Gruppetto SYKKELSPORT 6-2015

Tips til næringsinntak på vinteren • Planlegg trening utendørs – sørg for nok mat og drikke! Det betyr enten at du må gjøre tiltak for å unngå at drikke blir til is, eller at du legger inn stopp underveis for påfyll • Nok drikke ved trening innendørs (minimum 0,5 L i timen) Bruk sportsdrikk ved intensiv trening eller trening med varighet over 90 minutter. • Energiinntak ved langvarig- og intensiv trening Langvarig trening ved moderat intensitet (langkjøring) – ca. 40-50 gram karbohydrat per time trening Intensiv trening (intervaller) - ca. 60-90 gram karbohydrat per time trening.

tapet overstiger 2-3 % av kropps- vekten vil dette redusere pres- tasjonsevnen dramatisk. Kort for- talt vil væsketapet gi et redusert plasmavolum, som reduserer sirkulasjonen i muskelvev og i huden. Dette fører til mindre oksygentilførsel, samt at melkesyren (laktat) vil hope seg opp i større grad i muskulaturen. Parallelt vil den reduserte blodtilførselen til huden føre til en dårligere evne til å kvitte seg med varme gjennomhuden, som resulterer i en økt kropp- stemperatur og hemmet prestasjon. Samtidig somman har et økt væskebehov når man trener innendørs, er det faktisk slik at energibehovet også her kan være høyere enn ved ”normal” trening utendørs. Til forskjell fra det å sykle ute, så vil man ved å sykle på rulla eller på en spinning- sykkel holde en relativt konstant frekvens. Dette vil kunne gi en større totalbelastning på økten (med forbehold om to relativt like økter i utgangspunktet). Utendørs vil man alltid ha hviletråkk, enten det er i trafikken, utforkjøringer, eller i svinger. Det betyr at man også må sørge for å innta næring når man trener ved høy intensitet eller lang varighet inne på rulla. Erfaringsmessig er dette, i likhet med trening ute i kulden, en tren- ingssituasjon hvor mange ikke oppfyller de ernæringsmessige kravene treningen tilsier. G

Under trening inne på rulle renner svetten, og du trenger å drikke en del.

# 6 GRUPPETTO 81

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease