Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

Sag Nr. fortløbende 19 ^V/;

Ekspedition

Udvalgets Beslutning

'

*Jlu) (

Ij USzLl ) r tltu 'ffy,O <$•

I^ U ^ u u iu J

tUAAx^OOi) f PVUJ t/

/)

ø L im j ^ zj ^ l ) ^ / .

(/ #J- -d M j - 'tfrzu O / ^

W (ittf& o LU )

ø ø Z l u $^ O U tu & £) •

a J

f

9 ,0 /dlAJ

a^U

(U t ) f å b ^ lou ttoO d c//£)

ø/ULAjJ Å øtt/ l)

14 ’(/ /^Éu/Øz^dm '

/« x * t /

J sfrz) (ff^v ■•

_

Q m )

(/

( f

tyoctÅJ~cn> ø i k ty w a j O ød O u u jd tu ^ , &

fø / tv ^

#djUO /&

( n t u iiw f f r o.

U /L ' J)(rtd A U A M A M j & M ; to A fd J b .

ty

(jJ/rflJLtjO p for~ Ø r*t/^AAsjcL4CLU s<^

J tfø fø o & jrzx X é ) <)

'tyu{U \LÉ iU A ) rtr-j,

Ø ffiÉ u A li^ b U u Å )

/f^ y ( fu M

å u r t/j H & ,

L h u a m I m J /

f f

1

/iU o cto ^fd U ' /<*>,

liU r- ' q Iu a O ja ^ a m /) ;

< f T / /

_

;

f .) 3~ / h iétU U ^ U M A l '* p '^ W j A ,M ffffi/ ^ U 'U y ,tO

e*4 *0

h J j jffL u u v o M / ) 'd u o / / ' (lÅ A f^ ii / , d - • /

/ å JUU cu U I

V

f f

,a ^ '( tu u O Ø LcU ;-

'ItliM ) A s u U j

u U j

w J jt^ d U ).

f f

o

- d ø . ^ Ø u iw u ^ ) ,ø y .

d % t, >P lrli/cL uyU / t i l *' / ø f

"

r fjJ u i/liW i- (ffU tU U O [ n /j / h I j U a J i V

o u u O $ 0

ffrø Ø M ^Å Ø .

ty

(Ø U d jj to^o

<7yn j fø u c ø f>jr fø j - ^ iju fd

r

Made with FlippingBook - Online magazine maker