLF på denne måten direkte tar ansvar for trafikk- sikkerheten, er både inspirerende og svært gledelig.

14 GRUPPETTO # 6

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease