UMS Service Alert (FI)

SERVICE ALERT

Monikanavajärjestelmällä tiedotat asukkaita ja palvelun tilaajia kai- kista palvelukatkoksista

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/pdf-to-html" TITLE="Learn about HTML5 publications powered by FlippingBook">FlippingBook</A> HTML5