UMS Group Alert (FI)

GROUP ALERT

Hälytä henkilökunta koolle ja tiedota ryhmiä sekä yksittäisiä henkilöitä äänija tekstiviestein (SMS)

www.umsalert.com

Made with FlippingBook HTML5