Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

.9 % • '

Ekspedition

Udvalgets Beslutning

Mødedag og Sagernes Genstand

Sag Nr. fortløbende

/ u u ^ a x J r dstb4) :

f y

'{aA ln L lllA ) w'flW OlM )/ (ffc o fø/ jU u Y

å lM O J u u ' n / //

IM /

^j&UAJLMJ /tør llu ;d M Æ U jA / iri> f^ U ^ é, ■

v ~ ^

( ^ i& c u u o J rr-.d u fa

W iÅ ilit/ j

•L i) f i(.-l& 4 w / 'f.{: tis-tM j v L tttu O

H swuuæJ U u A U ' fto*h ,(Å J

(hjroj) /fø A jÅ jtr ^ o U lu x ^ iicé

M j JK aJuånT

-

/

IS7LAJ /

éÅ *£/ ^ x ,A æ ^ > rfp y -

u Ju O O .

V

d

U V

ti

^Ltud'f ^foUlaxj

fléur /y t/s.

^

t%

/ d tu )

^ 0

/ Lé JU /A jtfø £4A 4 /l/fdJ) jf* -* * )

cs£>

1/ 'fta JL tÅ / ir* / d lu ) ^ ^ L-^> -

. j

j _ _

I j m a J m )

/ J lh s flu v * rm , .■ <& u m x u a A ia ^ j ,

fø d å ic o t $ * > ’h lh w , ^ o m A ,

/ {^ irrzilL id Å J U J ^ ktljO u O f J u U 'J mc UIM J

’ W t^ -

' ■ '.

d jA lÅ Å rt'

% u U U U Y -

ti

d

ii

V

' ^

) (tifau u u u iou J f^ U -sd d få < W J U u M 4? ,/ t iaa ;

s <^UJ J t/ lw

m U s I o

H å J jftM u ^ u l) 0 (^ J U u ly A d -

ti!

{J

ii

fo.

U JM a j J^ J m j I u u i -

u /fanA/ O /O U t ^I j U L)

(U JW ~

, 0/0

tiu / iy u jv < m J I ‘ <3 'tihuA dJ

/ v -(w M h ^ d ^ Å I d ■

'M U u u ^ U '/

'^ Å t L o / u j A j /O ^ M U U i)

Made with FlippingBook - Online magazine maker