Kirkkolaiva nro 26

n Vox Mirum lauluyhtyeen Tapaninpäivän jou- lukonsertti kuullaan tänäkin vuonna Keminmaan kirkossa. Kun joulun kovimmat kiireet ovat ohi on hyvä hetki rauhoittua ja tulla kuuntelemaan joulu- lauluja. Ohjelmassa on perinteisiä joululauluja sekä lauluja piae cantiones kokoelmasta. Piae cantiones- kokoelma julkaistiin Saksassa 1582 (1517-1648) eli se sijoittuu uskonpuhdistuksen aikaan, jonka juhlavuotta tänä vuonna on vietetty. Tervetuloa konserttiin Keminmaan kirkkoon tapaninpäiväna 26.12 klo 15. Tapaninpäivän joulukonsertti Keminmaassa

Kemi-Tornion rovastikunnan seurakuntien lehti Kemi-Keminmaa-Simo Tervola-Ylitornio No 26 • 20.12.2017 www.kirkkolaiva-lehti.fi

Valo pimeyden keskellä

Oulun hiippakunnalle

n Kuluneen vuoden aikana olen seurannut mielenkiinnolla

neet varjoja, jotka ovat synnyttäneet tulevai- suuden suhteen huolta ja turvattomuuttakin. Ilon ja kiitollisuuden kintereillä ovat risteilleet maailmanlaajuiset uhkatekijät ja kotikutoiset ongelmat, jotka ovat heikentäneet kiitollisuu- den tunteita.  Ikään kuin elämän takaovesta olisi astunut sisään myös uusi todellisuus, johon emme ole tottuneet. Kuvat kulkevatkin rukouksen virtaa pitkin.  Siellä, missä aurinko kultaa sanattomasti paljon, on läsnä pyyntö, että huominen olisi hyvän Jumalan siunaama ja saisimme vaeltaa toivon ja rohkeuden omaa- vina ihmisinä. * * *

Joulun aika tuo lähellemme myös uusia ja samalla tuttuja kuvia. Kynttilät syttyvät ja muistuttavat juhlan läheisyydestä. Tutuksi on tullut myös virsi, jota on kulu- neen vuoden aikana paljon laulettu: ”Suo, Herra toivon kynttilöiden loistaa, tyyneksi, lämpimäksi liekki luo. Valaiset pimeän, voit pelot poistaa. Jää keskellemme Kristus, rauha suo!” Maailmankirjallisuudesta on mieleeni jäänyt kertomus kahdesta ihmisestä, jot- ka istuivat äänettöminä rannalla katsellen auringonsiltaa hiipivää aurinkoa.  Heistä

sanottiin jokseenkin näin: he istuivat ja odottivat, tietämättä itsekään, mitä odot- tivat.  Siinä oli kuvan selitys, kuin pähki- nänkuoressa. Joulun kynttilät virittävät odotuksen ja kaipauksen liekin, hehkuksikin sitä joku voisi luonnehtia. Olemme onnekkaita, sillä meille kerrotaan, ketä saamme odottaa ja mitä kaikkea odotuksemme sisältää Katseet saadaan suunnata sydämen sil- min kohti Betlehemin tallia, jonne Jumala ilmestyy keskellemme.  Pieni lapsi kylmän maailman keskellä on kuva toivosta ja tule- vaisuuden rohkeasta kohtaamisesta.  Kristuksessa Jumala itse otti askeleen pimeyden ja tuhovoimien voittamiseksi.  Seimessä uinuva lapsi on vastakohta kai- kelle sille, joka vie katseemme vain kohti laskevaa aurinkoa.  Kristuksessa loistaa armon aurinko, joka nousee kaikkea pimeyttä ja turvattomuut- ta vastaan.  Hän on rauhan ruhtinas, joka lupauksensa mukaan on kanssamme joka päivä.  Hänen valossaan me näemme valon.

kuvien perusteella tapahtuvaa ihmisten välistä viestintää sosiaalisessa mediassa. Miten pal- jon kuvat kertovatkaan ilman sanoja. * * * Eräs silmiinpistävä piirre kuva-aineistossa on ollut maisemakuvien paljous, mutta myös nii- den keskeltä erottuva auringon nousun tai sen laskun maisema. Tyynen veden pinnalle piirtyvä auringon kajo tai meren syliin vaipuva päivä on välit- tänyt tunteita ja kokemuksia uskomattoman määrän. Olen kysynyt itseltäni, mitä kaikkea tämä viestintä merkitseekään.  Olen itse niitä ihmisiä, jotka eivät väsy kat- selemasta tällaisia maisemia. Minulle aurinko, meri ja vesi ovat yhdessä kuva ikuisuudesta, joka tarjoaa välähdyksen toisesta todellisuu- desta. Kuvissa on läsnä odotusta ja myönteistä kaipausta. Rukoustakin. * * * Eletty vuosi Suomi-kodissamme on ollut täynnä juhlaa, kiitosta ja kunnianosoitusta heille, jotka rakensivat tämän maan työllään ja ajatuksillaan.  Tahdomme myös erityisesti kiittää heitä, jotka omalla hengelläänkin ja sitä uhaten voittivat osaksemme vapaan isän- maan.  Suomi 100 on arvo, joka luo auringon nousun kaltaista kajastusta. Kaikesta myönteisyydestä huolimatta eletyt juhlavuoden kuukaudet ovat samalla sisältä-

Lotta Vuorma

Siunattua joulun aikaa toivottaen, adventin alla   a.D.  2017 Samuel Salmi

Oulun hiippakunnan piispana vuodesta 2001 ollut Samuel Salmi jää eläkkeelle ensi syksynä. - Sivu 3.

Juhlava hetki Tervolan sankarihaudoilla

Isän ja apen tarinat Maija Raskin juhlapuheessa

n Kemiläinen 93-vuotias Matti Rimpiläinen on yksi 17 000 elossa olevasta sotaveteraanista. Hänen tyttärensä Maija Rask sivusi isänsä ja appensa Vilho Raskin tarinoita juhlapuheessaan Kemin itsenäisyys- päivän juhlassa. SIVU 8. Joulupukki on aaton odotettu vieras n Kristillisen joulun keskipisteenä on jouluyö: Seimen Lapsen, Va- pahtajamme syntymä. Suomalaisissa kodeissa odotetaan jouluaattona kaivattua vierasta, joulupukkia. Tunnettu kemiläinen urheiluväen vapaaehtoinen Risto Mononen kertoo 50 vuoden kokemuksella ko- kemuksia joulupukkina. SIVU 8.

n Suomen sadas itsenäisyyspäivä keräsi runsaan osanottajamäärän niin jumalanpal- veluksiin kuin hautaus- maille kunnioittamaan sankarivaina- jien muistoa. Sivulla 3 kuvataan juhlavaa hetkeä Tervolasta, jossa sankarihaudoilla oli kunniavartiossa kunkin sankarivaina- jana kuolleen 109 nuoren paikalla suunnilleen samanikäinen. Kaikkiaan Tervolan juhlassa oli mu- kana yli 400 henkeä. SIVU 3.

Made with FlippingBook flipbook maker