Sarkomen 2/2021

Sarkomen

2/2021

Kjære lesere og medlemmer i Sarkomer

- et medlemsblad fra Sarkomer

Utgiver Sarkomer - Støtteforeningen for alle berørt av sarkom

 CATHRINE MOEN-NILSEN

Å rets høstutgave av «Sarkomen» er her, og vi er spente på å starte opp igjen etter en fin og varm sommer der vi hadde et ekstra fokus på å dele historier og hverdagsøyeblikk under sarkommåneden i juli. Vi var så heldige å få følge med i fire ulike personers hverdag, og de delte erfaringer og personlige historier med oss i våre sosiale kanaler. To var tidligere sarkompasienter, en var helsepersonell ved Radiumhospitalet, mens undertegnede startet måneden med å dele litt fra min hverdag som ny daglig leder for Sarkomer og mine erfaringer som pårørende til et søsken med sarkom. Siden siste utgave ble utgitt, har nemlig Sarkomer fått en ny daglig leder, og vi vil derfor rette en stor takk til Lotta Våde for hennes arbeid, engasjement og lidenskap som daglig leder for Sarkomer de siste årene. Det daglige ansvaret for Sarkomer er nå undertegnedes, og jeg er spent og takknemlig for oppgavene som ligger foran meg. I år er det blant annet pasientforeningens 10-års jubileum, og det fortjener å feires. Det er derfor flere spennende ting på agendaen denne høsten, slik som blant annet en digital kuledag, et jubileumsnummer av «Sarkomen» og lansering av sarkomappen. Følg med i våre sosiale kanaler for oppdateringer på alt det spennende som skal skje. Vi har heldigvis en lysere høst fremfor oss, med et mer åpent og normalt samfunn igjen. Til tross for det, påvirker korona og smittetiltak fortsatt livene våre i ulik grad. Husk at vårt likepersonstilbud har tilbud om samtaler over både telefon og chat, i tillegg til at flere av våre likepersoner har vakter på de lokale Vardesenterne dersom du ønsker å snakke med noen. For mer informasjon og påmelding til årets digitale kuledag, se side 20. Tusen takk til alle som har delt historier med oss i denne utgaven, samt helsepersonell og sosionom som har delt noen ord og råd med oss. Vi har stor tro på viktigheten av å dele – både det vonde, det fine, det triste og det gode. Slik kan andre kanskje føle seg litt mindre alene. Hvis du har en historie du ønsker å dele med oss, er det bare å ta kontakt med administrasjonen. Vi ønsker dere alle en fin høst og håper å se mange av dere på den digitale kuledagen 23.oktober 2021!

Redaktør Cathrine Moen-Nilsen

Layout Tomy Hoang

Forsidebilde Privat

Adresse Øvre Vollgate 11 0158 Oslo

E-post info@sarkomer.no

Web sarkomer.no

Tlf. sekretariatet 22 20 03 90

Bli med oss på laget! sarkomer.no/bli-medlem

Made with FlippingBook Ebook Creator