Munn og mæle 1/2019

Munn og mæle Nr. 1/2019 Munn og mæle utgis av Munn- og halskreft- foreningen. Bladet sendes til alle forening- ens medlemmer, til helsepersonell og til behandlings- og rehabiliteringssteder. Munn- og halskreftforeningen  Thomles gate 4, 0270 Oslo  22 53 52 35  post@munnoghalskreft.no  munnoghalskreft.n o Org.nr.: 988 679 143

Bidragsytere i denne utgaven

Are Rydland Styreleder, Munn- og halskreftforeningen

Jan Egil Aase Sekretariatet , Munn- og halskreftforeningen

Carita Teien Sekretariatet , Munn- og halskreftforeningen

Janne Håland Journalist

Stoff og tips Vi tar gjerne imot stoff og tips fra medlemmene og andre lesere. For henvendelser send en e-post til post@munnoghalskreft.no. Innsendte bidrag kan bli redigert og forkortet. Siste frist for stoff til neste blad: 15. mai 2019

 Design/layout Orgservice/Tomy Hoang

 Redaktør Jan Egil Aase

 Forsidefoto Kjell Bjørnsen Fotograf: Tommy Ellingsen

Made with FlippingBook flipbook maker