Mariesmindevej 4, 5550 Langeskov

UDLEJNINGSNOTAT

Mariesmindevej 4, 5550 Langeskov

Sagsnr. 2220009

Tæt på motorvej E20.

Nybygget logistik ejendom klar til indflytning 2024

Mulighed for at leje fra 5.000 m 2 til 42.000 m 2 logistik lager.

Multifunktionelt logistik bygning

Byggehøjde max. 12m, der kan dog måske gives dispensation for 14m højde.

God og central beliggenhed på Sjælland

1 t. 40 min til København

1 t. 40 min. til Aarhus

15 minutter til Odense

OM LEJEMÅLET

Grundstykket er beliggende tæt på motorvej E20, afkørsel 47.

Det samlede grundstykke er ca. 101.000 m 2 , bebyggelsesprocenten er 40%, således kan der opføres i alt ca. 40.000 etagemeter højloftet fremstillingsvirksomhed, lager eller logistik.

Der opføres byggeri med minimum størrelse 5.000 m 2 lager/administration med udgangspunkt i følgende specifikation:

Frihøjde til loft 12 meter

• Etablering af 3 porte med rampe pr. 1.000 m 2

• Etablering af 2 stk. port i terræn pr. 1.000 m 2

Isolering af alle m 2 lagerhal og kontor

• Opvarmning til min 18 grader med kaloriferer i lagerområder og standard i kontordelen

• Gulv udføres i lagerdelen med slidstærk overflade og en bæreevne på 5 tons/m 2

• Der etableres ca. 4% kontor pr. 1.000 m 2 lagerhal

o Lagerhaller etableres med sprinkling

Nærmere vilkår aftales ved konkret henvendelse.

OMRÅDET

Afkørsel 47 fra E20 motorvejen. Centralt beliggende tæt ved Odense erhvervsområde og Langeskov Erhvervsområde.

Langeskov ligger ideelt placeret lige ved landets vigtigste bindeled, Storebæltsbroen. Fyn har god infrastruktur, der sikrer let adgange til både hovedstadsområdet, det øvrige Fyn samt Sjælland og Jylland.

Afstand fra Mariesmindevej 4, 5550 Langeskov til:

• København ca. 1 time og 40 minutter

Odense ca. 15 minutter,

Århus ca. 1 time og 40 min

BELIGGENHED

Mariesmindevej 4, 5550 Langeskov.

AREALER

40.560 m 2 1.690 m 2

Lager

Kontor/administration

42.250 m 2

Lejebærende areal i alt

LEJEBETINGELSER

42.250 m 2

Areal

Leje fra 5.000 m 2 Driftsudgifter, ansl. Forbrugsudgifter

500,00 kr. pr. m 2 50,00 kr. pr. m 2 Direkte til forsyning

Depositum

6 mdr. leje

Betaling

Aftales nærmere

Lejeregulering

NPI, minimum 2% p.a.

Uopsigelighed lejer Uopsigelighed udlejer

7-10 år 15-20 år

Opsigelsesvarsel

12 måneder

Energimærke Overtagelse

Nyopført

18-24 måneder fra indgåelse af lejekontrakt

BESIGTIGELSE

Kristian Ø. Geisler Partner, CEO Erhvervsmægler, ejendomsmægler & valuar, MDE / MRICS

M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 7020 5444

Ansvarsfraskrivelse: Informationer i nærværende skrivelse er baseret på oplysninger modtaget fra ejeren af ejendommen. NORVIK P/S (herefter NORVIK) garanterer imidlertid ikke for rigtigheden af informationerne. Således garanterer NORVIK ikke for, at informationerne er korrekte. NORVIK udbyder alene nærværende skrivelse og materiale som en informationskilde til interesserede købere. Skrivelsen og materialets indhold er ikke et tilbud og er ikke en opfordring til at købe eller sælge, men er alene af orienterende og vejledende karakter. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og NORVIK opfordrer interesserede købere til at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. NORVIK frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information fra nærværende skrivelse.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

norvik.dk

Made with FlippingBook Digital Publishing Software