UMS Service Alert (FI)

SERVICE ALERT

Monikanavajärjestelmällä tiedotat asukkaita ja palvelun tilaajia kai- kista palvelukatkoksista

Made with FlippingBook HTML5