Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

19^V t V/' Sag Nr. fortløbende

Ekspedition

Mødedag og Sagernes Genstand

Udvalgets Beslutning

/

,d lA A )

/o

/

fjU C i-'

J u M I m ) t ffioOo

/ fijs C $Lv fy iA frtO .

>

( føuujyU sdlu) f & J d £ j / S lA / ytooou -f

O

' dlU V

-

< 1 (4 ; 'o / y u id jéJ / ej ^

•y (f< n tH

k/L% ; u jy u d ty $ Jh u & * r i

tcl> , cU j A d l) ^ d d u ^ d j(U M lu ^ iM ) •

fu c u ^ i) ? y

fø lS ttø

^ (Å tM iri) ® Å /jIuu

q ftl^ L A / ^ J t^ (j

(f^Myi/Ul) f ff-\

6^ u UJ m

^@4 a z j /(lu ^ u d /far.

^ j u m J

id b 'il/ iw iU jJ iV

^ b^M Å ^A lM H - ø^y É ^ sJ L ij^

i * V

< v W

‘^M A^LuyduV / h U ^ i W d J j

/ r r d / ^ a J ^ e4 j

M djxJLalÅJ

^O Jm JujO 4'Åm I/V u J jIh u U ) ItJO ^JU uU lÅ tO ^ L A ^ / 'U a J ■

I l o

VUidJU'nuj t<*Jj AjyO M b M b 4-

U uiy ,m o

v /hoU f*0 4 / '

'it ) tå u (H U iA x^oO lM )

IcO

,a/^J

■4 m J S/Jul). :

1 1

v[/. I tø jers

I tu )

'7(tu4 0 * /*^/ n> XmumU. -i) * w kliljddH / • " ^ w

/ t f H>

titts u M v u l> . :m å Æ u (j

n

(fiu iu u

/ ^ 1 0

'${/.

7 j j

h ) .

^W U U ,tlJU U J

fb\J A j Z c U v U u j J J

l ^ t f y .

t(A/ JjrtLA/ I am I l u jj (A u ty l) H l) U l A i M D U iu t/A l) få ^ b u d /'

^%0J fø$U u$llllJl) tjlJlA/v -lÅSVUsd ty tfld jtj lLUl!lUUU6#,l) Ittlu )

'flu lu A u L o d W v

' a jo j £

• v d L ctO

(P ((M ik J)i i n tft/U M rr ^ u H ',

tt

tt

f

tftytA/ $ )u /

J/LjJ,y,!////JA/ .< J .,a / fl ltu lL æ lid U ) f U , V?J iJ ^ M u i) J lb

o Å a JJ/ a ø ') i l ) (P ht/

' /

,U u tu u < J l) J M k u M J & a J , < U få u J L l^ fø d jjtilM r tu l) ■

V

(i v ]n jU A ld ^ M j M .r ^ É ffs lj!) f s d lji / iiM u xu A ^ u < i ' ^ J -i/ ^ ^ cu o-n yf,

' >^ré<^ay^y.

(A m ) å fH obcC ~

■qtM r, ttllv

U ^ u J j J j O ,'lU å ) I l t !$ u a * ).

^ d ji!lu k M k ii’ , o I j u tM iM k ) U y

I l o

o Å ) tø U J

d b r^W UUjo

J rr ^ /u M A jd lu W

d b u j m A J s / , tu c a lo

'M ø ,

trz ‘ ^■■'^ u a m Å a J b 'J lu M ) U a A ^ x Q j I j U '-

( j

u "

*

T J

1

Made with FlippingBook - Online magazine maker