Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

19 '

Ekspedition

Udvalgets Beslutning

Mødedag og Sagernes Genstand

Sag Nr. fortløbende

y . A u J

^ l Å j IÅ Å I s U )-

4nsuJ

A L a ^ . -h l) fd É cu ). jA / A / d u ,’u ^ C U )^ ('^ U U '

tø J itp jw . J tv

(H/u) /<Åj

-/ A ^ O A zC tA fø ) i M o

^flA ) vzl AJ

"7& cd

^ 9

iC U u/odX4? # t/ J c Æ ;iW d^b io o u UaM-J O ^tM Æ t) fy tté nryt/zOdD . f,rtO (fyo Jm J-trr' M /u Jyt .. „ . ^

A ma ^U ax I l o J

jju t-v t/ j t ø

o tify ilicL *■Qsr-ri

® ^ V k

t

g A j f 0^ )

h l/ j-s o o u å ^ i A ) /PM/ u t/ lé l) é u 'P z al o l s ^ Q

tt/li/

ø j, (/A k/y iaJ U j u u / $ / fa jA / llu tl) y ty .'U ’J 'A ^ / m x^ -u J ) o v

><*/) '

v& W / s J^ a / a , lll< p A u A i A J •

*LA/ A A

/ ry - (s7) A j^ / o

&V^éJ/Jfduop JjhiU) A fa o .

v

ty J

/w /XudqjbuM )) jÅ ltU -U u scL u tfV A A tÅ / )

/>A& /4j

to*UluJAjO d /u /b M J j / ^ $ s U 4 ld 4 4 w < £ U M ^ -ni) U O /U c U O u ^ j^ b

J

& laU U

f A fr lw A få u ^ Jjtu Is^ O o %

A/TJU Q/U- A li c/jjy.

^tU U i/ A r l/ J A u d t^ /j

H U D

<&U. 73. tfp fl

rU y U as M u aj W sd U jV /w jL lcflaU

('# U Å y .

té iod ^ n jj^ •f vA /ltM u A ct/ju lc^ U ci/y M u ^ j triscO^ /7tUS<7yr)

n u * u / u . 0

^ 0 / cH lcooL uf U a) fø Å tf/ lA ) d loO

/C oU l^

f -

,

< f

ff

4n r .il/ ti m

n w A h/t/U / o A oom Jut* / ^ téL ^ d tt'

/U j I/ J j j ,d lÅ )

f 7

y ,iU O "

^U/ Ih *- lu lu /lo k

U m j O ^ ( W u u U a u d j) ^ U u m åj U a )

C uj U ) > d w /h u j/ A ■

% 7 j lé u - / m j U ^ u l / O

,

°

i

y ) v W ^ m ) 1

iuJluA A sul' /L q < u L >aaA ) / m J J / r r (T tou

^ s/ .d ./ tW s '

lU/JÅjLu) S/liAÅuUj A^tyx,a^$H ) y V “ !^Å ^i/l7^rz/V ' V ^ ^/A aa /A x M a J ^ M jr 'U /juf. v u tu jU ) lu L r Ab léA > cuA t) ^ U ito y t r , id s < / ^ i)/ ^ d f i l u o - , n rw (^ ^ ^ /m /u v V u O / ^A r ,4cO .f'& yuV & O /*A !) ^ 7 ' . L . J jj. />,’*/1 i \ t * „ .. . I l tL£ ) tfa jj A f/ Z / h ^ U A 'M / j i S/ j U 6 l O , A A o. u 0 f U jio~ t/ ) - /er* T U l^ d ll)^ ^ f ty r* AA ^uAA/djJua,

Made with FlippingBook - Online magazine maker