Telefonnøgle Næstved 1975

TELEFONNØGLENS TILLÆG 1975 udsendes som sædvanlig medio august med nye abon nenter, indgået efter afslutningen af selve Telefon nøglens trykning. Er De ny abonnent eller sker der ændringer I Deres adresse eller lign., bedes De indsende nedenstående kupon til TELEFONNØGLEN Amtmandsgade 2 - 4700 Næstved

i Tillæget ønskes følgende optaget:

Telefonnummer •

*#*##***«***■»***!*»•*•*»**#•*•♦*****»»•*#•*»**♦ •#M**4»**#*»********'*I»'M*#••*♦»!*»!*.***•' *>#♦**♦*•«*•**•#•

Stilling M*M ir**••••*#*♦•#*••*♦***•• *****»4*>lMia< *•*****#»*•♦****»*'*».*|***»***4*(»*l«**»'****'M»***l*» **#»éMi*4t*************♦*•**•••**M't *»*••**»«•***<••

Navn

iMeiwMMae

.....

Adrenae •*»*••»****• •»«*»*••*•••••••«.

**•■*!*»•«• li*«»**»«*«*»•***■*».*•*•*•«• •«•*«»••••4* *.4 *•**i*******Hf«M>—

Stod tidligere aom

.

.

... . t ... .

. ...

«•««!.*••**••*»•••*••*•******«•*»****!*«**•*•»*•<

»»♦**♦■*»i4***»*■♦>r*#*e»<♦»>*»♦ i »*4**»******#»*»»*»*|ii»»#iw|ie*iw

Made with FlippingBook - Online magazine maker