Kirkkolaiva nro 26

2

yhä

ääkirjoitus 20.12.2017

Oi saavu jo Immanuel

n Virsikirjan lisävihkossa on vir- si numero 933 nimeltään ”Oi saavu jo Immanuel” . Immanuel on teoforinen nimi Jeesukselle Kristukselle ja tarkoittaa, että nimi viittaa Jumalaan ja nimi kuuluu Herralle. Immanuel on hepreaa ja sen merkitys käy ilmi neljännen adventin evankeliumiperikoopista: ”Jumala on kanssamme” (Matt: 1-18-24). ”Jumala on kanssamme” on lu- paus, että Herramme on lähellä meitä, Hän on meidän keskelläm- me ja meitä varten. Koko joulun- aika on meitä johdattanut tämän sanoman vastaanottamiseen. Adventtiaika on ollut valmistau- tumista Herramme syntymäjuhlan viettoon. Raamatun sana on kuljet- tanut meitä adventtipyhien kautta ja raamatun henkilöiden välityksellä kohti tallia ja seimelle syntyvän tuo- maa toivon valoa. Tuo valo on myös konkreettinen meille näillä leveysasteilla, sillä vuodenkierrossa vietämme vuoden pimeintä aikaa. Joulun sanoma ja kynttilän liekit julistavat voittoa pi- meyden voimista. Suuren Kristus-pyhän merkiksi alttarille sytytään kuusi alttarikyntti- lää ja sana puhuu meille siitä kuin- * * *

ka lupaukset täyttyvät. Sana tulee lihaksi. Sana tulee lihaksi Betlehemin täh- den alla ja meille kristityille Kristus on valo. Symbolinen tähti kuusen latvassa muistuttaa meitä siitä lah- jasta, joka johdatti itämaan tietäjät Jeesus-lapsen luo. Joulun todellinen lahja on jou- luaamun sanoma saapua ”rakkaut- ta suurinta katsomaan”. Jeesuksen syntymä arkisten olkien keskelle on sanoma Herramme syntymästä ih- misenä ihmisen keskelle. Joulupäiviä on kirkkovuoden kalen- terissa neljä. Niiden kristillinen sa- noma vie hengelliselle matkalle. Toisen joulupäivän (26.12.) sa- noma on muistutus meille siitä, mitä Kristuksen seuraaminen on joskus hänen seuraajiltaan vaatinut. Pyhän sana kääntää ajatuksemme myös oman rikkinäisyytemme nä- kemiseen Jumalan armon valossa ja päivän virtenä virsi 600 antaa toivon kynttilöiden loistaa punaisen liturgisen todistuksen värin ympä- röimänä. Kolmas joulupäivä (27.12.) on va- lon tuojan päivä ja Jeesuksen tien raivaajan pyhä, jonka evankeliumi toi keskellemme Jumalan pelas- tushistorian valossa juhannuksena. * * *

Neljäntenä joulupäivänä (28.12.) hiljennymme muistamaan viattomia pieniä uhreja sekä Joosefin, Marian ja Jeesus lapsen pakoa Egyptiin. Rukoilemme edelleen 2000 vuotta myöhemmin oikeudenmukaisuu- den, rauhan ja rakkauden puolesta joulun lapsen nimessä. Inhimillinen kärsimys ja hätä ovat vieläkin keskel- lämme, aina kunnes Jeesus tekee lu- pauksensa mukaan kaiken uudeksi. * * * Uusi vuosi on joulun jälkijuhla. Uu- den vuoden sana muistuttaa mei- tä siitä, että aikamme on Jumalan kädessä. Uusi vuosi tuo mukanaan myös uuden mahdollisuuden ja va- pauttaa meidät uuteen alkuun sekä pysäyttää kiitokseen Jumalan johda- tuksesta kuluneena vuotena. Rukoi- lemme luottamusta Jumalan laupeu- den ja armollisuuden tuntemiseen. Virressä ”Oi saavu jo Immanuel” lauletaan näin: ”On aamutähti syt- tynyt, on adventtiaika läsnä nyt, yön jälkeen kirkas päivä luo ja tahtosi myös voittaa suo”. Se on tämän jouluviikon sanoma ja sitä sanomaa me hiljennymme kuulemaa. Pimeän yön jälkeen tulee aamun kirkkaus. Jumala olkoon teidän kanssanne.

25.12. Jouluaamu Nyt Betlehemiin! Jouluaamun jumalanpalve- luksessa (paimenten mes- su), joka täällä Pohjolassa on perinteisesti ollut joulun tärkein jumalanpalvelus, läh- demme paimenten kanssa Betlehemiin. Siellä näemme sen, mitä on tapahtunut. Alkuvirsiä: 27 Juhlimaan tulkaa 25 Nyt seimellesi seisahdan Päivän virsiä: 21 Enkeli taivaan lausui näin 24 Kas, yöllä paimenille Päivän psalmi: Ps. 98:1-4 1. lukukappale: Jes. 9:1-6 2. lukukappale: Hepr. 1:1-6 tai Room. 1:2-4 Evankeliumi: Luuk. 2:1-20 1.1. 2. Uudenvuodenpäivä Jeesuksen nimessä Tammikuun ensimmäinen päi- vä sai kirkollisen sisältönsä jo ennen kuin sitä vietettiin ka- lenterivuoden vaihtumisen päivänä. Päivä on ns. joulun ok- taavi (kahdeksas päivä, viikon kuluttua vietettävä jälkijuhla). Kuvaus Jeesuksen lapsuudes- ta on ehtinyt ympärileikkauk- seen ja nimenantoon asti, ja siihen liittyen tekstit puhuvat Jeesuksen nimen merkitykses- tä. Muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei meille ole annettu. Jeesus-nimi merkitsee ’Herra on apu, Herra pelastaa’. Siihen nimeen on turvallista luottaa alkavana vuotena. Liturginen väri: Valkoinen Alkuvirsiä: 40 Oi nimi kaikkein suloisin 42 On Jeesus nimi ihanin 317 Vain yksi nimi meille riittää 329 Kiitos nyt Herran Päivän psalmi: Ps. 8:2-10 1. lukukappale: Jes. 42:5-8 tai 1. Moos. 8:13-22 2. lukukappale: Ap. t. 4:24-30 tai Ilm. 3:7-8 Evankeliumi: Matt. 4:12-16 39 Oi Jeesus, hyvyyttäsi 41 Jeesus, nimi verraton 600 Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan Päivän virsiä:

MARJA-RIITTA OJALA Simon vs. kirkkoherra

H

R

artaus

ukous

Jumalan lahja juuri sinulle

Laupias Jumala, rakkaudesta rikas Isä. Me kiitämme ja ylistämme sinua, että meidän pelastuksemme ja autuutemme tähden olet antanut Poikasi Jeesuksen Kristuksen syntyä meille Vapahtajaksi. Herra Jeesus Kristus, ylistys sinulle iankaikkisesti, kun sinä, joka olit rikas, tulit köyhäksi, että me sinun köyhyydestäsi rikastuisimme. Sinä, joka olet kaikkien herrain Herra, olet tullut meidän veljeksemme, että me tulisimme Jumalan lapsiksi. Synny nyt meidän sydämiimme. Anna meille oikea lapsen mieli. Sinä Isän kirkkauden säteily, uudista meidät sinun pyhän kuvasi mukaan. Sinä suuri Rauhan Ruhtinas, lahjoita meille rauhasi ja varjele meidät valtakunnassasi, niin että me kunniassasi iankaikkisesti kiittäisimme ja ylistäisimme sinua.

Sua halajan, sua odotan,  sä Herra maan ja taivahan! Nyt köyhän niinkuin rikkaan luo suloinen joulus tuo! Nämä laulun sanat kiteyttävät adventin ajan ytimen. Me odotamme Herraamme; hänen syntymänsä juhlaa, hänen riemullista pa- luutaan maan päälle ja hänen saapumis- taan meidän koteihimme ja sydämiimme hänen sanansa kautta. Monenlainen odo- tus kytkeytyy yhteen. * * * On hyvä muistaa, että joulu ei ole vain jotain, mitä meidän pitäisi itse rakentaa ja valmistella. Se on Jumalan lahja meil- le, ja se tulee keskeneräiseenkin kotiin.

Vaikka lapsuuden muistot, antamisen ilo, juhlatunnelma ja tyyni mieli ovatkin ihania, joulu ei ole kiinni niistäkään. Joulu on sitä, että lihaksi tullut Jumala saapuu keskellemme. Kuolematon tuli kuolevaiseksi, jotta sinä saisit ikuisen elämän. * * * Kaikkivaltias syntyi avuttomaksi lapsek- si, auttaakseen sinua, joka et pysty itseä- si auttamaan. Jumalan Poika on synty- nyt, että sinusta tulisi Jumalan lapsi.  Tämä on Jumalan lahja sinulle. Ja saat

odottaa sitä iloisin mielin. Siunattua joulunodotusta!

MATTI HYTTINEN Ylitornion vt. seurakuntapastori, joka on vaimonsa Johannan kanssa Lahetysyhdistys Kylvajan työssä.

KIRKKOLAIVA • Kemi-Tornion rovastikunnan viiden seurakunnan lehti. Osoitteeton tilaus joka kotiin • 23. vuosikerta • N etissä : www.kirkkolaiva-lehti.fi  • Kaikki aineisto lehteen sähköpostil- la: soile.koivisto@tornionlaakso.net • Sata-Väylä Oy, Katajaranta, 96400 Rovaniemi • T oimittaja : Paavo Vänninen Kemi 0405636222, paavo.vanninen@pp.inet.fi • T oimitussihteeri : Tuomo Korteniemi 0400560605, tuomo.korteniemi@gmail.com • P äätoimittaja : Sanna Komulainen, sanna.komulainen@evl.fi • K ustantaja : Sata-Väylä Oy • P ainatus : Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani • J akelu : P-S Suorajakelu ja posti • Jos lehti ei tullut, soita 040 762 7271 ja jätä viesti • Ilmestyy keskiviikkoisin/torstaisin joka toinen viikko • Seuraava nro 10.1.2018

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-flipbook" TITLE="Learn about Creating Flipbooks with FlippingBook">FlippingBook</A> flipbook maker