Senior 2021/2022. Nowa Szkola

SENIOR+ Kompleksowe wyposażenie Domów i Klubów Seniora, Domów Pomocy Społecznej, gabinetów rehabilitacyjnych MEBLE I WYPOSAŻENIE • SPRZĘT REKREACYJNY • POMOCE TERAPEUTYCZNE • MULTIMEDIA

rządowego Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Na realizację programu przeznaczono środki finansowe w wysokości 60 mln zł na każdy rok.Wramachprogramu jednostki samorządu terytorialnegomogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia. Moduły dofinansowania Moduł pierwszy obejmuje jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie, przebudowę lub remont obiektów, które są własnością jednostki samorządu terytorialnego. W ramach tego modułu można też ubiegać się o środki na wyposażenie ośrodka wsparcia. Moduł drugi to zapewnienie funkcjonowania istniejących ośrodków wsparcia. W tym przypadku dofinansowane zostaną działania związane z bieżącymutrzymaniemośrodka Dlaczego warto wybrać ofertę Nowej Szkoły? Nasza propozycja jest przemyślana, szeroko konsultowana i skonstruowana dokładnie tak, aby spełnić wszelkie oczekiwania i potrzeby osób starszych. Prezentujemy starannie wyselekcjonowaną ofertę wyposażenia meblowego i sprzętu rehabilitacyjnego wspiera - jącego aktywizację poprzez zajęcia ruchowe i rekreacyjne oraz szeroki wybór pomocy do terapii zajęciowej. WNowej Szkole najważniejszy jest człowiek, niezależnie od tego ile ma lat, dlatego adre - satemnaszej oferty jest DomSeniora, Klub Seniora, DomOpieki, DomPomocy Społecznej, Dom Spokojnej Starości, stowarzyszenia organizujące warsztaty terapii zajęciowej i orga - nizacje senioralne, gabinety rehabilitacyjne. Na ostatniej stronie znajdą Państwo dane kontaktowe do naszych doradców handlowych, którzy pozostają do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do przesyłania zamówień również za pośrednictwem naszego sklepu inter - netowego znajdującego się pod adresem: sklep.nowaszkola.com Oddajemy również w Państwa ręce specjalną stronę projektową poświęconą programowi Senior+ znajdującą się pod adresem: www.programsenior.com Znajdziecie Państwo na niej szczegółowe dane dotyczące dofinansowania w ramach ww. projektu, propozycje aranżacji pomieszczeń a także nasze realizacje. Życzymy Państwu udanych zakupów. Nowa Szkoła

Kim jesteśmy Od trzydziestu lat NowaSzkoła jest lideremwyposażaniaplacówek użyteczności publicznej w stoły, krzesła, meble, pomoce dydaktyczne, naukowe i rehabilitacyjne. Zespół kreatywnych projektantów oraz własna fabryka, w której wykorzystywane są naj - nowsze technologie i wysokogatunkowemateriały sprawiają, że naszemeble są funkcjonal - ne, bezpieczne, prostewmontażu i szybko dostępne. Produkty piankowe pochodzące z na - szej szwalni cechuje niepowtarzalnewzornictwoorazwyjątkowowysoka jakośćwykonania. Niezmiennie od wielu lat dbamy o najwyższe standardy, a doskonałą markę naszych produktów potwierdzają międzynarodowe certyfikaty i nagrody. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja demograficzna społeczeństwa skłoniła nas do przy - gotowania oferty skierowanej dla Seniorów. O programie Senior + Produkty zawarte w niniejszym katalogu spełniają kryteria dofinansowania w ramach

WYPOSAŻENIE . OCHRONA OSOBISTA

2-163

POMIESZCZENIE KLUBOWE

78 80

STOLIKI KAWOWE

4 9

FOTELE I SOFY

82 85 86 87

AKCESORIA MONTAŻOWE

SIEDZISKA

POMIESZCZENIE OGÓLNODOSTĘPNE

10 12 12 13 14 16 17 18 18 19 19 20 21 22 22 28 38 44 48 67 68 68 69 70 71 73

BIBLIOTECZKI

BIURKA

STOŁY

GRY TOWARZYSKIE

89 90 96

Z PŁYTYWIÓROWEJ LAMINOWANEJ O GRUBOŚCI 25 MM

SPRZĘT MULTIMEDIALNY I KOMPUTEROWY

LUX ZE SKLEJKI LAMINOWANEJ HPL Z NOGAMI DREWNIANYMI ERGO

POKÓJ SENIORA

SKŁADANE

TAPCZANY i ŁÓŻKA REHABILITACYJNE

98 99

Z RAMĄ I METALOWYMI NOGAMI

POŚCIEL I KOCE

KRZESŁA

SZAFKI NOCNE STOLIKI I REGAŁY

100 102

DREWNIANE

DYWANY

DREWNIANE SKŁADANE

POMIESZCZENIE DO TERAPII INDYWIDUALNEJ

PLASTIKOWE

103 104

ISO

STOŁY

TABORETY

BIURKA KRZESŁA

105 106

KOLEKCJE MEBLOWE

EXCLUSIVE

POMIESZCZENIE SZATNIOWE

108

FRESH PRIMA

SZATNIE METALOWE SZAFY UBRANIOWE

110 112 112 113 113 113

MODERN

WIESZAKI

CUBO

SIEDZISKA SZATNIOWE AKCESORIA SZATNIOWE

TABLICE I GABLOTY

LUSTRA

LUSTRA

KOSZE NA ŚMIECI

ŁAZIENKA I TOALETA

114 118 120 124

POMIESZCZENIE KUCHENNE

POKÓJ ZABIEGOWO - PIELĘGNIARSKI WYPOSAŻENIE POKOJU PIELĘGNIARSKIEGO

NACZYNIA

NACZYNIA UŁATWIAJĄCE SAMODZIELNE JEDZENIE

SZTUĆCE

SPRZĘT MEDYCZNY

WYPOSAŻENIE KUCHNI I JADALNI

74

POMIESZCZENIEAKTYWNOŚCIRUCHOWEJ

126 128 134 134 135 136 138 139

PRZYRZĄDYDOMASAŻU ŚCIEŻKISENSORYCZNE PIŁKISENSORYCZNE WAŁKISENSORYCZNE RINGOSENSORYCZNE

144 146 148 150 150 150 151 152 153 154 156 158 159 160

MANIPULOWANIE

MATERACE

MATERACEANTYPOŚLIZGOWE

MATERACEREHABILITACYJNO-GIMNASTYCZNE

PÓŁKULEIPOZOSTAŁEAKCESORIASENSORYCZNE

MATERACESKŁADANE

ZESTAWYSENSORYCZNE

MATY

RÓWNOWAGA

KOZETKIREHABILITACYJNE

ĆWICZENIASIŁOWE

DRABINKI IŁAWKIGIMNASTYCZNE

139 140 142 144 144

PIŁKI

KSZTAŁTKIREHABILITACYJNE

EKSPANDERYTAŚMYSIATKIHANTLE

GRUSZKI IWORKIREHABILITACYJNE

CHUSTYANIMACYJNE POMOCWCHODZENIU

SPRZĘTREHABILITACYJNO-SPORTOWY

ROTORY

FOTOTERAPIA

TERAPIAZAJĘCIOWA .

64-2 9

MOWA

180 180 180 181 182 184 185 185 190 191 192 193 194 195 198 201 204 205 206 207 210 215 216 218

NAGRYWANIEGŁOSU

WZROK

166

TRENINGAPARATUMOWY

UKŁADANKI TANGRAMY

166 166 167 167

CZYTANIE

PAKIETYZDJĘĆ

SPOSTRZEGAWCZOŚĆ

JĘZYKANGIELSKIDLASENIORA

KLEPSYDRY

ARTETERAPIA

SŁUCH

168 168 168 169 169 169 169 170

MUZYKOTERAPIA PLASTYKOTERAPIA ZESTAWYPLASTYCZNE

PUSZKI IKULEDŹWIĘKOWE INSTRUMENTYMUZYCZNE

DZWONKI

KREDKI IOŁÓWKI

KARTYPRACY NAGRYWANIE

PASTELEOLEJNEISUCHE

MAZAKI

GRYDŹWIĘKOWE

FARBYTEMPERY

DOTYK

PĘDZLE

TABLICZKIZFAKTURAMI

170 170 171 171

PAPIERYIBRYSTOLE NOŻYCZKI INOŻYKI

ROZPOZNAWANIEPRZEDMIOTÓW

PIASEKSENSORYCZNY PIŁKISENSORYCZNE LOGICZNEMYŚLENIE

DZIURKACZE

KLEJE

173

AKCESORIAPLASTYCZNE OZDOBYDEKORACJE

GRYLOGICZNE

174

MODELOWANIE

PAMIĘĆ

176 176 177

PRZECHOWYWANIE

GRYPAMIĘCIOWE

SANDBOX

PORADNIKI

AKTYWIZACJASPOŁECZNA .

220-238

MULTIMEDIA

231 231 234 234 235 236 237 238

TABLICEIMONITORYINTERAKTYWNEPROJEKTORY

GRYTOWARZYSKIE

222 222 223 224 229

URZĄDZENIAWIELOFUNKCYJNE

GRYLOGICZNE

DRUKARKI

GRYZRĘCZNOŚCIOWE

DRUKARKIBRAILLE’A

GRYRUCHOWE

URZĄDZENIANAGŁAŚNIAJĄCE SPRZĘTKOMPUTEROWY PROGRAMYMULTIMEDIALNE

SIŁOWNIAZEWNĘTRZNA

sklep.nowaszkola.com

1

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

BIURO PROJEKTU

MAGAZYN

2

WYPEŁNIENIA PIANKA POLIURETANOWA

wysoka gęstość i sprężystość pianki

gęstość: R-80

gęstość: 25 kg/50 m3

GRANULAT PIANKOWY

WATOLINA

TKANINA PCW ZEWNĘTRZNA z zamkiem błyskawicznym umożliwiającym wymianę worka WOREK BAWEŁNIANY z zamkiem błyskawicznym WYPEŁNIENIE Z GRANULATU

1

GRANULAT STYROPIANOWY

2

3

2

3

1

Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z o.o. (INT) jest renomowanym dostawcą usług badawczych oraz certyfikacyjnych dla branży sportowej, meblowej, edukacyjnej i architektonicznej. To firma z polskim kapitałem, której misją jest działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa urządzeń technicznych. INT świadczy usługi w obszarach certyfikacji wyrobów oraz kontroli i odbiorów technicznych. Eksperci Instytutu i Nadzoru Technicznego pracują na rzecz przys złości polskiej normalizacji w Komitetach Technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Dzięki swemuszczególnemuukierunkowaniuna jakość usług i profesjonalizm, INT zyskało wielu wiodących pro - ducentów,dystrybutorówi importerówz różnychdziedzin przemysłu,w tymczołowychprzedstawicielibranżyrekre - acyjnej i sportowej. Przyznane firmieNowa Szkoła certy - fikatyInstytutuNadzoruTechnicznegostanowiągwarancję bezpieczeństwa i potwierdzają, że produkowane przez niąwyrobyspełniająwymaganestandardynormatywne i jakościowe.

Wiarygodność, bezstronność i rzetelność działal - ności Instytutu Nadzoru Technicznego potwierdza akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji. To dowód wysokiej jakości usług, etyki i kompetencji personelu INT. Dzięki niej certyfikaty sygnowane przez INT są – zgodne z unijnym rozporządzeniem nr 765/2008-uznawana na obszarze całej Unii Europejskiej. Akredytacja nr AC 171 dla INT jako jednostki CertyfikującejWyroby obejmujewiele norm na urządzenia sportowe, meble oraz wyposażenie placów do zabaw i gier. Oznacza to, że INT dyspo - nuje szerokim akredytowanym zakresem certyfikacji tego typu wyrobów. Dlatego firma Nowa Szkoła poddaje swoje wyroby analizie jakości i bezpieczeństwa przez TÜV. Procedura certyfikacji jest prowadzona przede wszystkim z myślą o Państwa bezpie - czeństwie i zadowoleniu. Autentyczność i aktualność certyfikatów wydawa - nych przez INT można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce na www. Instytut-nadzoru.com

W

G

S

Wszystkie wymiary podawane są w kolejności : szerokość x głębokość x wysokość

sklep.nowaszkola.com

3

OCHRONA OSOBISTA

W związku z wprowadzonymi w kraju środkami ostrożności zmierzającymi do eliminacji potencjal - nych dróg rozprzestrzeniania się koronawirusa Nowa Szkoła przygotowała niezbędną grupę produktów do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19. Koronawirus SARS-Cov-2wywołuje chorobę o na - zwie COVID-19, która atakuje układ oddechowy. Najczęściej objawia się gorączką, kaszlem oraz dusznościami. W przypadku powikłań może po - wodować zapalenie płuc lub prowadzić do śmier -

ci. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się Seniorzy, którzy powinni szczególnie na siebie uważać. Dlatego nasza oferta w głównej mierze skierowana jest do instytucji zajmujących się oso - bami starszymi oraz ośrodków opieki długotermi - nowej. W takich miejscach w obliczu zagrożenia wprowadza się nadzwyczajne środki ostrożności, które na stałe wpisały się w naszą rzeczywistość. Prezentowane na stronach katalogu płyny de - zynfekujące o szerokim spektrum oddziaływania i dyspenser ułatwiający ich bezkontaktowe dozo - wanie gwarantują higienę dłoni. Proponowany

ozonator to skuteczny sposób na stworzenie śro - dowiska wolnego od wirusów, bakterii, grzybów, alergenów i nieprzyjemnych zapachów. Jednora - zowe maseczki i przyłbice wielokrotnego użycia zapewniają ochronę twarzy. Lekki przezroczysty parawan zmniejszy ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo pracy. Różnego rodzaju płyny do dezynfekcji po - wierzchni i urządzeń skutecznie tę ochronę pod - wyższą.W kontroli temperatury Seniorów świetnie sprawdzi się bezdotykowy termometr, który natych - miast informuje o podwyższonej ciepłocie ciała.

Osłona antywirusowa przezroczysta. Parawan mobilny AWF 180 379 zł Parawan to doskonałe rozwiązanie umożliwiające wydzielenie odrębnej przestrzeni w pomieszczeniu według indywidualnych potrzeb. Może być również wykorzystany do zalecanej ochrony zdrowia w placówkach edu - kacyjnych, domach opieki lub gabi - netach zabiegowych. Dzięki bardzo lekkiej stalowej ramie oraz obecności kółek, panel osłonowy można w razie potrzeby szybko przetransportować i ustawiać w dogodnym miejscu. Sze -

roka nóżka gwarantuje dużą stabil - ność, a stopki z tworzywa sztucznego chronią podłoża przed uszkodzeniem. Powierzchnia transparentnego i ela - stycznego panelu wykonanego z gru - bej folii jest gładka i umożliwia pisanie mazakami suchościeralnymi oraz ła - twe czyszczenie i dezynfekcję. Przy - mocowana jest do stelaża za pomocą rzepów. Parawanymożna ze sobą łą - czyć tworząc system ścianek działo - wych. Produkt wymaga złożenia. • 1 szt., wym.: 94,5 x 50 x 180 cm; materiał: stelaż z metalowych rur o śr. 2,2 cmw kolorzebiałym, kurty - na o wym. 160x94,5 cmz przezroczyste tworzywa sztuczne o gr. 0,15 mm; 2 kółka o śr. 4 cm; połą - czenie parwanów za pomocą plastikowego łącznika

4

Plakat Myję ręce NS 8288

21 zł

• wym. 50 x 70 cm, wersja polsko-angielska

– biała NS 3339 • 1 szt. NS 3340 • zestaw 5 szt. – czarna NS 3341 • 1 szt. NS 3342 • zestaw 5 szt.

Maseczka ochronna dwuwarstwowa wielorazowego użytku • wym. 18,5 x 8,5 cm • materiał: bawełna

6 zł

25 zł

• rozmiar: uniwersalny • kolor: biały lub czarny

6 zł

25 zł

Przyłbica z uchylną szybką i regulacją średnicy paska dla dorosłego FA 0001 12 zł Bardzo lekka i wygodna przyłbica do wielokrotnego użytku. Zapew - nia maksymalną ochronę twarzy wraz z czołemoraz swobodne po - chylenie i obracanie głową. Szcze - gólnie polecana dla osób noszą - cych okulary. Pozwala zmniejszyć możliwość kontaktu z wirusami, za - razkami i bakteriami. Konstrukcja nagłowia umożliwia podnoszenie

i opuszczenie osłony twarzy. Wy - posażona w płynną regulację ob - wodu głowy. Do czyszczenia i de - zynfekcji przyłbicy można użyć środków zawierających alkohol. • 1 szt.; materiał : osłona - poliester o gr. 0,35 0,5 mm, opaska - materiał o szer. 25 mm; spełnia wymogi normy PN - EN 166:2005 • Prosimy o przemyślane zakupy. Ze względu na ogłoszenie stanu epidemiologicznego, zwią - zanego z koronawirusem SARS-CoV-2 i specyfi - kę produktu (przyłbica), który nie może zostać ponownie sprzedany ze względówhigienicznych i zdrowotnych, informujemy, że zgodnie z pra - wem konsumenta w tym wypadku zwroty to - warów nie obowiązują.

Maseczki jednorazowe trójwarstwowe. Komplet NS 3333 185 zł Maseczki ochronne jednorazowa z gumką. Przeznaczona dla osób dorosłych. • wym. 9,5 x 17,5 cm; wykonana z włókniny. 50 szt

sklep.nowaszkola.com

5

Butelka z dozownikiem do bezdotykowego dyspensera NS 3343 6 zł Butelka z tworzywa sztucznego w zestawie z dozownikiem ułatwiającymaplikację żelu lub płynu antyseptycznego.Wpo - łączeniu z bezdotykowym dyspenserem stanowi niezbędne rozwiązanie do ochrony osobistej. • poj. 500 ml; wys. 21 cm; kolor butelki: mleczny; kolor dozownika: biały; materiał: tworzywo sztuczne

Dyspenser nożny do dezynfekcji rąk NS 3334 275 zł Stojak na dozownik do mydła lub środków dezynfekujących doskonale sprawdzi się w obiektach użyteczności publicznej. Dzięki nożnemu przyciskowi dawkowania płynu, zapewnia bezdotykową obsługę. Solidna stalowa podstawa gwarantuje stabilność urządzenia.W podajnikumożna umieścić dowolny pojemnik z dozownikiem. • wys. 1,2 m; materiał: stal; kolor: czarny • dla butelek o różnych wysokościach • pojemnik na płyn nie jest dołączony do dyspensera

Termometr bezdotykowy HeTaiDa HTD 8816C TX 0001 229 zł Niewielkich rozmiarów ter - mometr o przemyślanej konstrukcji i wygodzie użyt - kowania. Służy do pomiaru temperatury na czole oraz temperatury przedmiotów (np. mleka w butelce) w skali Fahrenheita i Celsjusza. Wy - posażonyw podświetlany ko - lorowy wyświetlacz cyfrowy LCD. Wbudowana pamięć pozwala zachować wartości 50 ostatnichwynikówpomia - ru. Posiada funkcję alarmu w wypadku podwyższonej

temperatury ciała oraz tryb oszczędzania energii, który po upływie 18 s automa - tycznie wyłącza termometr. Urządzenie sygnalizuje ko - lejne stopnie temperatury poprzez kolor podświetlenia wyświetlacza (zielony, żółty i czerwony). • waga urządzenia bez baterii: 80g; czas pomiaru: 2 sekundy; podświetlanywy - świetlacz cyfrowy LCD; pomiar tempe - ratury na czolew zakresie34,0-42,9°C lubpowierzchni przedmiotóww zakresie 0,0-100°C; margines błędu pomiaru: w standardowychwarunkachotoczenia: ±0,3°C; odległość od miejsca dokony - wania pomiaru na czole: 1-5 cm; tryb oszczędzania energii, automatyczne wyłączenie po upływie 18 s; zasilanie: DC3 V (2 baterie AAA)"

6

Uniwersalny środek do czyszczenia, dezynfekcji oraz odtłuszcza - nia. Posiada silne właściwości myjące. Idealny do usuwania zanie - czyszczeń z mebli piankowych i drewnianych, blatów stołów, krzeseł, a także sprzętu sportowego. Posiadawłaściwości antystatyczne oraz głębokie zdolności penetrujące, umożliwiające dotarcie do miejsc niedostępnych dla innych środków czyszczących i odtłuszczających. Ciepła woda wzmacnia działanie środka. Do bieżącego mycia moż - na użyć 20 ml płynu na 8 - litrowe wiadro wody. Chcąc zachować właściwości dezynfekujące należy rozpuścić 20 ml środka w 1 litrze wody. Przygotowany roztwór można rozprowadzać za pomocą butelki z rozpylaczemdostępnej w naszej ofercie (produkt sprzedawany osob - no). Powierzchnie mogące mieć kontakt ze środkami spożywczymi, po skończonym czyszczeniu należy dokładnie spłukać wodą. Bardzo oszczędny w użyciu, nie zawiera chloru ani amoniaku, nie podlega etykietowaniu bezpieczeństwa. Posiada pozwolenieMinistra Zdrowia nr 3115/07 na obrót produktem biobójczym.

Major S.C 5 l CT 0007

Major S.C saszetki CT 0006 14 zł • 5 szt. po 20 ml

189 zł

• poj. 5 l, zapach cytrynowy

Spryskiwacz CT 0005

18 zł Butelka z rozpylaczemprzeznaczona do roz - prowadzania płynu Major C100 lub jego roztworu. Major to uniwersalny środek do - skonały do czyszczenia, dezynfekcji, odtłusz - czaniamebli piankowych i drewnianych, bla - tów stołów, krzeseł oraz sprzętu sportowego. • 1 szt.; poj. 750 ml; materiał: tworzywo sztuczne

Płyn do dezynfekcji do rąk 5l Clinex dezo sept plus XC 0002 99 zł Płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu. Dzięki zawartości substancji pielęgnujących nie wysusza skóry, nie pozostawia uczucia lepkości. Zdezyn - fekowane dłonie pachną aromatem mleczka ko - kosowego. Preparat pozwala na skuteczną walkę z wirusami i bakteriami wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości umycia rąkwodą z mydłem.Wystar - czy 3 ml płynuwetrzeć w dłonie, aby już po 30 sek. pozbyć się szkodliwych drobnoustrojów. • poj. 5 l; substancje czynne: etanol 70 g/ 100g

Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni 5l Prontech PH 0001 79 zł Płyn o właściwościach bakteriobójczych, grzybo - bójczych i wirusobójczych, nie zawiera alkoholu. Roztwór przeznaczony jest do końcowej dezynfekcji uprzednio umytych i spłukanych czystą wodą po - wierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym, obiektach użyteczności publicznej oraz do higie - nicznej dezynfekcji rąk. Szerokie spektrum dzia - łania oraz bezpieczeństwo w użytkowaniu połą - czone z bezzapachowym charakterem produktu pozwala na wykorzystanie go praktycznie w każ - dych warunkach. • poj. 5 l; substancje czynne: alkil (C12-18) chlorku dimetylobenzylaomonu <1%, nośnik: woda; opakowanie zawiera 5 l roztworu wodnego robo - czego o stężeniu 2g/1L (800ppm); posiada pozwolenie nr 3944/10 na obrót produktem bakteriobójczym

Płyn do dezynfekcji powierzchni 5l Clinex dezo fast XC 0001 79 zł Profesjonalny, wysokowydajny preparat dezyn - fekująco–myjący o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Posiada szero - kie spektrum skuteczności. Nieodwracalnie niweluje bakterie, drożdże, grzyby, wirusy otoczkowe i bez - otoczkowe oraz zarodniki C. difficile. Przeznaczo - ny do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, w miejscach użyteczności publicznej oraz w obszarze medycznym (poza klinicznym). • poj. 5 l; substancje czynne: chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC) 0,67g/100g; posiada pozwolenie nr 8010/20 na obrót produktem bakteriobójczym

sklep.nowaszkola.com

7

Oczyszczacz powietrza NS 3337 1 099 zł Oczyszczacz powietrza charakteryzuje się dużą wydajnością odpowiednią do pomieszczeń o po - wierzchni 99m2. Został wyposażony w funkcję bez - piecznej jonizacji powietrza PlasmaWave, wskaźnik jakości powietrza, czujnik światła, czujnik zanie - czyszczeń pyłowych, timer, tryb nocy oraz auto. Po - siada 4 tryby pracy manualnej: Low, Medium, High,

Turbo. Poradzi sobie z zarodnikami pleśni i grzybów, roztoczami kurzu domowego, nieprzyjemnymi za - pachami oraz pyłem zawieszonym. Za oczyszcza - nie powietrza odpowiedzialny jest trzyelementowy zestaw filtrów, na który składają się: filtr wstępny, filtr węglowy, filtr HEPAwraz z powłoką antymikrobowa systemCleanCel®. Oczyszczaczwskazuje kolorami jakość powietrzawpomieszczeniu, aw trybieAUTO dostosowuje swoją pracę. Produkt został uhonorowa - ny znakiem jakości ECARF potwierdzającymwysoką

skuteczność w walce z alergiami. Atest AHAM po - twierdza przetestowanie wydajności oczyszczacza, a certyfikat CE gwarantuje, że produkt nie zawiera niebezpiecznych substancji. • wym.: 60 x 38 x 20,8 cm; zasilanie: 220V; zużycie energii: 3 (tryb nocny) – 70W; ilość prędkości pracy: 5; funkcje: pyłowy czujnik jako - ści powietrza, tryb auto, czujnik oświetlenia, tryb nocny; skuteczność oczyszczania: 99,97%

Skorzystaj z kalkulatora czasu ozonowania pomieszczenia: https://sklep.nowaszkola.com/generator-ozonu.html

Generator ozonu NS 3335

439 zł Generator ozonu to profesjonalne urządzenie do najskuteczniejszego oczyszczania, ozonowania i dezynfekcji powietrza. Niszczywirusy, bak - terie, zarodniki pleśni i usuwa nieprzyjemne zapachy wpomieszczeniu o powierzchni od 120 do 140m2.Wytwarza ozon w ilości 28 g/godz. Dzięki niewielkim wymiarom, może być z łatwością transportowany. Wbudowany timer pozwala na pracę urządzenia o żądanym czasie bez potrzeby ciągłego nadzoru. • wym.: 20 x 13,5 x 13,5 cm, waga: 1,9 kg; wydajność ozonu na godzinę: 28 g; zasilanie: 220 V; moc: 120W; wtyczka europejska; poziom hałasu: 30-40 dB; materiał: stal nierdzewna, wewnątrz znajduje się ceramiczny generator ozonu; żywotność: 3-5 lat

8

Lampa bakteriobójcza przepływowa. Moblina NS 3338 1 699 zł Energooszczędna lampa na statywie przeznaczona do dezynfekcji powietrzawprzestrzeniach publicznych orazwszędzie tam, gdziewy - magany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej. Przepływowa lampa bakteriobójcza gwarantuje stały, wysoki stopień dezynfekcji powietrza. Osoby przebywające w pomieszczeniu nie są narażone na szkodliwe promieniowanie, ponieważ lampa została zaprojekto - wana w taki sposób, aby powietrze przepływało przez komorę UV- C. Jej skuteczność została potwierdzona badaniami w laboratorium mikrobiologicznym.Wygodny statyw i kółka umożliwiają łatwy trans - port i zmianę ustawień lampy. Obudowa została wykonana z blachy kwasoodpornej, która wspomaga właściwości dezynfekcyjne oraz pozwala utrzymać urządzenie w czystości. Wymiana filtrów powie - trza jest prosta i nie wymaga użycia narzędzi. • wym. kopuły: 112,5 x 21,5 x 13 cm, wym. całkowity: 60 x 117,4 x 60 cm, waga: 13 kg; napięcie zasilania: 230V50Hz; pobórmocy: 75VA; element emitujący; promieniowanieUV-C: 2xTUV30W; trwałość promiennika : 8000 h; wydajność wentylatora: 132 m3 /h; dezynfekowana kubatura: 25-50 m3; zasięg działania lampy: 10-20 m2; klasa zabezpieczenia ppor.: I; typ obudowy : IP 20

AKCESORIA MONTAŻOWE BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

KOTWICA

Kotwica meblowa TBZ 0001 20 zł W celu zabezpieczenia mebla przed przewróceniem się, musi

on być w sposób trwały przy - mocowany do ściany. W pacz - ce znajdują się kołki rozporowe przeznaczone do ściany beto - nowej. Różne typy ścianywyma -

gają zastosowania odmiennego sposobu mocowania. Dostosuj typ mocowania do ściany jaką posiadasz w pomieszczeniu.

ZESTAW NARZĘDZI DO MONTAŻU MEBLI

Zestaw narzędzi NS NS 9000 35 zł młotek z gumowanym trzonkiem i dwiemawykręca - nymi końcówkami, klucz z końcówkami nr 13 i 16, wkrętak o wymiennych końcówkach, wkrętak kątowy o wymiennych końcówkach, 15 końcówek wkrętako - wych (płaskie, krzyżakowe, gwiazdkowe, sześciokąt - ne), nóż introligatorski, praktyczne etui z uchwytem, zapinane na suwak, 19 elem.

sklep.nowaszkola.com

9

10

POMIESZCZENIE OGÓLNODOSTĘPNE

Pomieszczenia ogólnodostępne w zależności od charakteru placówki mogą przyjmować różne funkcje. W tej części katalogu przedstawiamy Państwu kompleksową propozycję wyposażenia wnętrz domów opieki społecznej czy spokojnej starości.Wśród nich znajdują się ergonomiczne stoły, wygodne krzesła oraz funkcjonalne zestawy meblowe, które zapeł - nią przestrzeń m.in. kuchni, jadalni, pokoju dziennego pobytu oraz ga - binetów terapeutycznych.

sklep.nowaszkola.com

11

STOŁY Z PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ O GRUBOŚCI 25 MM Bogaty wybór blatów idealnych do aranżacji przestrze - ni dostosowanej do potrzeb i możliwości pomieszczeń wplacówkach oświatowych oraz pomieszczeniach uży - teczności publicznej. Prezentowane modele różnią się między sobą kształtem, wielkością i kolorystyką. Wze - stawieniu zmetalowymi nogami (sprzedawane osobno) o różnych wysokościach, gwarantują wygodne miejsce pracy dopasowane do wzrostu użytkownika. Dzięki specjalnym łącznikom (NTH0001) blatymożna ze sobą łączyć w różne konfiguracje, zapewniając swobodę i komfort pracy dla szerszego grona osób. Wszystkie blaty zostały wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm z obrzeżem multiplex. • wym. blatu: 138 x 69 cm; materiał: płyta wiórowa laminowana o gr. 25 mm w kolorze brzozy, buku i bieli, obrzeże multiplex

dostępne kolory blatów

blat • płyta laminowana (gr. 25 mm) • mocowanie do blatu

rodzaj stołu blaty i nogi sprzedawane osobno dostępne kształty blatu

certyfikaty i normy PN-EN 1729-1:2007 INT CERT

Pełen wybór kolorów dostępny w sklepie: sklep.nowaszkola.com

nogi • regulowane wysokości

69 cm 138 x 69 cm

dostępne kolory obrzeży

NORMA

1- 3 (46 -59 cm); 3 - 6 (64, 71, 76 cm)

• nieregulowana wysokość 6 • metalowe • nogi o przekroju okrągłym - ø 48 mm

100 cm 138 cm

Pełen wybór kształtów blatów dostępny w sklepie: sklep.nowaszkola.com

BLATY I NOGI SPRZEDAWANE OSOBNO

BLATY PROSTOKĄTNE BLATY KWADRATOWE BLATY OKRĄGŁE

BLATY PÓŁOKRĄGŁE

138 x 69 cm

135 x 68 cm

69 x 69 cm

ø 100 cm

80 zł

90 zł

60 zł

70 zł

NTH1000 NTH1008 NTH1009

NTH9000 NTH9008 NTH9009

biały

biały

NTH2000 NTH2008 NTH2009

NTH4000 NTH4008 NTH4009

biały

biały

buk

buk

buk

buk

brzoza

brzoza

brzoza

brzoza

12

STOŁY LUX ZE SKLEJKI LAMINOWANEJ HPL

Blat dostępny w dwóch rozmiarach i kształtach. Wykonany ze sklejki po - krytej termoutwardzal - nym i niepodatnymna za - rysowania laminatem HPL odpornym na czynniki chemiczne i wysoką tem - peraturę. Dodatkowo la - kierowane obrzeże. Pro - dukt doskonale sprawdzi się w stołówkach i na za - jęciachplastycznych.Nogi o regulowanej wysokości w zakresie 3–6 (NS0079) lub bez regulacji sprzeda - wane osobno.

Blat Lux prostokątny LUX 005

479 zł

• wym. 80 x 120 cm; materiał: sklejka w kolorze buku o gr. 25 mm z laminatem HPL, obrzeże lakierowane

Blat Lux kwadratowy LUX 004

439 zł

BLATY I NOGI SPRZEDAWANE OSOBNO

• wym. 80 x 80 cm; materiał: sklejka w kolorze buku o gr. 25 mm z laminatem HPL, obrzeże lakierowane

Łączniki do stołów konferencyjnych NTH 0001 69 zł Specjalne łączniki przeznaczone do scalania blatów. Rozwiązanie to pozwala stworzyć różne konfiguracje ustawienia stołów, zapewniając przestrzeń do pracy dlawiększego grona osób. Łączniki montuje się na spodniej powierzchni blatów. Gwarantują stabilną i solidną konstrukcję oraz uniemożliwiają rozsuwanie się zespolonych blatów. • 2 szt.; wym.: 28 x 14,2 cm; okucia; materiał: płyta MDF o grub. 12 mm w kolorze biały

4 szt. - rozmiar 6 TH 0006 123 zł • 4 szt.; rozmiar: 6; wys. stołu: 76 cm; materiał: metal 4 nogi metalowe rozmiar 1-3 NS 0067 152 zł • wys. blatu 46 - 59 cm

4 NOGI

6 NÓG

4 nogi metalowe rozmiar 3 – 6 NS 0079

6 nóg metalowych rozmiar 3 – 6 NS 0080 239 zł • wys. blatu 59 – 76 cm

165 zł

• wys. blatu 59 – 76 cm

regulacja wysokości 1-3, 3-6

nierysująca, antypoślizgowa stopka

stabilna konstrukcja (pochył nóg 5°)

bezpieczne, zaokrąglone rogi

zwiększona stabilność

sklep.nowaszkola.com

13

STOŁY Z NOGAMI DREWNIANYMI ERGO

rodzaj stołu blaty i nogi sprzedawane osobno dostępne kształty blatu

blat • płyta laminowana (gr. 18 mm) nogi • sprzedawane osobno • bez regulacji • dostępne wysokości 5 (69 cm) i 6 (76 cm) • lite drewno bukowe • o przekroju trapezowym

certyfikaty i normy PN-EN 1729–1 oraz PN-EN 1729–2

75 x 75 cm 120 x 75 cm ø 90 cm ø 143 cm

BLATY I NOGI SPRZEDAWANE OSOBNO

6 cm profil ergo

14

OKRĄGŁE

KWADRATOWE

ø 90 cm; W 40-71 cm.

S 75 cm; G 75 cm; W 40-71 cm.

bukowy blat obrzeże multiplex

biały blat białe obrzeże

bukowy blat obrzeże multiplex

biały blat białe obrzeże

NS 2725M 75zł

NS 2724M 45zł

NS 2742B 2 0zł

NS 2741B 85zł

SZEŚCIOKĄTNE

ø 143 cm; W 40-71 cm.

PROSTOKĄTNE

S 120 cm; G 75 cm; W 40-71 cm.

bukowy blat obrzeże multiplex

biały blat białe obrzeże

bukowy blat obrzeże multiplex

biały blat białe obrzeże

NS 2723M 99zł

NS 2796M 289zł

NS 2740B 2 9zł

NS 2795B 335zł

KOMPLETY NÓG

4 szt. - rozmiar 5 NS 0071 175 zł

4 szt. - rozmiar 6 NS 0076 185 zł

• 4 szt.; rozmiar: 5; • wys. stołu: 69 cm

• 4 szt.; rozmiar: 6; • wys. stołu: 76 cm

Zestaw nóg o przekroju trapezo - wymz zaokrąglonymi krawędzia - mi to rozwiązanie, które pozwoli nadać stołom atrakcyjny, kom - paktowy i elegancki charakter. Ich kształt zapewnia lepsze tech - nologicznie mocowanie do blatu oraz zwiększa powierzchnię przy - legania do podłoża. Dodatkowo gwarantują stabilność stołu, popra - wiając komfort pracy użytkownika. • 4 szt. i 6 szt; wys. 5 (69 cm) i wys. 6 (76 cm); materiał: lite drewno bukowe

6 szt. - rozmiar 5 NS 6071 240 zł

6 szt. - rozmiar 6 NS 6076 265 zł

• 6 szt.; rozmiar: 5; • wys. stołu: 69 cm

• 6 szt.; rozmiar: 6; • wys. stołu: 76 cm

sklep.nowaszkola.com

15

STOŁY SKŁADANE

Nasze propozycje stołów to praktyczne roz - wiązania do zorganizowania przestrzeni do wspólnego spędzania chwil przy herbacie czy pysznym ciastku. Prezentowane mobilne zestawy z ławkami lub siedziskami zaprojek - towano z myślą o stworzeniu w ciągu kilku chwil funkcjonalnego miejsca do spożywania posiłków. Stelaż wyposażony w kółka, skła - dany pionowo pozwala na optymalne wyko - rzystanie przestrzeni. Można go łatwo przesu -

wać i wygodnie ustawić w dowolnym miejscu po zakończeniu użytkowania. W naszej ofer - cie znajdują się również tradycyjne stoły oraz składane ławy. Blaty stołów wykończono la - minatem o podwyższonej odporności na za - rysowania i temperaturę, który nie wymaga skomplikowanych czynności pielęgnacyjnych i łatwo się czyści. Ich wybarwienie w przyjem - nych kolorach wpasuje się w większość aran - żacji pomieszczeń.

Składany stół mobilny prostokątny z siedziskami NS 7800 4 200 zł • wym.: 364 x 146 x 76 cm; blat prostokątny o wym.: 180 x 75 cm; 12 sie - dzisk o wys.: 43,5 cm; materiał blatu: płyta MDF laminowana warstwą HPL o gr. 18mm z obrzeżem PCW, siedziska: tworzywo sztuczne ABS, stalowy ste - laż, kółka z blokadą

Składany stół mobliny okrągły z ławkami NS 7900 4 200 zł • wym.: 150 x 76 cm; blat okrągły o wym.: 150 x 73 cm, ławki dla 8 osób o wys.: 43,5 cm; materiał: blat i siedziska – MDF laminowane warstwą HPL o gr. 25 mm, stalowy stelaż, kółka z blokadą

16

STOŁY SLIM

Slim bukowy NS 7600 375 zł Stół wyposażonywduży blat roboczy wykonany z płyty wiórowej lamino - wanej i z obrzeżem w kolorze buk. Solidna metalowa podstawa z funk - cją składania, zapewnia wygodne przechowywanie i przenoszenie. Za - stosowane wsporniki, zabezpieczają

blat przed uginaniem się i niekontro - lowanym złożeniem stołu. Doskonale nadaje się zarówno do pomiesczeń ogólnodostępnych, jadalni oraz na imprezy plenerowe. • wym.: 180 x 76 x 76 cm; materiał: blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm, stelaż zmetalowych profili owym.: 28 x 1,5mm(okrągłe) i 30x30x1,5mm(kwadratowe)malowanychprosz - kowo w kolorze szarym

Slim plastikowy NS 7700 239 zł Lekki i praktyczny stół wyposażony wduży blat zwysokiej jakości tworzy - wa sztucznego odpornego na uszko - dzeniamechaniczne i chemiczne oraz wysoką temperaturę. Solidna konstruk - cja z funkcją składania oparta jest na metalowej ramie zapewniającej stabil - ność stołu. Specjalna blokada chroni przed przypadkowym złożeniem się podczas użytkowania. Stół jest bar -

dzo prosty w obsłudze. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca i łatwo go przechowywać. Doskonale sprawdzi się podczas imprez towarzyskich czy pikników w plenerze. Jest świetnym rozwiązaniem, gdy trzeba szybko zorganizować miejsca dla większe - go grona Seniorów. • wym. 180 x 74 x 74 cm;materiał: blat z polietylenu o wysokiej gęstości, rama z metalowych rurek o gr. ścianki 1 mm i śr. 25 mm malowana proszkowo; wym. opakowania: 182 x 5 x 75 cm

STOŁY Z RAMĄ I METALOWYMI NOGAMI

NS 0063 380 zł Blaty stołów wykonane są z płyty wiórowej o grubości 18 mm pokrytej warstwą bardzo mocnego i odpor - nego na uszkodzenia laminatu HPL w kolorze bukowym. HPL jest two - rzywem termoutwardzalnym, od - pornym na zarysowania, uderzenia a także posiada wysoką odporność

na czynniki chemiczne, jak i wysoką temperaturę. Blat wzmocniony war - stwą HPL jest idealnym rozwiązaniem w jadalniach. Blat stołu o wymiarze 80 x 120 cm. Stelaż stołówwykonany jest z metalowej ramy i nóg o przekro - ju kwadratowymo wymiarze 40 mm w kolorze szarym. Regulowany po - ziom wysokości stołów. • 80 x 120 cm, wys. 6

sklep.nowaszkola.com

17

KRZESŁA

KRZESŁA DREWNIANE

Classic rozmiar 6 NS 0016

107 zł

Classic rozmiar 7 NS 0017

125 zł

Karolek NS 6779SZ

• wym.: szerokość 43 cm, głębokość 37 cm, wy - sokość siedziska: 46 cm (rozmiar 6) i 51 cm (rozmiar 7) • tylne nogi o profilu płaskoowalnym o wymiarach 20 x 40 mm i grubości ścianki 1,5 mm • przednie nogi oraz stelaż siedziska wykonane • z profilu okrągłego o średnicy 20 i grubości • ścianki 1,5 mm • rama stelaża w kolorze szarym • sztaplowane

Zbudowane na solidnym stela - żu. Siedzisko i oparcie ergono - micznie wyprofilowane, wykona - ne ze sklejki drewnianej bukowej pokrytej warstwą laminatu HPL. Oparcie wyposażone w otwór ułatwiający przenoszenie krze - sełka, nogi posiadają zaślepki.

97 zł Siedzisko i oparcie ergonomicznie wyprofilowane, wykonane ze sklejki drewnianej brzozowej pokrytej warstwą laminatu HPL. • rozmiar 6; wys. siedziska 46 cm • nogi metalowe w kolorze szarym o profilu okrągłym ø 22 mm • sztaplowane

18

KRZESŁA DREWNIANE SKŁADANE

Krzesło składane Slim NS 7500 149 zł Praktyczne i funkcjonalne krzesło posiada składanąramę, dzięki czemu łatwo je scho - wać, gdy nie jest używane. Jednocześnie jegokonstrukcja jest lekka i stabilna.Zajmuje niewielemiejsca.Nogi krzesławyposażone są wślizgacze z tworzywa sztucznego za - pobiegające zarysowaniu podłoża. • wym.: 44,5x48,8x82,5 cm;materiał: siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o gr. 8 mm wykończonej lamina - tem HPL, rama krzesła wykonana z metalowych profili o wym.: 22 x 1,2 mm i 16 x 2 mm malowana prosz - kowo (kolor szary)

Stojak na krzesła składane Slim NS 7501 320 zł Funkcjonalny stojak do prze - chowywania 10 krzeseł Slim. Wykonany z metalowych ru - rek malowanych proszkowo w kolorze szarym, wyposa - żony w 4 kółka. Blat stoja - ka wykonany z płyty wióro - wej laminowanej o grubości 18 mm.

KRZESŁA PLASTIKOWE

Motylek z miękkim siedziskiem YC 0650 172 zł Ergonomiczne krzesło profilowane w całości wy - konane z tworzywa sztucznegow kolorze szarym. • rozmiar 6; wys. siedziska: 46 cm, wys. całkowita: 80 cm • nogi o przekroju nieregularnym 15 x 35 mm • wym.: wys. siedziska: 46 cm, wys. całkowita: 80 cm • nogi o przekroju nieregularnym 15 x 35 mm • siedzisko z pianki poliuretanowej pokrytej tkaniną poliestrową • sztaplowane

Motylek YC 6005

105 zł Ergonomiczne krzesło profilowane w całości wy - konane z tworzywa sztucznegow kolorze szarym. • rozmiar 6; wys. siedziska: 46 cm, wys. całkowita: 80 cm • nogi o przekroju nieregularnym 15 x 35 mm • sztaplowane

sklep.nowaszkola.com

19

DOBRE KRZESŁO Dobre Krzesło to produkt profilaktyczny, który może być użytkowany zarówno przez osoby zdrowe, jak również te z wadami postawy. Gwarantuje maksymalny komfort, niwelując skutki długotrwałego siedzenia, chroniąc na - sze zdrowie. Krzesło poprzez wyprofilowanie lordozy lędźwiowej wymusza obciążenie gu - zów kulszowych, stymuluje prawidłową pozy - cję miednicy, która jest podstawą właściwego ustawienia górnych segmentów kręgosłupa. Wrezultacie krzesło jest odpowiedzią na pro -

blemywad postawy (w szczególności dotyczą - ce kręgosłupa oraz pleców), stanowiąc środek prewencyjny w zakresie sprawności fizycznej. Wklęsło-wypukła forma krzesła wspomaga prawidłowe ułożenie kręgosłupa. Optymalne krzywizny oparcia (kąt zgodny z normą PN - -EN 1729 -1:2007) mobilizują pracę mięśni przykręgosłupowych, wzmacniając kręgosłup. Brak ostrych krawędzi oraz łatwość utrzyma - nia siedziskaw czystości stanowią dodatkowy atut krzesła. • rozmiar 6, wzrost 159-188 cm, wys. siedziska 46 cm, wys. bla - tu 76 cm • rodzaj krzesła: wieloelementowe (metal i tworzywo sztuczne) • nogi metalowe szare, bez regulacji wysokości 6 (46 cm); o przekroju okrągłym ø 23 mm • siedzisko: wklęsło-wypukła forma oparcia, wypukła for - ma siedziska, tworzywo sztuczne

55 zł

Krzesło 6 kolory DB 0006 DB 0016 DB 0026 DB 0036

Muszelka NS 5062

138 zł Posiada wygodne profilowane oparcie i solidny - metalowy stelaż. Oparcie z otworem ułatwiają - cym przenoszenie. Idealnie pasuje zarówno do stołów w kolorze drewna jak i do tych z koloro - wymi blatami • rozmiar 6; wysokość siedziska 46 cm • nogi metalowe o przekroju okrągłym ø 29 mm • stopki samopoziomujące

KRZESŁA ISO

Wygodne krzesła, których konstrukcja za - pewnia podparcie odcinka lędźwiowego. Posiadająmetalowy stelaż, na którymosa - dzono siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki. Zastosowana pianka oraz tkanina tapicerska zapewniają wygodę i komfort

użytkowania. Wyposażone w plastikowe ślizgacze, chroniące podłogę przed za - rysowaniem. Idealne do pomieszczeń klu - bowych, jadalni czy sal terapeutycznych. • wym.: 55 x 62 x 80,5 cm; materiał: tkanina, metalowy stelaż z profili w kolorze czarnym o gr. 1,2 mm;

- niebieskie SZ 0109

- czarne SZ 0110

- szare SZ 0113

110 zł

110 zł

110 zł

20

KRZESŁA TABORETY

Taboret Seniora YC 0007

265 zł Taboret doskonale zastąpi krzesło. Wymusza posta - wę wyprostowaną zapewniając jednocześnie komfort siedzenia. Cylindryczna podstawa Taboretu powoduje zaangażowaniemięśni plecóworaz brzucha. Aktywne siedzenie wspomaga prawidłową postawę ciała oraz wzmacnia mięśnie kręgosłupa. Stabilny, wykonany z wysokiej jakości tworzywa. Siedzisko wzmocnione gumowym pokryciem. • regulowana wysokość; cylindryczna podstawa; średnica 34 cm, wyso - kość 40,5 x 55,5 cm

Taboret mobilny YC 0011

319 zł Taboret z regulacjąwysokości i 5 obrotowymi kółkami. Siedziskowy - konane z tworzywa sztucznego i antypoślizgowej gumy, osadzone na metalowej podstawie. • wym.: 47 x 47cm, regulacja wysokości w zakresie 45 - 60 cm, 5 kółek obrotowych; kolor: niebieski; materiał: tworzywo sztuczne, guma, metal

DREWNIANY TABORET

Taboret z siedziskiem na metalowych nogach Rama taboretu: metalowe rur - ki o wym.: 25 x 1,5 mm, ma - lowane proszkowo. Siedzisko: sklejka o gr. 18 mm, pokryta laminatem HPL.

antypoślizgowa gumowa podstawa

gumowe miękie siedzisko

ROZMIAR 5

ATN 500 89 zł • śr. siedziska: 30 cm, wys.: 43 cm, szer.: 45.3 cm; materiał: metal, sklejka; kolor stelaża: biały

łatwa regulacja wysokości

wygodny uchwyt do przenoszenia

sklep.nowaszkola.com

21

Podczas aranżacji wnętrz dla Seniorów, należy pamiętać o stworzeniu przestrzeni bezpiecznej i przyjaznej, w której każdy z nich będzie mógł poruszać się swobodnie i bez obaw. Osoby starsze zwykle większość czasu spędzają w pomieszczeniach, dlatego warto zadbać, aby ich wnętrza były dostosowane do po - trzeb i indywidualnych preferencji. Nowa Szkoła chcąc poprawić komfort życia Seniorom przygotowała kilka propozycji serii meblowych. Nasza oferta łączy w sobie funkcjonalność i uniwersalność, utrzymaną w klasycznej stylistyce. Meble odznaczają się oryginalnym wzornictwem i lekką formą brył. Prezentowane serie wyróżnia możliwość stworzenia unikalnej kombinacji zestawów, doboru dodatków, według własnego uznania, nie tylko pod względem kolorystyki, ale także aranżacji i konfiguracji poszczególnych modułów. Meble nie posiadają wystających elementów i skomplikowanych systemów, przez co są bezpieczne i łatwe w użytkowaniu. Otwarte półki umożliwiają eksponowanie posiadanych przez Seniora pamiątek i fotografii rodzinnych. Zamykane szafki i wysuwane szuflady pozwalają na wygodne przechowywanie osobistych rzeczy. Bryły mebli zaprojektowano tak, aby ich pojemne wnętrza zawsze były łatwo dostępne. Różno - rodność zastosowanych rozwiązań sprawia, że produkty są wyjątkowo dobrze przystosowane do użytku w domach spokojnej starości i pobytu dziennego oraz klubów seniora. KOLEKCJE MEBLOWE

STELAŻ : płyta: wiórowa grubość: 25 mm kolor: brzoza

DRZWI: typ: otwierane płyta: wiórowa grubość: 18 mm powierzchnia: gładka kolor:

podstawa: płyta wiórowa 25 mm

zamek: nie

PÓŁKI: płyta: wiórowa grubość: 18 mm kolor: brzoza

UCHWYT: rodzaj uchwytu: aluminium

płyta: MDF grubość: 6 mm kolor: biały

22

Exclusive Uniwersalna i nowoczesna kolekcjamebli do aran - żacji przestrzeni pomieszczeń ogólnodostępnych w placówkach dla Seniorów. Prezentowana seria mebli zawiera pojemne komody, regały i dwu - drzwiowe szafy, które sprawdzą się w przecho - wywaniu rzeczy osobistych, sprzętu oraz pomocy niezbędnych do realizacji zajęć terapeutycznych. Funkcjonalne biurka zmiejscemna dokumenty i ak - cesoria, pozwalają stworzyć optymalne warunki pracy. Wyposażone są w szereg innowacyjnych rozwiązań umożliwiających odpowiednie dosto - sowanie stanowisk do indywidualnych preferencji i charakteru aktywności użytkownika. Doskonałym uzupełnieniem kolekcji jest okrągły stolik kawowy, który stanowi nieodzowny element umeblowania pokoju Seniora lub pomieszczenia klubowego. Za - projektowane blaty zapewniąmiejsca dlawiększe - go grona Seniorów podczas wspólnych spotkań czy spożywania posiłków. System mebli zawiera rozwiązania umożliwiające również komplekso - we wyposażenie gabinetów oraz sekretariatów dla personelu. Biurka recepcyjne o prostej bryle i wyrazistych kształtach pozwalają skomponować eleganckie i przyjazne pomieszczenie. Solidneme - ble wykonano z trwałej płyty wiórowej o grubości 18 i 25 mm. Prosta linia brył oraz ich uniwersalna kolorystyka zainspirowana naturalnym drewnem w kolorze brzozy lub z subtelnym połączeniem białych frontów wprowadzi harmonię i stworzy otoczenie sprzyjające regeneracji sił i odprężeniu.

sklep.nowaszkola.com

23

KOMODY

wsunięty cokół

aluminiowe uchwyty

szuflady z blokadą wypadania

szuflady z separatorami

Komoda brzoza EXC 1291 • wym. 85,5 x 45,5 x 77 cm; • 4 szuflady

Komoda brzozowo-biała EXC 1293 950 zł • wym. 85,5 x 45,5 x 77 cm; • 4 szuflady

950 zł

Maxi komoda brzoza EXC 2291 1 750 zł • wym.: 168 x 45,5 x 77 cm; • 8 szuflad

Maxi komoda brzozowo-biała EXC 2293 1 750 zł • wym.: 168 x 45,5 x 77 cm; • 8 szuflad

24

SZAFY UBRANIOWE

wsunięty cokół

aluminiowe uchwyty

szuflady z blokadą wypadania

szuflady z separatorami

Szafa ubraniowa brzozowo biała EXC 1663 920 zł • wym.: 85,5 x 45,5 x 210 cm; szafa dwudrzwio - wa wyposażona w drążek i półkę

Szafa ubraniowa brzoza EXC 1661 920 zł • wym.: 85,5 x 45,5 x 210 cm; szafa dwudrzwio - wa wyposażona w drążek i półkę

PÓŁKI WISZĄCE

REGAŁY

Półka wisząca brzoza EXC 3101 260 zł • wym. 85,5 x 35,5 x 36 cm

Regał wysoki brzoza EXC 1601 899 zł • wym.: 85,5 x 45,5 x 210 cm; • 6 półek otwartych

Regał średni brzoza z parą drzwi EXC 1431 799 zł • wym.: 85,5 x 45,5 x 143,5 cm; półka otwarta, 3 półki przysłonięte parą drzwi

Regał średni brzozowo-biały z parą drzwi EXC 1433 799 zł • wym.: 85,5 x 45,5 x 143,5 cm; półka otwarta, 3 półki przysłonięte parą drzwi

sklep.nowaszkola.com

25

BIURKA I LADY RECEPCYJNE

szuflady i półki po obu stronach

duża powierzchnia użytkowa

Biurko dyrektorskie z podwyższonym blatem i szufladami brzoza EXC 5281 2 100 zł • wym.: 220 x 190,5 x 77 cm; 6 szuflad, 4 półki otwarte

Biurko dyrektorskie z podwyższonym blatem i szufladami brzozowo-białe

EXC 5283

2 100 zł • wym.: 220 x 190,5 x 77 cm; 6 szuflad, 4 półki otwarte

duża powierzchnia użytkowa

4 pojemne szuflady z separatorami po obu stronach

półki po obu stronach biurka

Biurko dyrektorskie z szufladami brzozowo-białe

Biurko dyrektorskie z szufladami brzoza EXC 5291

2 250 zł

EXC 5293

2 250 zł

• wym.: 220 x 168 x 77 cm; 8 szuflad, 4 półki otwarte

• wym.: 220 x 168 x 77 cm; 8 szuflad, 4 półki otwarte

26

4 pojemne szuflady z separatorami po obu stronach

duża powierzchnia użytkowa

Biurko recepcyjne brzoza EXC 9001

Biurko recepcyjne brzozowo-białe EXC 9003

półki po obu stronach

2 599 zł

2 599 zł

• wym.: 183,5 x 183,5 x 119 cm; 2 kontenerki z 3 szufladami, 4 separatory

• wym.: 183,5 x 183,5 x 119 cm; 2 kontenerki z 3 szufladami, 4 separatory

STOŁY

Blaty z cokołem wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolo - rze brzozy i bieli

Komplet 4 nóg • nogi z litego drewna bukowego, • o przekroju trapezowym.

NS 0053 wys.2 (51 cm) 152 zł NS 0076 wys.6 (76 cm) 185 zł

Blat do stołu konferencyjnego brzoza EXC 8261 • wym.: 138 x 100 x 77 cm

Blat do stołu konferencyjnego brzozowo-biały EXC 8263 • wym.: 138 x 100 x 77 cm

Blat do stolika kawowego brzoza EXC 8111 175 zł • wym.: 68 x 68 x 46,5 cm

Blat do stolika kawowego brzozowo-biały EXC 8113 175 zł • wym.: 68 x 68 x 46,5 cm

299 zł

299 zł

sklep.nowaszkola.com

27

28

FRESH

• trzy wersje kolorystyczne: brzoza, szara i biała • trzy wielkości szafek stojących i wiszących (szer. 92, 47 i 103 cm) • dwie wielkości szafek półokrągłych (wys. 62 i 94 cm) • kolorowe półki: brzoza, szara i biała • możliwość montażu drzwi w kolorach, białym, sza - rym i brzozowym • wygodne uchwyty w kolorze drzwi, szuflad i półek • łatwy montaż • gr. płyty 18mm • niezbędne dodatki do wyboru (sprzedawane osobno): • nogi plastikowe w kolorze beżowym (4 szt., wys. 10 cm) w komplecie z meblami • kółka (4 szt. w tym: 2 x kółka obrotowe i 2 x kółka obrotowe z blokadą, wys. 10 cm), sprzedawane osobno • mobilny mebel z szufladami i blatem

Duże i przestronne szafy to funkcjonal - ne rozwiązanie, gdy trzeba zapewnić miejsce na pomoce i akcesoria terapeu - tyczne, materiały plastyczne, gry plan - szowe, dokumenty czy rzeczy osobiste. Ergonomia mebli oraz swoboda w ich użytkowaniu umożliwia przechowywa - nie wszystkiego co dobrze jest schować a jednocześnie mieć w zasięgu ręki. Po - jemne i łatwo wysuwane szuflady oraz szafki przysłonięte drzwiami z zamkiem zapewniają bezpieczeństwo przecho - wywania. Książki możnawygodnie usta - wić na otwartych półkach.Wyekspono - wanie prac wytwórczych czy pomocy za szklanymi drzwiami pozwala szyb - ko przygotować się do zajęć i ułatwia dostęp do nich podczas spotkań. Szafy wykonano z płyty laminowanej odpor - nej na uszkodzenia i wilgoć oraz łatwej do utrzymania w czystości.

STELAŻ: płyta: wiórowa grubość: 18 mm kolor: brzoza

PÓŁKI: płyta: wiórowa grubość: 18 mm kolor:

podstawa: nogi/wheels

POJEMNIKI: material: tworzywo kolor:

DRZWI: typ: otwierane powierzchnia: gładka

płyta: wiórowa grubość: 18 mm kolor:

NOGI: materiał: tworzywo sztuczne kolor:

rodzaj uchwytu: plastikowy zamek: tak

KÓŁKA: materiał: tworzywo sztuczne i metal

Seria meblowa Fresh dostępna również w innej wersji kolorystycznej (pomarańczowej oraz zielonej). Wiecej na www.nowaszkola.com

sklep.nowaszkola.com

29

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook Proposal Creator