Sarkomen 2/2021

Bekkenstudien Høsten 2020 startet ortopeder og fysiotera - peuter på Radiumhospitalet et forsknings - prosjekt om pasienter som er behandlet for sarkom i bekkenskjelettet. Studien er i regi av Avdeling for kreftortopedi og skal ta for seg pasientenes livskvalitet og funksjonsnivå etter kirurgisk behandling. Operasjoner for sarkom i bekkenskjelettet er ofte store og kompliserte inngrep som resulte- rer i nedsatt funksjon og andre ulike utfordrin- ger. Målet med studien er å styrke kunnskapen om hvordan pasientene våre har det etter behandling hos oss. Det vil kunne gi oss en mulighet til å forbedre behandlingen i fremti- den og samtidig sammenligne resultatene med andre institusjoner internasjonalt. Studien består av flere spørreskjema og en ganske omfattende fysisk test. Sammen med fysioterapeut Kristine Gangsø Lindblom har vi så langt fått intervjuet og testet alle pasientene som har samtykket til deltakelse i studien. Jeg opplever at pasientene er engasjerte og har et ønske om å bidra. Pandemien har ført til både forsinkelser og noe utfordrende logistikk. Flere pasienter er bekymret for Covid-19 i forbindel- se med en eventuell reise til Oslo og det har vi selvsagt full forståelse for.

Styreleder Thorleif Berthelsen ønsket å fortsette som ordinær styremedlem men ikke som leder. Til ny styreleder ble Gunnstein Grøneng valgt og styret består nå av følgende personer: Nytt fra SARKOMER VEST Årsmøte ble avholdt digitalt den 11.03.2021. Alle saker på agendaen ble enstemmig godkjente. Send oss en melding hvis du ønsker kopi av årsberetningen.

Gunnstein Grøneng, leder Cindy Litlabø Randi Marie Rød Thorleif Berthelsen Sissel Aanes Anne Lise Salbu

Lagets aktiviteter ble naturlig nok sterkt begrenset det siste året pga korona- restriksjonene. Bl a måtte vi avlyse den planlagte Sarkomdagen i Bergen. Dessverre ser også 2021 ut til å bli et år med store begrensninger. Årsmøtet ønsket imidlertid at vi skal forsøke å få til digitale medlemssamlinger og dette kommer vi tilbake til. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har tanker og ideer om saker vi bør ta opp, aktiviteter vi kan sette ut i livet eller hvis du bare vil ha en prat.

Jeg håper at resultatet av studien skal være klart høst/vinter 2021.

Min e-mail er: gunnstein.groneng@gmail.com Tlf: 93 42 73 31

 Trygve Wessel-Aas, Lege i spesialisering og prosjektleder.

21

Sarkomen #2-2021

Made with FlippingBook Ebook Creator