Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

19 ^V / . Sag Nr. fortløbende

Mødedag og Sagernes Genstand

Ekspedition

Udvalgets Beslutning

'0.

fzOy i} ^/uyiiciø^£cuejj o

tt (PA/øÆisi) /9$&*

å&) fd Lu tt^

y éM; tl/lo l

J r f^ A d Jk u é m M å l Å a å

^

(llr ~

^

V

y 'S u ^ ist/ y .

U jl IA )( j fjjU u ll& A xitV 0

^

,

^ u Å j^ L ^ l/ d cJ ^ H y U O

'tL jucoO ^T^usCst*.& o c U a £ 4 )

i^ td V -

& o

y^LUucJj

t f

fif. ■ O tu u D d s v h ( l y ItU ^ / cltM ) k o frÆ U / w jU A u x ^ O u d )

k M Å y & fiu z iJ Q .

V fa & j)

v (J S / h u *# )

U o o d cj

Al) '$ å M-/ (Li'lf)f/iscfjticéS

V7U/ lcs-øL

yn M / u u u M M ) / m i L l ø c LQ ,e t b j i u * v tijs tn u I få j / V

0

o j W o

^ U A J L v føu O

lu jj ^ L A jtltu A y

t PQ. /

(UXXXQ ( &ioi(A M A b ilJ jy 1 ■

h iu /dU ) si TH a J (Itføu/nM M M ji

/ - - J ku^uJU/A^iM J&i^ I

/s j, ■

'bU ij, <Å A o J*Y

c ^ U m ^ u U M ) 4 U jU y W

/^ rv v

U U cidJl) /O f ø . f / y ~

CdU(d/(^

uaa J M ) £ / 'th /J tld rO tétM j^ u x u c tl1 f y y ^

Å c a /jy

,

^ M u c a /rtÅ M U / 4~e/MtM4)f Å jM lO dUU % '

rd l o j jfu U t /J t ) /

i t f U ' é h t u i; ^U H I u l U a J

h b tL cU J J .

t U cfd iid u

' J j JU aa J J jlac IH ' < lm )

M

i:

9 ^ m . r < U y fn u ti^ u ^ V 4 ^ 0

™ntJujJ [_ n J jiM iM jclX ) ffi^ / J d id s) -

^ K M k n r ffu n J O

V

f

U

v

^ ^ ■ U A j/ iU A ) /*C (j

CULUU r '# J j J u tld jJ ttd j^ A U u / ) tcélz^ )

’ /' ''tojC O . <#B/.

k / jj^ U Ø V

'tfO tU (& d > 4rtb> i^H U AM J

^ bJUhfl} tl^ t/L u ) tw&lj- y^U U lv

Å c U ^ iU sW /l/

yj-S T d afå/. J it

'. b o <$j. d ^ u ,. fu u .

vJlL& V^vO

ÅjU is> '/ c u ti'

(•tcfø'lLcuO 4

4

Ht> /(LtS 'tLM lcqo dl/A t/ÅM J /fa . tjv . føwtAM jj s*y* M ^O j 4

*4/ ,* lty (n /

'

f

?

^ )

^ d Å ^ u ijljD

raJ' 'tf^ /h r z O

s sty^åA^o Å a J

r^ O M a M i M )

,* f U jjb .d (J ^ ^ w i^ U V UuC

U /Å Å v

o >dJJ c r fø u U j

\) v

%fr(m/ (y>JuJ^Åjbuujy^

jo^/tLD fe r

(i/tu M ltru M lu u l^) ■

L ^MmÅV Åh/U tii/jcu u u d 6 jj / ^ J t' tb ,cr^(/j-yljU 'j ,< U j

f J h ils s-

åÅJ ^haJ / o f‘ i Å jl o L l j tJ J i (ra liA h xM tA f U ajl J J

f A uw U jO .

^

^ f^ U u A y

a iM tsb U j /U u d u > ,

I aå Å j 7% O ft^ /y. ry tf- f { j( j

< r j $ kd-fJLo[/

(o

llMJ foA thtuV ^ d s

AA^dlir^UtlUiéo °^ALAA x J J i i / fdJLA/ p t) lu

Uy. H-tra

udov tu / SIMJL*) U f Li* o ^U A jL f/U sO uJ

^ U j '((lp IcUl&Z

o ^ ua ) /V m AM j I) tA / iud< j,a*i/j

ijy - k JL rddM lAJu tf /jJ jj) a/u>

Made with FlippingBook - Online magazine maker