UMS Group Alert (FI)

Everbridgeen kuuluvalla UMS:llä on yli 1 200 asiakasta, ja sen yleiset hälytysjär- jestelmät tavoittavat yli 500 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti. Yhtiö toimittaa hälytysjärjestelmiä, joiden avulla julkiset toimijat ja yksityiset yritykset voivat viestiä asiakkaille ja kansalaisille eri kanavissa sekä odottamattomien että suunniteltujen tapahtumien yhteydessä. Käytössämme on erilaisia tekniikoita, joilla voimme hyödyn- tää tietoliikenneoperaattorien nykyistä infrastruktuuria hätäviestien lähettämisessä. Ratkaisumme voivat auttaa säästämään ihmishenkiä ja omaisuusvahinkoja tarjo- amalla tärkeitä tietoja oikeille ihmisille oikeissa kanavissa ja oikeaan aikaan. UMS on kehittänyt paikallisia ja maanlaajuisia sijaintipohjaisia mobiilihälytysjärjestelmiä sekä toteuttanut enemmän valtakunnallisia järjestelmiä kuin mikään muu yhtiö maailmassa. Järjestelmiä on esimerkiksi Ruotsissa, Singaporessa, Alankomaissa, Kreikassa, Kambodžassa ja kahdessa Intian osavaltiossa. Everbridgellä on yli 3 700 asiakasta eri puolilla maailmaa. Vuonna 2017 yhtiön turval- lisen, skaalautuvan ja erittäin vikasietoisen alustan kautta lähetettiin yli 2 miljardia hälytystä yli 200 maan ja alueen asukkaille. Everbridgen Critical Event Management -ohjelmistopaketin avulla asiakkaat voivat tehostaa varautumistaan kriisitilanteisiin, jotka uhkaavat ihmisten turvallisuutta, haittaavat päivittäisiä toimintoja ja vaarantavat brändien maineen.

Unified Messaging Systems Finland OY • www.umsalert.fi Tekniikantie 14, Innopoli 2, FI-02150, Espoo, Finland

www.umsalert.com

Made with FlippingBook HTML5